Vacatures

55 vacatures gevonden
Webredacteur 20 uur
Voor de Omgevingsdienst regio Arnhem zoekt Redactie & Co een webredacteur. Je werkt samen met collega’s van de Gelderse Omgevingsdiensten aan acht nieuwe websites die begin volgend jaar gelanceerd worden. Daarnaast wordt het intranet vernieuwd....
vacatures Redactie & Co
Strategisch communicatieadviseur 1 dag
Voor de gemeente Nieuwegein zoekt Communicatie & Co een strategisch communicatieadviseur. In deze functie adviseer je over de strategische communicatieaanpak bij complexe projecten en activiteiten. Je ontwikkelt communicatiestrategieën en...
vacatures Communicatie & Co
Communicatieadviseur/ woordvoerder 2 dagen
Voor de provincie Utrecht zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur/ woordvoerder. Je komt te werken bij het team Communicatie en Media. Je bent verantwoordelijk voor de mediastrategie en positionering van de bestuurder en zijn...
vacatures Communicatie & Co
Communicatieadviseur Weesp/ Amsterdam 1 week
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Weesp/ Amsterdam. Per 1 juni 2019 is Weesp ambtelijk gefuseerd met de gemeente Amsterdam. De gemeente Amsterdam voert dus het beleid uit voor Weesp. Voor verschillende...
vacatures Communicatie & Co
Communicatieadviseur Kennis & Kaders 1 week
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Kennis & Kaders. Het groeiend aantal Amsterdammers, bezoekers en toeristen dat zich verplaatst in de stad, zet de schaarse openbare ruimte in de stad nog verder...
vacatures Communicatie & Co
Woordvoerder/ strategisch adviseur 1 week
Voor Waternet zoekt Communicatie & Co een woordvoerder/ strategisch adviseur. In deze rol ben je medeverantwoordelijk voor de merkpositionering van Waternet. Het zwaartepunt van je werk ligt op mediawoordvoering. Je richt je vooral op de taken...
vacatures Communicatie & Co
Communicatieadviseur - Programma Verhogen Vaccinatiegraad Amsterdam (VVA) 1 week
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur - Programma Verhogen Vaccinatiegraad Amsterdam (VVA). Je bent onder meer verantwoordelijk voor het uitvoeren van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) voor kinderen van 0-...
vacatures Communicatie & Co

Communicatieadviseur Aanpak Binnenstad 1 week
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Aanpak Binnenstad. Met de Aanpak Binnenstad wil de gemeente dat het centrum van Amsterdam weer een echt centrum voor de stad kan zijn. Waar een goede balans is tussen...
vacatures Communicatie & Co
Communicatieadviseur Natura2000 Engbertsdijksvenen 1 week
Voor de provincie Overijssel zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Natura2000 Engbertsdijksvenen. In het Natura2000-gebied Engbertsdijksvenen wordt in het kader van het programma Ontwikkelopgave N2000 gewerkt aan het bereiken van de...
vacatures Communicatie & Co
Adviserende contentmanager 2 weken
Voor de Provincie Utrecht zoekt Redactie & Co een adviserende contentmanager. Je gaat aan de slag voor de afdeling Statengriffie. De griffie bestaat uit zeven medewerkers die de ondersteuning van Provinciale Staten (PS) in de volle breedte...
vacatures Redactie & Co
Webredacteur 2 weken
Voor ZonMw zoekt Redactie & Co een webredacteur. Je gaat de bestaande online redactie (drie personen) ondersteunen. Jouw belangrijkste taak is te zorgen voor kwalitatief goede content op de digitale kanalen en op social media. Je zorgt ervoor...
vacatures Redactie & Co
Communicatieadviseur digitalisering gemeentelijke projecten 2 weken
Voor VNG Realisatie zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur digitalisering gemeentelijke projecten. VNG Realisatie werkt voor alle Nederlandse gemeenten aan vraagstukken in de uitvoering. Dit doen ze o.a. door het samenbrengen van...
vacatures Communicatie & Co
Communicatieadviseur Corona en Veiligheid 2 weken
Voor de gemeente Delft zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Corona en Veiligheid. In deze rol adviseer en ondersteun je de gemeente bij de in- en externe communicatie inzake Corona- en Veiligheid. Je monitort wat landelijk en...
vacatures Communicatie & Co
Communicatieadviseur Newsroom en interne communicatie 2 weken
Voor VNG Realisatie zoekt Redactie & Co een communicatieadviseur Newsroom en interne communicatie. Je maakt onderdeel uit van de Newsroom. De ambitie van de VNG Newsroom is bijdragen aan de verbetering van samenhangende communicatie naar,...
vacatures Redactie & Co

