Communicatie & Co

48 nieuwsberichten gevonden
Communicatieadviseur Ruimte & Duurzaamheid (senior)
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Ruimte & Duurzaamheid (senior). Je gaat aan de slag voor de Omgevingsvisie 2050 van Amsterdam. Het betreft een vernieuwing en vervanging van de huidige ruimtelijke visies. Het projectteam bevindt zich in de afrondende fase en wordt steeds concreter. Je bepaalt zoekend en verkennend met het team en de te betrekken in- en externe partijen de nog benodigde processtappen. Ook ga je de kernboodschap distilleren en de aanve...
17 uur
Allround communicatieadviseur
Voor de gemeente Twenterand zoekt Communicatie & Co een allround communicatieadviseur. Als communicatieadviseur geef je vorm en inhoud aan het communicatiebeleid. Je adviseert gevraagd en ongevraagd het bestuur en de organisatie over het in- en externe communicatiebeleid en je voert dit beleid uit. Tevens adviseer je het bestuur en de organisatie over de communicatie rondom diverse projecten. Hiervoor stel je communicatieplannen op en ook deze voer je uit. Verder onderhoud je contacten met de...
1 dag
Communicatieadviseur Rijnlandroute
Voor de gemeente Katwijk zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Rijnlandroute. Je wordt ingezet bij het gemeentelijk programmateam dat zich bezig houdt met de uitvoeringsprogramma’s van de Rijnlandroute en R-net (HOV). Het gaat om de intensieve gemeentelijke betrokkenheid op het Katwijkse traject van deze grootschalige complexe provinciale initiatieven. Een goede samenwerking met de inwoners, ondernemers en partners - met name de provincie, OV en uitvoerende partijen - is daarbij va...
2 dagen
Communicatieadviseur Digitalisering
Voor het Hoogheemraadschap Delfland zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Digitalisering. Je gaat aan de slag voor de afdeling Communicatie en KlantContact (CKC). In deze rol zorg je voor de uitwerking van (deel)communicatieplannen; je helpt bij de uitvoering ervan, je vervaardigt communicatiemiddelen, schrijft teksten (on- en offline) en je woont relevante overleggen bij. Je ondersteunt de senior adviseur bij de uitvoering van de communicatie rondom thema’s als digitalisering en d...
3 dagen
Communicatieadviseur Servicepunt (interne communicatie)
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Servicepunt (interne communicatie). Bij het Servicepunt kun je voor diverse zaken terecht op zowel facilitair als op het gebied van ICT/ Informatievoorziening. Er staan echter organisatorische veranderingen op stapel. In deze rol help je met de communicatie rondom het reorganisatietraject van het Servicepunt. Je maakt een analyse van de behoefte op het gebied van communicatie in de organisatie en je werkt een plan uit...
1 week
Communicatieadviseur GGP
Voor de Politie zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur GGP. Je werkveld is weliswaar binnen de portefeuille GGP, maar in het dagelijks werk heb je nauw contact met de dienst Communicatie van het Politiedienstencentrum. Je ontwikkeld zelfstandig de communicatiestrategie voor de middelgrote en eenheidoverstijgende opdrachten en je vertaalt deze naar een concrete communicatie-aanpak voor meerdere doelgroepen en je voert de plannen vervolgens zelf uit. Je houdt de regie op de uitwerking...
1 week
Bestuursadviseur/ woordvoerder Milieu, Duurzaamheid en Afvalverwerking
Voor de Provincie Limburg zoekt Communicatie & Co een bestuursadviseur/ woordvoerder Milieu, Duurzaamheid en Afvalverwerking. Je adviseert vanuit een proactieve basishouding het bestuur en de directie (gevraagd en ongevraagd) over de kansen en bedreigingen op het gebied van communicatie. Je vervult naast de verantwoordelijkheid voor een inhoudelijke portefeuille, ook een coördinerende rol op de expertisegebieden: reputatiemanagement, issuemanagement, crisiscommunicatie en stakeholdermanagemen...
1 week
Allround communicatieadviseur met vlotte pen
Voor de gemeente Twenterand zoekt Communicatie & Co een allround communicatieadviseur met vlotte pen. Je geeft vorm en inhoud aan het communicatiebeleid. Je adviseert gevraagd en ongevraagd het bestuur en de organisatie over het in- en externe beleid en de diverse/ verschillende projecten. Ook verzorg je de uitvoering. Tevens onderhoud je contacten met de media en je adviseert het bestuur en de organisatie hierover. Je bent eerste woordvoerder namens de gemeente. Verder schrijf je persbericht...
2 weken
Hands-on social media adviseur
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een hands-on social media adviseur. De regio Amsterdam zet in op actieve samenwerking met andere regio's om het Life Sciences & Health cluster in Nederland verder te versterken. In deze rol ben je het aanspreekpunt in het uitrollen en uitbouwen van het merk en het verspreiden, benutten en delen van relevante content met alle partners, het netwerk en het LSH ecosysteem. Je zet de communicatieplanning 2019-2022 op en rolt deze uit. Je sluit aa...
2 weken

