Communicatie & Co

52 nieuwsberichten gevonden
Coördinator communicatie
Voor VNG (Realisatie BV) zoekt Communicatie & Co een coördinator communicatie. Je bevordert actief meer onderlinge samenhang in het team Communicatie en de samenwerking/ afstemming tussen de communicatiecollega’s van de verschillende organisatieonderdelen en programma’s. Je bent verantwoordelijk voor de transitie van het team naar een Kenniscentrum Communicatie met bijbehorende spelregels en afspraken. Je bent ‘ambassadeur’ voor dit kenniscentrum en gespreks- en sparringpartner voor opdrachtg...
1 dag
Communicatieadviseur Maatschappelijke voorzieningen
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Maatschappelijke voorzieningen. Je gaat aan de slag voor de directie Onderwijs, Jeugd Zorg en Diversiteit (OJZD), op het snijvlak van fysiek en sociaal. Je werkt aan de communicatiestrategie voor maatschappelijke voorzieningen in de stad en op deelprojecten doe je de communicatie en participatie met betrokken stakeholders en bewoners. Je zet de afdeling in- en extern op de kaart. Verder bereid je antwoorden op persvra...
5 dagen
Communicatieadviseur Afval en Grondstoffen
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Afval en Grondstoffen. Je gaat aan de slag voor het cluster Stadsbeheer. Je gaat je inzetten voor de communicatie van diverse projecten van het organisatieonderdeel Afval en Grondstoffen. De uitdagingen liggen vooral in het zorgen voor een schone en leefbare stad en in grote ambities wat betreft het verduurzamen van de afvalketen. Je gaat je o.a. bezighouden met het opstellen en het uitvoeren van communicatieplannen e...
1 week
Senior communicatieadviseur
Voor de gemeente Wijdemeren zoekt Communicatie & Co een senior communicatieadviseur. Je coördineert als meewerkend voorman of -vrouw de dagelijkse werkzaamheden en je bent sparringpartner van de communicatieadviseurs. Daarnaast is je inhoudelijke werkterrein breed. Je focus ligt op communicatievraagstukken binnen de thema’s openbare orde en veiligheid en organisatieontwikkeling. Je zet de communicatiestrategie uit, bewaakt deze en voert deze ook uit. In voorkomende gevallen ben je woordvoerde...
1 week
Communicatieadviseur/ woordvoerder Ruimtelijk Domein
Voor de gemeente Leidschendam-Voorburg zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur/ woordvoerder Ruimtelijk Domein. Je adviseert bestuurders en de organisatie over de communicatiestrategie rond ontwikkelingen, beleidsplannen en college- en raadsvoorstellen. Je bent verantwoordelijk voor de communicatie (incl. woordvoering) rond politiek-bestuurlijke (complexe) aangelegenheden. Verder voer je de communicatiestrategie uit. Ook formuleer je samen met de betrokken projectleider de participat...
1 week
Hands on communicatieadviseur
Voor de BEL Combinatie zoekt Communicatie & Co een hands on communicatieadviseur. Je gaat je bezighouden met het adviseren over en het grotendeels uitvoeren van “Corona-communicatie” naar de in- en externe doelgroepen. Dit betekent deelname als adviseur in het Gemeentelijk Beleidsteam (bestuurlijk), lokaal crisisteam (ambtelijk). Vervolgens voer je de communicatieacties uit die voortvloeien uit deze overleggen. Het schrijven van teksten, het vervaardigen van middelen en het verzorgen/ doorzet...
1 week
Allround communicatieadviseur
Voor de gemeente Zoetermeer zoekt Communicatie & Co een allround communicatieadviseur. In deze rol adviseer je over ex- en interne communicatietrajecten van verschillende projecten. Je coördineert deze en je voert ze (grotendeels) uit. Je gaat je vooral bezighouden met projecten in het fysiek domein, binnenstedelijk bouwen, bewonersparticipatie en communicatie rond visievormingstrajecten. Je betrekt inwoners, ondernemers en bezoekers bij de ontwikkelingen in de stad. Je werkt samen met de pro...
1 week
Senior communicatieadviseur Ruimtelijk Domein
Voor de gemeente Houten zoekt Communicatie & Co een senior communicatieadviseur Ruimtelijk Domein. Je gaat aan de slag voor de vakgroep Communicatie. Samen met zeven communicatiecollega’s werk je aan de professionaliteit en kwaliteit van de communicatie van de gemeente Houten. Je werkt vooral aan projecten en activiteiten in het ruimtelijke domein. Je ontwikkelt communicatiestrategieën, voert stakeholderanalyses uit, maakt plannen, geeft adviezen over de strategische communicatieaanpak bij co...
2 weken
Communicatieadviseur duurzaamheid
Voor de gemeente Haaksbergen zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Duurzaamheid. De gemeente Haaksbergen wil in 2050 een energieneutrale, klimaatbestendige en vitale gemeente zijn. Samenwerking en het stimuleren/ enthousiasmeren van lokale initiatieven op het gebied van duurzaamheid zijn hierbij belangrijk. In deze functie ben je verantwoordelijk voor het opstellen, uitdragen en uitvoeren van het communicatiebeleid en de projecten voor duurzaamheid van de gemeente. Een belangrijk a...
2 weken

