Communicatie & Co

42 nieuwsberichten gevonden
Communicatieadviseur Economische Zaken
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Economische Zaken. Economische Zaken (EZ) werkt aan een sterke economie die internationaal concurrerend is en die welvaart en werkgelegenheid creëert voor de hele Metropoolregio Amsterdam (MRA). De afdeling Strategie en Ontwikkeling draagt bij aan de economische ontwikkeling van de MRA regio door langetermijnstrategieën te ontwikkelen voor het toekomstbestendig houden van de economie en het vergroten van het verdienve...
1 dag
Communicatieadviseur gebiedsontwikkeling
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur gebiedsontwikkeling. Je gaat aan de slag voor het team Communicatie t.b.v. de uitvoering van strategische communicatie rondom gebiedsontwikkeling. De gemeente Amsterdam heeft de ambitie om via gebiedsontwikkeling jaarlijks de bouw van duizenden woningen mogelijk te maken. Je adviseert over en ontwikkelt de communicatie rondom participatie. Je schrijft communicatieplannen, ontwikkelt/ coördineert de productie van (digi...
4 dagen
Strategische communicatieadviseur
Voor de gemeente Hilversum zoekt Communicatie & Co een strategische communicatieadviseur. Je bent primair verantwoordelijk voor het adviseren van twee wethouders op strategisch niveau. Voor de portefeuille van je bestuurders regisseer je de strategische communicatie en werk je samen met de junior en medior communicatieadviseurs op (complexe) communicatieve vraagstukken. Je vertaalt maatschappelijke en politieke ontwikkelingen naar bestuurlijke relevantie en formuleert naar aanleiding daarvan ...
1 week
Woordvoerder
Voor de gemeente Rijswijk zoekt Communicatie & Co een woordvoerder. Je maakt deel uit van het Team Communicatie en Participatie. Dit team richt zich op advisering en uitvoering op het gebied van concern-, project-, bestuurs- en beleidscommunicatie. Je werkt voor twee of drie wethouders. Als woordvoerder ben je de spin in het web bij het ontwikkelen van mediastrategieën op de belangrijke dossiers en issues uit je portefeuille. Je adviseert en bereidt openbare optredens voor. Je bent verantwoor...
1 week
Woordvoerder Stadsdeel Noord
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een woordvoerder Stadsdeel Noord. Je gaat aan de slag als (tweede) woordvoerder voor Stadsdeel Noord. Je gaat je bezighouden met de woordvoering namens het dagelijks bestuur van stadsdeel Noord. Je schrijft speeches en je bereidt de wekelijkse weekstart voor (waar het bestuur/ management worden geïnformeerd over actuele ontwikkelingen in de (social) media). Verder schrijf je persberichten en adviseer je bij projecten e.d. Gezocht wordt een w...
1 week
Communicatieadviseur Weerbare stad
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Weerbare stad. Je gaat aan de slag voor het programma ondermijning genaamd 'De Weerbare Stad', en het programma drugs genaamd 'Weerbare Mensen, Weerbare Wijken'. Je stelt voor beide programma's een communicatiestrategie op en je geeft op onderdelen uitvoering aan deze strategie. Je legt verbinding met organisatieonderdelen die verantwoordelijk zijn voor de invulling of anderszins raakvlakken hebben met de programma's ...
2 weken
Communicatieadviseur Kattenburgerstraat
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Kattenburgerstraat. Je maakt deel uit van een projectteam van tien collega's die samenwerken aan de vernieuwing van de Kattenburgerstraat. Het project valt onder de directie Verkeer en Openbare Ruimte. Je brengt de communicatiewensen van de opdrachtgever in kaart. Je haalt samen met de omgevingsmanager op wat er leeft in de buitenwereld. Je bent sparringpartner voor het projectteam, geeft advies over de communicatieaa...
