Communicatie & Co

18 nieuwsberichten gevonden
Communicatieadviseur
Voor de gemeente Midden-Groningen zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur. De taken zijn zowel strategisch als inhoudelijk/uitvoerend van aard. Je bent aanwezig bij de meeste raadsactiviteiten. Die vinden in de regel op donderdagavond plaats. Je hebt veel contacten met collega’s binnen de gemeentelijke organisatie en inwoners. In deze functie stel je, onder verantwoordelijkheid van de griffier, de strategische communicatievisie van de raad op. Je verzorgt de communicatieadviesfunctie...
1 week
Hands- on adviseur communicatie & Participatie Omgevingswet
Voor de gemeente Voorschoten zoekt Communicatie & Co een hands- on adviseur communicatie & Participatie Omgevingswet. Je komt te werken bij de afdeling Fysieke leefomgeving (FLO), team ruimtelijke advisering. Het huidige projectteam Omgevingswet werkt voor zowel Wassenaar als Voorschoten. Per 1 januari 2022 wordt er een projectgroep per gemeente vormgegeven. Als communicatieadviseur maak je onderdeel uit van het programmateam Omgevingswet. Je werkt samen met de andere communicatieadviseurs bi...
1 week
Strategisch communicatieadviseur
Voor de Provincie Flevoland zoekt Communicatie & Co een strategisch communicatieadviseur. Je ontwikkelt en adviseert op het gebied van interne en corporate communicatie binnen de provincie op strategisch niveau samen met jouw collega’s en je bent daar verantwoordelijk voor. De communicatieve organisatie en communicatief bestuur mag je verder betekenis geven en samen met andere eenheden/afdeling vorm geven. Zo bouw je van binnen uit aan het eenduidig, onderscheidend en herkenbaar imago van de ...
2 weken
Communicatieadviseur Huis van de Stad
Voor de gemeente Rijswijk zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Huis van de Stad. Je gaat werken aan het project Huis van de Stad, het iconische pand dat vroeger dienst deed als stadhuis en dat weer een belangrijke publieke functie krijgt. Vanaf medio 2022 tot in 2023 nemen achtereenvolgens Trias centrum voor de Kunsten, Dagbesteding ’t Trefpunt, Vrijwilligerscentrum Rijswijk Doet, de Bibliotheek aan de Vliet en de gemeente Rijswijk gefaseerd hun intrek. In aanloop naar de opleveri...
2 weken
Hoofd corporate communicatie gezondheidszorg (Interim)
Voor een belangrijke organisatie op het gebied van gezondheidsonderzoek en -innovatie zoekt Communicatie & Co een interim hoofd corporate communicatie. Het interim hoofd geeft leiding aan het communicatieteam van 14 medewerkers. De focus ligt op het aansturen van dit team en de advisering over de samenwerking met andere medewerkers binnen de organisatie. Hij of zij coacht het team vanuit de eigen deskundigheid en ervaring op het gebied van communicatie. Is sparring partner en adviseur van het...
2 weken
Interim directeur communicatie
Voor een pensioenfonds zoekt Communicatie & Co een interim directeur communicatie. De interim directeur vangt per direct de afwezigheid op van de zittende directeur tot februari 2022. Hij of zij wordt in deze periode verantwoordelijk voor de in- en externe communicatie en het reputatiebeheer. Is hierbij gesprekspartner voor bestuur en lijnmanagement. Baseert zich hierbij op het jaarplan en de corporate strategie. Faciliteert communicatie-collega's in hun werk, creëert overzicht en stuurt op i...
3 weken
hands-on communicatieadviseur (interim)
Voor de Gemeente Utrecht zoeken wij een hands-on communicatieadviseur. De vraag naar woningen is groot, de arbeidsmarkt groeit en de druk op de leefbaarheid en bereikbaarheid neemt toe. In het programma U-Ned werken het Rijk, de provincie Utrecht, de gemeente Utrecht en de grotere gemeenten uit de provincie (U10) samen aan maatregelen voor de regio Utrecht op het gebied van wonen, werken, bereikbaarheid en leefbaarheid. Daarmee kent het programma diverse stakeholders: denk aan belangenorganis...
3 weken
Hands-on communicatieadviseur Flora (interim)
Voor de gemeente Westland zoekt Communicatie & Co een hands-on communicatieadviseur Flora (interim). De gemeenteraad van Westland heeft in juli 2021 het ontwikkelperspectief voor het Floragebied vastgesteld. In het ontwikkelperspectief wordt ook ingegaan op de ruimtelijke ontwikkeling van het gebied. Naast de campusgebouwen en huisvesting voor innovatieve bedrijven moet er (mede dankzij dubbel grondgebruik) ook ruimte zijn voor voorzieningen en appartementen. Voor deze opgave is een programma...