Communicatieadviseur
Voor de gemeente Urk zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur. Je richt je op de in- en externe communicatie. Je adviseert gevraagd en ongevraagd, waarbij je inspeelt op de actualiteit en signalen uit de omgeving en de organisatie. Je adviseert, ondersteunt en coacht de collegeleden bij perscontacten in het algemeen en interviews in het bijzonder. Verder ben je woordvoerder vanuit de gemeente richting de media. Tevens ben je het eerste aanspreekpunt voor een aantal projecten die momen...
2 weken
Communicatieadviseur Sociaal Domein
Voor de gemeente Westland zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Sociaal Domein. Voordat het actualiteitenrondje met de communicatiecollega’s en de bestuursadviseurs communicatie begint, weet jij al wat er speelt in de media op het gebied van het sociaal domein. Je stelt o.a. persberichten op en verstuurt deze, je bent sparringpartner voor collega's en je werkt aan communicatieplannen over bijvoorbeeld eenzaamheid en alcoholgebruik onder jongeren. Je ziet de grote lijnen, je legt ve...
3 weken
Communicatie- & Participatieadviseur Wonen & Leven
Voor de gemeente Veenendaal is Communicatie & Co op zoek naar een communicatie- & participatieadviseur Wonen & Leven. Je maakt onderdeel uit van het team Ruimtelijke Ordening en Bouwen. Je bent met name verantwoordelijk voor de communicatie en participatie voor het programma ‘Gebiedsvisie het Franse Gat’ en voor het project ‘IKC Franse Gat’. Daarnaast adviseer en begeleid je het team bij het maken van participatieplannen en de uitvoering daarvan. Je legt de verbinding in een politiek-bestuurl...
3 weken
Senior communicatieadviseur Coronacrisis
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een senior communicatieadviseur Coronacrisis. De coronacrisis toont het belang van sterke crisiscommunicatie. Al ruim een jaar houdt de crisis de gemeente in de greep. Om slagvaardig op te blijven treden en continu mee te bewegen in een complex krachtenveld, is binnen de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland het Programmateam Corona Communicatie opgezet. Dit dedicated team met communicatieprofessionals is verantwoordelijk voor het ontwikkelen...
4 weken
Communicatieadviseur/ persvoorlichter
Voor de gemeente Zeist zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur/ persvoorlichter. Je coördineert alles op het gebied van communicatie die naar buiten gericht is. Je richt je niet alleen op pers, maar op het verdienen van aandacht in de buitenwereld in de breedste zin. Je houdt je zodoende o.a. bezig met het beantwoorden van persvragen beantwoorden, afstemming met wethouders/ inhoudelijke mensen, het bijhouden van nieuws(berichten)en het verspreiden van het nieuws in de organisatie. Te...
1 maand
Communicatieadviseur Fiets en Verkeersveiligheid
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Fiets en Verkeersveiligheid. Communicatie is binnen Fiets en Verkeersveiligheid essentieel om de programmadoelstellingen te behalen. De communicatie die wordt ingezet is tweeledig. Enerzijds wil de gemeente een breed publiek informeren over wat er gedaan wordt op dit gebied. Anderzijds wil de gemeente met communicatie een bijdrage leveren aan gedragsverandering en educatie. De interactie met de Amsterdammer (en hun me...
1 maand
Communicatieadviseur Afval & Grondstoffen
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Afval & Grondstoffen. Je gaat aan de slag voor het cluster Stadsbeheer en je gaat je inzetten voor de communicatie van diverse projecten van het organisatieonderdeel Afval en Grondstoffen. Je biedt ondersteuning bij het regisseren en adviseren over en uitvoeren van de communicatie. Voorbeelden zijn de invoering van GFT inzameling, bedrijfsafval en een innovatief project m.b.t. ondergronds afvalinzamelsysteem voor hoog...
1 maand
Communicatieadviseur Preventie Corona Team
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Preventie Corona Team. Het Preventie Corona Team maakt onderdeel uit van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Amsterdam-Amstelland. In dit team zitten projectleiders, gedragsdeskundigen, beleidsadviseurs, onderzoekers en communicatieadviseurs. Dit team werkt samen met multidisciplinaire teams in de stadsdelen aan interventies om het (verder) verspreiden van Corona onder Amsterdammers en Amstellanders te voorkomen....
1 maand
Communicatieadviseur Samen werken aan Wonen
Voor de gemeente De Bilt zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Samen werken aan Wonen. De gemeenteraad heeft de ambitie om de komende tien jaar een stevig aantal woningen te bouwen voor o.a. starters, ouderen en alleenstaanden. Er is een intensief participatietraject gestart om samen met de inwoners tot een goede invulling van deze opgave te komen. Dit is een belangrijk traject voor de gemeente, want een eerder voorstel heeft tot veel onrust geleid. Uitgangspunt is dat inwoners aan...
1 maand