2 weken
Communicatieadviseur House of Skills
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur House of Skills. Je gaat aan de slag voor het programma House of Skills. Dit betreft een regionaal samenwerkingsverband van gemeenten en provincies in de Metropoolregio Amsterdam; ook ROC's, hogescholen, universiteiten, vakbonden, brancheorganisaties, UWV en TNO zijn betrokken. Je zorgt in deze rol voor een gezamenlijk opgesteld en gedragen communicatieplan met de partners, dat ook gezamenlijk wordt uitgevoerd. Je gee...
1 maand
Communicatieadviseur innovatie
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur innovatie. Samen met het CTO-innovatieteam werk je aan complexe stedelijke vraagstukken in de telkens veranderende stad. Je bent het eerste aanspreekpunt voor het team op het gebied van communicatie. Je betrekt de juiste expertises op het juiste moment (o.a. vormgeving, voorlichting, (internet)redactie en corporate communicatie). Ook ontwikkel je communicatiemiddelen en maak je een analyse van de communicatieopgave. J...
1 maand

Communicatieadviseur Metro & Tram
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Metro & Tram. Je gaat je bezighouden met projecten die Amsterdam bereikbaar maken. De communicatie van en voor deze projecten moeten onderscheidend zijn en van een Metro en Tram signatuur voorzien worden. Je denkt zodoende mee over en ontwikkelt het corporate communicatiebeleid. Je ondersteunt de coördinerend communicatiestrateeg bij het uitvoeren van de strategie door de vertaling naar een realistische aanpak. Ook ve...
1 maand
Communicatieadviseur statushouders
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur statushouders. Je gaat aan de slag voor de Amsterdamse Aanpak Statushouders en het Stedelijk Coördinatieteam Statushouders. Het huidige Inburgeringsstelsel wijzigt per 2021. Je gaat je zodoende bezighouden met de doorontwikkeling van de aanpak, alsmede de voorbereidingen op het nieuwe stelsel. Je adviseert op politiek bestuurlijk sensitief dossier en je adviseert over het ontwikkelen van middelen. Je onderhoudt contac...
1 maand
Communicatieadviseur Omgevingsdienst
Voor de Omgevingsdienst Veluwe IJssel zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Omgevingsdienst. Je gaat aan de slag voor de Omgevingsdienst Veluwe IJssel (OVIJ), maar ook voor het stelsel van de zeven Gelderse omgevingsdiensten. Zowel voor de uitvoering als advies. Je gaat je bezighouden met het coördineren en deels schrijven van het jaarverslag, de organisatie/ coördinatie van symposia en andere evenementen en het maken van factsheets over actuele onderwerpen. Het doorontwikkelen en ...
1 maand
Communicatieadviseur implementatie Omgevingswet
Voor de gemeente Leidschendam-Voorburg zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur implementatie Omgevingswet. Je gaat aan de slag voor het team communicatie, maar je werkt in opdracht van en in nauwe afstemming met de programmamanager en de projectleiders binnen het programma Implementatie Omgevingswet. Je stelt een participatiestrategie Omgevingsvisie en Omgevingswet op en voert deze uit. Ook stel je de communicatiestrategie op, die gekoppeld is aan de bestaande veranderstrategie. Je ...
1 maand
Adviseur interne communicatie (OR)
Voor de Kamer van Koophandel zoekt Communicatie & Co een adviseur interne communicatie (OR). Je levert, binnen de afdeling Communicatie & Public Affairs vanuit het team interne communicatie, een bijdrage aan de interne communicatie van de Ondernemingsraad van de KvK. Je werkt op basis van een jaarplan, maar schuwt ook niet nieuwe activiteiten op te pakken die worden ingegeven door de actualiteit of voortschrijdende behoeften. Je werkt nauw samen met de andere collega's binnen communicatie (pe...
1 maand
Communicatieadviseur
Voor de KNAW zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur. Je gaat aan de slag voor De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen en haar onderdelen. Je geeft advies over communicatiekwesties, stippelt de koers pro-actief uit en onderneemt de nodige acties waaronder het schrijven van persberichten en het beantwoorden van persvragen. Je ontwikkelt in samenwerking met anderen het communicatiebeleid en de –middelen. En je werkt aan het verder verbeteren van de werkprocessen. Gezoc...