Allround communicatiemedewerker GGD
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een allround communicatiemedewerker GGD. De GGD heeft een breed takenpakket. Van gezondheidsvoorlichting tot ongediertebestrijding en van vaccinaties tot zorg aan verslaafden. Het communicatieteam levert inzet bij de verschillende afdelingen. Ook woordvoering en perscontacten zijn bij het team belegd. In deze functie werk je op de volle breedte van dit takenpakket. Je werkt aan reguliere communicatie (veelal wettelijke taken) maar ook aan spe...
2 weken
Communicatieadviseur Reorganisatie
Voor de Werkorganisatie Duivenvoorde zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Reorganisatie. Na zeven jaar samenwerken zien de gemeenten Wassenaar en Voorschoten dat inzetten op beleidsharmonisatie eigenlijk geen meerwaarde meer heeft. De gemeenten hebben daarom besloten om alle taken binnen een eigen gemeentelijke organisatie te gaan organiseren. Hiervoor is het reorganisatieproces inmiddels gestart. Uiteindelijk zal de WODV worden opgeheven. In deze rol ga je vanuit de projectgroep ...
3 weken
Communicatieadviseur bedrijventerrein Nieuw-Mathenesse
Voor de gemeente Schiedam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur bedrijventerrein Nieuw-Mathenesse. Het Schiedamse bedrijventerrein Nieuw-Mathenesse zal de komende jaren transformeren tot een gemengd en toekomstbestendig woon-werkgebied. De gemeente legt momenteel de laatste hand aan het Ruimtelijk Raamwerk: een plan dat de belangrijkste contouren voor de transformatie vastlegt. Dit plan wordt binnenkort aangeboden aan het college van B&W. Nadat het college het Ruimtelijk Raamwerk h...
3 weken
Communicatieadviseur Verkeer en Openbare Ruimte
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Verkeer en Openbare Ruimte. Om de stad bereikbaar en veilig te houden en de openbare ruimte toegankelijk en aantrekkelijk, moet de gemeente keuzes maken en maatregelen treffen. Dagelijks worden er ontwikkel-, renovatie- en (groot)onderhoud werkzaamheden uitgevoerd. Dat gebeurt in afstemming met bewoners en ondernemers. Tijdige en adequate communicatie is een must. Je gaat je o.a bezighouden met de projecten: kap en he...
3 weken
Interne communicatiespecialist Amsterdamse School
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een interne communicatiespecialist Amsterdamse School. P&O zit in een doorontwikkeling. Iedere afdeling, ook de Amsterdamse School, heeft een eigen ontwikkelopgave die aansluit op de P&O-brede doorontwikkeling. Iedere afdeling heeft zodoende een eigen ontwikkelteam en maakt een ontwikkelplan. In deze rol ondersteun je de doorontwikkeling binnen de kaders van door de P&O brede communicatieaanpak. De afspraak is dat afdelingen zelf verantwoord...
3 weken
Woordvoerder Commissaris van de Koning
Voor de Provincie Overijssel zoekt Communicatie & Co een woordvoerder Commissaris van de Koning. Je adviseert de CdK, het College en de directie gevraagd en ongevraagd; met een scherp oog voor relevante politiek- bestuurlijke en maatschappelijke ontwikkelingen (landelijk en regionaal). Je signaleert en organiseert communicatief kansrijke momenten en je anticipeert op bestuurlijke afbreukrisico’s. Voor de CdK bereid je samen met de beleidseenheden alle externe optredens, mediacontacten en over...
1 maand
Communicatieadviseur Energietransitie
Voor Werkorganisatie Duivenvoorde zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Energietransitie. Je bent een creatieve adviseur die vanuit de adviserende rol binnen het programma van de Lokale Energiestrategie uitvoering geeft aan de verschillende communicatietaken. Je geeft vorm aan de communicatie naar de stakeholders (o.a. inwoners, bedrijven en ketenpartners), je schrijft persberichten en teksten voor de website en social media. Ook bereid je bijeenkomsten en participatietrajecten voo...
1 maand
Communicatieadviseur Oranje Loper
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Oranje Loper. De gemeente wil de Nieuwezijds Voorburgwal en de straten en bruggen van Raadhuisstraat tot Mercatorplein vernieuwen. Dit gebeurt vanuit één programma: Oranje Loper. Je werkt aan de projecten: 1. Raadhuisstraat en Rozengracht en 2. Nieuwezijds Voorburgwal. Het project de Nieuwe Zijde gaat richting de uitvoering. Het project Raadhuisstraat en Rozengracht zit nog in de planvormingsfase. Het komende jaar sta...
1 maand
Junior communicatieadviseur met een goede pen
Voor de gemeente Hilversum zoekt Communicatie & Co een junior communicatieadviseur met een goede pen. Je adviseert interne klanten op niet complexe trajecten of projecten en je voert deze vervolgens uit. Je werkt informatie- en communicatiemiddelen uit, zowel on- als offline. Ook schrijf/ redigeer je teksten voor in- en extern gebruik. Tevens initieer en onderhoud je contacten met opdrachtgevers en/of andere partners. Daarnaast houd je de ontwikkelingen binnen het vakgebied bij en je deelt ...
1 maand