Communicatieadviseur Kades en Bruggen (medior)
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Kades en Bruggen (medior). Er is binnen de gemeente een programma voor een versnelde en grootschalige aanpak van 200 kilometer kademuur en 850 verkeersbruggen die belangrijk zijn voor de bereikbaarheid van de stad. In deze rol haal je samen met de omgevingsmanager op wat er leeft in de buitenwereld. Je geeft advies over de communicatieaanpak en ontwikkelt communicatieve oplossingen en je voert deze uit. Je werkt altij...
1 maand
Communicatieadviseur GGD (medior)
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur GGD (medior). Je gaat aan de slag voor het werkgebied Amsterdam-Amstelland (incl. gemeente Amstelveen, Uithoorn, Ouder-Amstel, Diemen en Aalsmeer). Het werkterrein strekt zich uit van jeugdgezondheidszorg en maatschappelijke en geestelijke gezondheidszorg tot bestrijding infectieziekten en het bevorderen van een gezonde leefomgeving. In deze functie werk je op de volle breedte van dit takenpakket. Je werkt aan regulie...
1 maand
Strategisch communicatieadviseur
Voor de gemeente Hilversum zoekt Communicatie & Co een strategisch communicatieadviseur. Je werkt vanuit het centrale team Bestuur en Communicatie binnen de unit communicatie en participatieadvies. In deze rol adviseer je samen met een medior- en junioradviseur het team Sociaal Beleid en de afdeling Sociaal Plein (uitvoering sociaal beleid). Je bent een spin in het web en je schakelt met verschillende mensen binnen de organisatie, de cliëntenraad en leveranciers. Je zet, samen met de bestuurs...
1 maand
Arbeidsmarktcommunicatie specialist
Voor een organisatie die zich inzet voor een gezond, gemotiveerd en competent werkend Nederland is Communicatie & Co op zoek naar een arbeidsmarktcommunicatie specialist. Je gaat je bezighouden met het laden van het werkgeversmerk en de onderliggende merken, zodat de beste professionals uit de markt willen komen werken en blijven. Je gaat de USP’s van de organisatie zichtbaar maken in de arbeidsmarkt. Je levert een stevige bijdrage aan de totstandkoming van een overkoepelend arbeidsmarktcommu...
1 maand
Senior communicatieadviseur
Voor een organisatie die zich inzet voor een gezond, gemotiveerd en competent werkend Nederland is Communicatie & Co op zoek naar een senior communicatieadviseur. De organisatie werkt vanuit verschillende merken aan de duurzame inzetbaarheid van meer dan 65.000 werkgevers en ruim 1,5 miljoen werknemers. In deze functie zorg je er voor dat de ruim 1.500 collega’s daar blijvend op aanhaken. Je gaat je bezighouden met enerzijds strategische programma’s en anderzijds met verschillende projecten e...
1 maand

Pagina's

Abonneren op Communicatie & Co