1 maand
Communicatieadviseur omgevingsdienst
Voor de Omgevingsdienst Regio Nijmegen zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur omgevingsdienst. Je gaat aan de slag voor de Omgevingsdienst Regio Nijmegen op het aandachtsgebied communicatie. Je gaat je bezighouden met de doorontwikkeling en het onderhouden van de website van de ODRN. Je zet structurele communicatie op rondom complexe aandachtsbedrijven en voert deze uit. Ook verleen je assistentie bij het onderhouden van het intranet. Waar nodig haak je bij externe overleggen aan, z...
1 maand
Communicatieadviseur bedrijfsvoering
Voor de gemeente Westland zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur bedrijfsvoering. Je gaat aan de slag voor het cluster Bedrijfsvoering. De collega's die werkzaam zijn binnen dit cluster zorgen voor solide bedrijfsvoering. Het cluster voorziet hiertoe in de informatiebehoefte, advisering, kaderstelling en ondersteuning van de andere clusters op alle taakvelden van bedrijfsvoering (personeel, financiën, informatievoorziening, automatisering, belastingen, juridische en facilitaire zake...
1 maand
Adviseur stakeholdermanagement
Voor de Nederlandse Spoorwegen zoekt Communicatie & Co een adviseur stakeholdermanagement. Je ondersteunt de afdeling Corporate Affairs in de dialoog met relevante stakeholders (team Stakeholder- en Concessiemanagement). Dit team is verantwoordelijk voor de regievoering op de concessie voor het hoofdrailnet en houdt zich bezig met het opbouwen en onderhouden van relaties met belangrijke stakeholders/ actoren. Je bent zodoende de verbindende schakel tussen interne afdelingen en het ministerie ...
1 maand

Adviseur public affairs
Voor de Nederlandse Spoorwegen zoekt Communicatie & Co een adviseur public affairs. Je gaat aan de slag voor het team Stakeholder- en Concessiemanagement. Dit team is verantwoordelijk voor de regievoering op de concessie voor het hoofdrailnet en houdt zich bezig met het onderhouden en versterken van relaties met belangrijke stakeholders/actoren, zoals concessieverlener(s), ketenpartners, consumentenorganisaties en OV-partijen in Nederland en Europa. Je ondersteunt zodoende in de dialoog met r...
1 maand
Communicatieadviseur interne communicatie
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur interne communicatie. Je gaat aan de slag voor Werk, Participatie en Inkomen (WPI) ten behoeve van een grote veranderopgave. Je gaat je bezighouden met dienstverlening en eenduidige communicatie naar (circa 40.000) cliënten vanuit de organisatie. Dit verandertraject vereist dan ook een stevige inzet op interne communicatie. Je organiseert zodoende de corporate communicatie en het inrichten van het team rond de verande...
1 maand
Communicatieadviseur Oostelijke Vechtplassen
Voor de gemeente Wijdemeren zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Oostelijke Vechtplassen. De gemeente Wijdemeren werkt o.a. met de provincie Noord-Holland, Natuurmonumenten en Waternet aan de realisatie van het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen. Een unieke samenwerking tussen maar liefst 21 partijen. Je bent zodoende verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van de communicatie- en participatiestrategie voor de Wijdemeerse projecten. Je bent een sparringpartner voor de...
1 maand
Communicatieadviseur (BEL)
Voor de BEL Combinatie zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur (BEL). Je gaat aan de slag voor de zelfstandige gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren (BEL Combinatie). Je gaat je bezighouden met het begeleiden van een aantal cruciale participatie-/ communicatietrajecten voor projecten van het team Ruimtelijke Ontwikkeling/ Openbare Ruimte. Ook stel je de belastingfolders op voor de drie BEL-gemeenten. Gezocht wordt een adviseur (WO Communicatie) met minimaal vijf jaar ervaring als commu...