Communicatieadviseur Corona
Voor de gemeente Barneveld zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Corona. Vanwege de tweede golf is extra inzet voor crisiscommunicatie corona noodzakelijk. Je draait mee in de tijdelijke crisiscommunicatie poule. Je ontwikkelt voortdurend communicatiemiddelen en -uitingen die gebruikt worden voor het bereiken van inwoners en stakeholders over (de effecten van) het coronavirus. Ook bereid je perswoordvoering voor en beantwoord je ook zelf persvragen. Gezocht wordt een kandidaat (HBO...
1 maand
Communicatieadviseur Sport en Duurzaamheid
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Sport en Duurzaamheid. Je gaat op diverse manieren de resultaten van het programma Sport en Duurzaamheid zichtbaar maken. Je schrijft het communicatieplan en de -kalender. Je verzorgt de projectcommunicatie van o.a. het project duurzame Amsterdamse Sportverenigingen. Ook schrijf je berichten voor de in- en externe doelgroepen en je neemt interviews af over duurzame projecten binnen de directie S&B. Verder onderhoud je...
1 maand
Communicatieadviseur Gebiedsontwikkeling
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co communicatieadviseur Gebiedsontwikkeling. In eerste instantie ga je aan de slag voor het gebied Zuidoost. Je zorgt voor eenduidige beeldvorming van dit gebied. Je adviseert over en voert zelfstandig de communicatiestrategie uit, samen met in- en externe betrokken partijen. Je schrijft communicatieplannen, ontwikkelt (digitale) middelen en je schrijft/ redigeert teksten. Je ontwikkelt de communicatie rond meerdere participatietrajecten die vee...
1 maand
Communicatieadviseur digitale transformatie
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur digitale transformatie. Om te zorgen dat de dienstverlening van de gemeente aansluit op de nieuwe standaard van dienstverlening (en ook in de toekomst flexibel kan inspelen op de behoefte van de Amsterdammer, en de maatschappelijke vraagstukken in de stad snel en adequaat op kan lossen), gaat de gemeente digitaal transformeren. Je gaat samen met de communicatiestrateeg binnen het informatie domein aan de slag met deze...
1 maand
Communicatieadviseur Bruggen & Kademuren
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Bruggen & Kademuren. Er is een programma voor een versnelde en grootschalige aanpak van 200 kilometer kademuur en 850 verkeersbruggen. In deze rol haal je samen met de omgevingsmanager op wat er leeft in de buitenwereld. Je geeft advies over de communicatieaanpak, stelt deze op en je voert uit. Ook ontwikkel je communicatieve oplossingen. De strategie van het programma 'Wij maken ruimte' is het kader voor je werkzaamh...
1 maand
Communicatieadviseur Stadsdeel West
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Stadsdeel West. Voor het stadsdeel ga je aan de slag voor het sociaal domein en voor diverse projecten in de verschillende gebieden. Je adviseert de (gebieds/project-)manager, het gebiedsteam, de projecten en het bestuur, je levert communicatieve ondersteuning en je verzorgt de uitvoering. Verder maak je deel uit van een flexteam binnen de afdeling en spring je in waar nodig. Je draagt bij aan de ontwikkeling van soci...
1 maand
Communicatieadviseur Masterplan Zuidoost
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Masterplan Zuidoost. Met het masterplan Zuidoost wil de gemeente met alliantiepartners (bewoners, politie, openbaar ministerie, onderwijsinstellingen, jeugdhulpverlening, wooncorporaties, het ministerie van Binnenlandse Zaken, bedrijven en werkgevers) de leefbaarheid en veiligheid in Zuidoost verbeteren. Het plan richt zich op vier onderwerpen: wonen, werk, onderwijs en veiligheid. Je bent verantwoordelijk voor de com...
1 maand
Perswoordvoerder/ uitvoerend communicatieadviseur
Voor de gemeente Zoetermeer zoekt Communicatie & Co een perswoordvoerder/ uitvoerend communicatieadviseur. In deze rol ben je verantwoordelijk voor de crisiscommunicatie, met name rondom de coronacrisis. Je stemt actief de communicatieaanpak af met de regiogemeenten. Je schrijft teksten namens het college voor diverse communicatiekanalen (o.a. Stadsnieuws, social media en website) en je stemt deze af met de betrokken bestuurscommunicatieadviseur. Ook voer je zelfstandig de productie van coron...
1 maand
Allround communicatieadviseur Goedopweg
Voor de provincie Utrecht zoekt Communicatie & Co een allround communicatieadviseur Goedopweg. In Goedopweg werken de provincie Utrecht, de gemeenten Utrecht en Amersfoort, Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat samen aan een goede bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio Utrecht. In deze rol pak je de communicatie op van verschillende projecten binnen het programma. Je vertaalt de strategie naar concrete plannen en je voert deze deels zelf uit, deels met je comm...
1 maand

Pagina's

Abonneren op Communicatie & Co