Communicatieadviseur portefeuilleondersteuning Dienst Communicatie 2 weken
Voor De Politie zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur portefeuilleondersteuning Dienst Communicatie. Je ontwikkelt de communicatiestrategie voor de grote en eenheid overstijgende, complexe portefeuilles en je vertaalt deze naar een...
vacatures Communicatie & Co
Communicatieadviseur interne communicatie (Omgevingswet) 3 weken
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Redactie & Co een communicatieadviseur interne communicatie (Omgevingswet). De Omgevingswet raakt ongeveer 80% van de organisatie in meer of mindere mate. Dat zijn meer dan 15.000 collega's. De wet gaat in op 1...
vacatures Redactie & Co
Communicatieadviseur 3 weken
Voor de gemeente Oisterwijk zoekt Redactie & Co een communicatieadviseur. In het kader van gemeentelijke herindeling (Wet ahri) wordt gemeente Haaren opgesplitst en verdeeld over vier ‘ontvangende gemeenten’. Oisterwijk is per 01-01-2021...
vacatures Redactie & Co
Communicatieadviseur Oranje Loper 3 weken
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Oranje Loper. De gemeente wil, vanwege veilig- en bereikbaarheid, de Nieuwezijds Voorburgwal en de straten en bruggen van Raadhuisstraat tot Mercatorplein vernieuwen....
vacatures Communicatie & Co
Communicatieadviseur Preventie Corona Team GGD 3 weken
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Preventie Corona Team GGD. Het Preventie Corona Team werkt samen met multidisciplinaire teams in de stadsdelen aan interventies om de (verdere) verspreiding van Corona...
vacatures Communicatie & Co
Communicatieadviseur Preventie Corona Team GGD (sr.) 3 weken
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Preventie Corona Team GGD (sr.). Het Preventie Corona Team werkt samen met multidisciplinaire teams in de stadsdelen aan interventies om het (verder) verspreiden van...
vacatures Communicatie & Co
Medior communicatieadviseur Afval en Grondstoffen 3 weken
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een medior communicatieadviseur Afval en Grondstoffen. Je gaat aan de slag voor het cluster Stadsbeheer. De uitdagingen liggen vooral in het zorgen voor een schone en leefbare stad en in grote...
vacatures Communicatie & Co

Communicatieadviseur duurzaamheid 1 maand
Voor de gemeente Eindhoven zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur duurzaamheid. Je gaat aan de slag binnen de sector Communicatie: een club van 45 enthousiaste collega’s. Je werkt specifiek aan twee projecten. Net als de rest van...
vacatures Communicatie & Co
Communicatiemedewerker (energie) 1 maand
Voor de gemeente Nieuwegein zoekt Redactie & Co een communicatiemedewerker (energie). Nieuwegein wil Energieneutraal zijn in 2040. Daarvoor werkt de gemeente samen met inwoners aan de zogenoemde ‘Transitievisie warmte’. Voor de verduurzaming van...
vacatures Redactie & Co
Communicatieadviseur (ruimtelijk domein) 1 maand
Voor de gemeente Houten zoekt Redactie & Co een communicatieadviseur (ruimtelijk domein). Je gaat werken in de vakgroep Communicatie. De vakgroep is onderdeel van het team Advies en Ondersteuning. Je werkt samen met de senior...
vacatures Redactie & Co
Woordvoerder/ bestuurscommunicatieadviseur 1 maand
Voor de gemeente Rijswijk zoekt Communicatie & Co een woordvoerder/ bestuurscommunicatieadviseur. Je maakt deel uit van het Team Communicatie en Participatie. Dit team richt zich op advisering en uitvoering op het gebied van concern-, project-,...
vacatures Communicatie & Co
Communicatiemedewerker 1 maand
Voor de gemeente Nieuwegein zoekt Redactie & Co een communicatiemedewerker. In deze rol ben je zowel operationeel als tactisch aan het werk. Je draait mee in diverse projecten. Je gaat je o.a. bezighouden met het maken van een...
vacatures Redactie & Co
Communicatieadviseur Noorderpark 1 maand
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Noorderpark. Sinds 2005 werkt de gemeente aan de ontwikkeling en herinrichting van het Noorderpark. In 2019 is het opdrachtgeverschap van het project Noorderpark...
vacatures Communicatie & Co
Communicatieadviseur (afd. Publiek) 1 maand
Voor Werkorganisatie CGM zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur (afd. Publiek). Je gaat aan de slag voor de afdeling Publiek, team Klantcontact, cluster Communicatie. Je gaat je bezighouden met verschillende communicatieactiviteiten...
vacatures Communicatie & Co