1 maand
Communicatieadviseur Aardgasvrij
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Aardgasvrij. Je gaat aan de slag voor de directie Ruimte en Duurzaamheid en je gaat je bezighouden met het programma Amsterdam Aardgasvrij. Je opereert vanuit rijksopdrachten. Er moet transparant gecommuniceerd worden met de Nederlanders, en de bewoners moeten een stem hebben in de technische keuze in hun buurt (wijkaanpak). Hiermee is communicatie niet alleen volgend op de programmadoelen, maar een op zichzelf staand...
1 maand
Communicatieadviseur Infrastructurele Projecten
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Infrastructurele Projecten. Je gaat aan de slag voor Nieuw-West. Hier worden door het Ingenieursbureau circa 100 projecten in de openbare ruimte uitgevoerd in 2020. Zodoende denk je mee over en voer je de communicatieaanpak uit inzake de omgevingsgevoelige infrastructurele projecten. Je schrijft teksten voor on- en offline middelen, je adviseert over presentaties voor bewonersavonden en ontwikkelt verschillende commun...
1 maand
Allround communicatieadviseur
Voor de Werkorganisatie Duivenvoorde zoekt Communicatie & Co een allround communicatieadviseur. Je gaat aan de slag voor de gemeenten Voorschoten en Wassenaar. Je adviseert en ondersteunt de twee gemeentebesturen en de ambtelijke organisatie. Je schrijft communicatieplannen en voert deze uit. Je adviseert en ondersteunt bij in- en externe communicatieprojecten. Verder schrijf en redigeer je artikelen en berichten voor diverse media. Je bent een overtuigende gesprekspartner voor bestuurders, m...
2 maanden
Communicatieadviseur Nieuw-West
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Nieuw-West. Je gaat voornamelijk aan de slag voor het stadsdeel Nieuw-West. Het kan echter ook zijn dat je bij andere stadsdelen wordt ingezet. Je levert communicatieadvies, ondersteuning en uitvoering aan het gebiedsteam en de verschillende projecten. Verder ontwikkel je communicatie over/ voor het gebiedsgericht werken, in samenwerking met het gebiedsteam en het communicatieteam Nieuw-West. Ook spring je in bij advi...
2 maanden
Woordvoerder Stadsbeheer
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een woordvoerder Stadsbeheer. Je gaat aan de slag voor het cluster Stadsbeheer. Dit cluster speelt een cruciale rol bij de leefbaarheid van de stad en draagt actief bij aan een schoon, heel, veilig en duurzaam Amsterdam. Je gaat je bezighouden met de woordvoering, het coördineren en het zelfstandig beantwoorden van mediavragen. Je werkt samen met directe collega's bij de directies Stadswerken, THOR en Afval & Grondstoffen op het gebied van me...
2 maanden

Communicatieadviseur Luchtkwaliteit
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Luchtkwaliteit. Je gaat aan de slag voor de directie Ruimte en Duurzaamheid en je houdt je bezig met het programma Luchtkwaliteit. Je ontwikkelt en implementeert de in- en externe communicatiestrategie voor de aanpak Amsterdam uitstootvrij 2030. Daarmee creëer je bewustzijn binnen zowel de gemeentelijke organisatie als richting de Amsterdammers. Je stelt de jaarplanning, voortgangsrapportages en het mediaplan op. Je b...
2 maanden
Communicatieadviseur De Entree
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur De Entree. Amsterdam krijgt bij het centraal station een nieuwe entree die prettig, veilig en goed bereikbaar is voor reizigers, bezoekers en omwonenden. Dit project bevindt zich in de realisatiefase. Zodoende wordt de communicatie en omgevingsmanagement intensief samen met de aannemer MB gedaan. Je maakt verder deel uit van het Team Omgeving, waar de omgevingsmanagers en de BLVC adviseur zitting in hebben. Je gaat je...
2 maanden

Pagina's

Abonneren op Communicatie & Co