Strategische functionaris communicatie & strategie 1 maand
Voor ZonMw zoekt Redactie & Co een strategische functionaris communicatie & strategie. Je gaat aan de slag voor verschillende communicatieactiviteiten en beleidsinhoudelijk werk voor het programma Onderzoeksagenda ME/CVS en het komend jaar...
vacatures Redactie & Co
Communicatiemedewerker 1 maand
Voor de gemeente Waddinxveen zoekt Redactie & Co een communicatiemedewerker. Je maakt onderdeel uit van zowel het duurzaamheids- als het communicatieteam. Je bent een essentiële schakel bij het versterken van de communicatie van de gemeente naar...
vacatures Redactie & Co
Communicatiestrateeg 1 maand
Voor de provincie Groningen zoekt Communicatie & Co een communicatiestrateeg. Binnen deze functie is het doel om gezamenlijk te komen tot een aanpak voor de verstedelijkingsopgave waar Aanpak Ring West een belangrijk onderdeel van is (...
vacatures Communicatie & Co
Communicatieadviseur Ontwikkelbuurten 1 maand
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Redactie & Co een communicatieadviseur Ontwikkelbuurten. Je gaat je bezighouden met de communicatie in en over de ontwikkelbuurten in stadsdeel Noord. Het actief laten participeren van bewoners/ ondernemers bij...
vacatures Redactie & Co
Communicatieadviseur Gebiedsontwikkeling 1 maand
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Gebiedsontwikkeling. In eerste instantie ga je aan de slag voor Ontwikkelbuurten in Nieuw-West. Samen met de bewoners, corporaties en overige partijen wordt gekeken naar...
vacatures Communicatie & Co
Communicatieadviseur Omgevingswet en participatie 1 maand
Voor de gemeente Wijdemeren zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Omgevingswet en participatie. Je gaat aan de slag voor de projectorganisatie implementatie Omgevingswet. Je eerste focus ligt bij de omgevingsvisie. Hiervoor is al een...
vacatures Communicatie & Co
Woordvoerder Gedeputeerde Staten 1 maand
Voor de provincie Noord-Brabant zoekt Communicatie & Co een woordvoerder Gedeputeerde Staten. Je komt te werken binnen het programma Ondersteuning Bestuur en Management en je gaat aan de slag met de portefeuille vrije tijd, cultuur, sport,...
vacatures Communicatie & Co

COMMUNICATIE COÖRDINATOR 'GROEN, GEZOND EN IN BEWEGING' 1 maand
Voor "groen, gezond en in beweging Nijmegen" zoeken wij een communicatie coördinator. Wij zijn "groen, gezond en in beweging Nijmegen" is een beweging met ambitie: gezonde inwoners in een gezonde stad. Een Nijmegen waarin we samen gezonde keuzes...
vacatures Redactie & Co
Communicatie coördinator 'groen, gezond en in beweging' 1 maand
Voor "groen, gezond en in beweging Nijmegen" zoeken wij een communicatie coördinator. Wij zijn "groen, gezond en in beweging Nijmegen" is een beweging met ambitie: gezonde inwoners in een gezonde stad. Een Nijmegen waarin we samen gezonde keuzes...
vacatures Communicatie & Co
Communicatieadviseur innovatie 1 maand
Namens de gemeente Amsterdam zoeken wij een medior communicatieadviseur innovatie. De gemeente Amsterdam zoekt een stevige medior communicatieadviseur met actuele kennis van inzet, bereik, effect, realisatie van alle soorten (gemeentelijke)...
vacatures Communicatie & Co
Communicatieadviseur Stikstof en Natura 2 maanden
Voor de Provincie Utrecht zijn wij op zoek naar een ervaren Communicatieadviseur Stikstof en Natura. Binnen het IPO/provincies is een Interprovinciale programmaorganisatie stikstof (IPS) in opbouw. Onder aansturing van een ambtelijk opdrachtgever...
vacatures Communicatie & Co
Communicatieadviseur Omgevingswet en Duurzaamheid 2 maanden
Namens de gemeente Meppel zoeken wij een communicatieadviseur Omgevingswet en Duurzaamheid. De communicatieadviseur richt zich op Communicatie & Participatie in relatie tot beide programma’s. Je maakt onderdeel uit van het kernteam Omgevingswet...
vacatures Communicatie & Co
Communicatieadviseur Waterschap 2 maanden
Voor de Waterschap Hollandse Delta zijn wij op zoek naar een Communicatieadviseur Waterschap. Je draagt zorg voor de vertaling van strategische communicatiedoelen in tactische doelen en operationele inzet van middelen. Je adviseert het management...
vacatures Communicatie & Co
Communicatieadviseur Common Ground 2 maanden
Gemeenten hebben een nieuwe, moderne, gezamenlijke informatievoorziening nodig voor het uitwisselen van gegevens. Want het huidige stelsel voor gegevensuitwisseling maakt het lastig om snel en flexibel te vernieuwen, te voldoen aan privacywetgeving...
vacatures Communicatie & Co

Communicatiemedewerker (Bedrijfsvoering) 2 maanden
Voor de gemeente Westland zoekt Redactie & Co een communicatiemedewerker (Bedrijfsvoering). Je gaat je bezighouden met uitvoerende communicatiewerkzaamheden en vormgevingstaken. Je schrijft en redigeert teksten zoals o.a. persberichten en...
vacatures Redactie & Co
Communicatieadviseur P&O 2 maanden
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur P&O. Je gaat aan de slag voor de directie Personeel & Organisatieadvies en je bent zodoende het eerste aanspreekpunt. Je gaat je o.a. bezighouden met de...
vacatures Communicatie & Co
Contentspecialist (Project MidzomerMokum) 2 maanden
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Redactie & Co een content specialist (Project MidzomerMokum). De aankomende weken ga je je bezighouden met de website MidzomerMokum.nl. Je wordt aangestuurd door de online strateeg en de eindredacteur. Naast ad...
vacatures Redactie & Co
Communicatieadviseur 2 maanden
Voor de gemeente Roosendaal zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur. Je maakt deel uit van de groep communicatie, die uit negen collega’s bestaat. Het grootste deel van je tijd lever je communicatieondersteuning aan de projecten HUIS...
vacatures Communicatie & Co
Communicatieadviseur Waterschap 2 maanden
Voor Waterschap Drents Overijsselse Delta zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Waterschap. Het waterschap is per 1 januari 2016 ontstaan uit een fusie tussen Waterschap Reest en Wieden en Waterschap Groot Salland. Het werkgebied...
vacatures Communicatie & Co
Allround communicatieadviseur 2 maanden
Voor de gemeente Schagen zoekt Communicatie & Co een allround communicatieadviseur. In deze rol adviseer je zowel bestuurders als het management, projectleiders en beleidsmedewerkers. Je wordt breed ingezet: je bedenkt o.a. een...
vacatures Communicatie & Co
Strategisch communicatieadviseur (domein Ruimte) 2 maanden
Voor de gemeente Harderwijk zoekt Communicatie & Co een strategisch communicatieadviseur (domein Ruimte). De gemeente Harderwijk bereidt zich voor op de Omgevingswet. De implementatie loopt momenteel langs vier programmalijnen/ projecten:...
vacatures Communicatie & Co

Communicatieadviseur Werk en Inkomen 2 maanden
Voor VNG zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Werk en Inkomen. Je bent verantwoordelijk voor de communicatievisie, -strategie en het bijbehorende -plan plus de uitvoering, rekening houdend met de diverse doelgroepen binnen de...
vacatures Communicatie & Co

Pagina's