1 maand
Medior communicatieadviseur Corona Preventie Team - GGD
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een medior communicatieadviseur Corona Preventie Team - GGD. Het Corona Preventie Team met daarin projectleiders, gedragsdeskundigen, beleidsadviseurs, onderzoekers en communicatieadviseurs werkt samen met multidisciplinaire teams in de stadsdelen aan interventies om het (verder) verspreiden van Corona onder Amsterdammers en Amstellanders te voorkomen. De werkzaamheden zijn wisselend en divers, gegeven de actualiteit en (nieuwe) maatregelen. ...
1 maand

Senior communicatieadviseur Corona Preventie Team - GGD
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een senior communicatieadviseur Corona Preventie Team - GGD. Het Corona Preventie Team met daarin projectleiders, gedragsdeskundigen, beleidsadviseurs, onderzoekers en communicatieadviseurs werkt samen met multidisciplinaire teams in de stadsdelen aan interventies om het (verder) verspreiden van Corona onder Amsterdammers en Amstellanders te voorkomen. De werkzaamheden zijn divers en wisselend en worden veelal ingegeven door de actualiteit. M...
1 maand
Woordvoerder Stadsdeel Noord
Voor Stadsdeel Noord zoekt Communicatie & Co een tijdelijke woordvoerder. Hij of zij voert het woord namens het stadsdeel over een aantal mediagevoelige onderwerpen. In deze periode wordt ook het bestuur geadviseerd over de communicatie over een reeks complexe dossiers. De woordvoerder is verantwoordelijk voor de persvoorlichting op een aantal van die dossiers, adviseert het dagelijks bestuur. Hij of zij volgt nauwgezet de ontwikkelingen in die dossiers en in de media. De woordvoerder weet al...
2 maanden
Communicatieadviseur Sociaal Domein
Voor een vereniging van gemeentelijke directeuren en leidinggevenden zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Sociaal Domein. In deze rol formuleer je de communicatieve aanpak van verschillende programma’s. Je kunt daarbij denken aan onderwerpen als de Participatiewet, de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, toegang tot rechtshulp, samenwerken in de aanpak van kinderarmoede en de monitor vroegsignalering schulden. Je adviseert projectleiders over de communicatiestrategie van ...
2 maanden
Communicatieadviseur / business partner
Voor een scholengroep in de regio Utrecht zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur / business partner. Je gaat je bezighouden met het opstellen en realiseren van effectieve plannen voor de in- en externe communicatie. Verder geef je vorm en richting aan het strategisch communicatiebeleid in samenwerking met de verschillende interne stakeholders. Tevens verbeter je de merkherkenbaarheid en de kwaliteit van de communicatie. Daarnaast geef je vanuit jouw vakgebied communicatieadvies bij ...
2 maanden
Communicatieadviseur (interim)
Voor de Bibliotheek van de Hogeschool van Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur (interim). Je adviseert interne klanten over de bibliotheekcommunicatie naar voornamelijk studenten. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling en de uitvoering van de diverse communicatieactiviteiten die op je pad komen en neem je deel aan relevante overleggen. Naast de dagelijkse werkzaamheden werk je aan een project gericht op het meer zichtbaar maken van het online bibliotheeka...
2 maanden
Communicatieadviseur (Ontwikkelbuurten, Weesp Fysiek en Schuldhulpverlening & Armoedebestrijding)
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur (Ontwikkelbuurten, Weesp Fysiek en Schuldhulpverlening & Armoedebestrijding). Je gaat voor 16 uur per week aan de slag voor Ontwikkelbuurten Nieuw-West. Het actief laten participeren van bewoners/ ondernemers bij nieuwe ontwikkelingen staat hoog op de agenda. Ook is de gemeente bezig om social media steviger in te zetten en nieuwe (niet schriftelijke) middelen te vinden om inwoners te kunnen bereiken. Je adviseert zod...
2 maanden
Communicatieadviseur (Translationeel Onderzoek)
Voor ZonMw zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur (Translationeel Onderzoek). Je wordt ingezet voor communicatieadvies en coaching. Je gaat werken voor verschillende programma’s, zoals de evaluatie van het brede subsidieprogramma Translationeel Onderzoek en programma’s over stamcelonderzoek en zeldzame ziekten. Je vertaalt complexe informatie naar eenvoudige taal/ beeld. Gezocht wordt een senior communicatieadviseur (HBO) met aantoonbare werkervaring met programmacommunicatie op het...
2 maanden
Strategische communicatieadviseur omgevingsvisie
Voor de gemeente Hilversum zoekt Communicatie & Co een strategische communicatieadviseur omgevingsvisie. Je adviseert gevraagd en ongevraagd over de communicatie- en participatieaanpak. Verder ontwikkel je communicatie- en participatiestrategieën, schrijf je plannen en vertaal je deze in concrete activiteiten. Je hebt de regie op de uitvoering en je pakt deze (deels) zelf op. Tevens heb je oog voor actuele, relevante ontwikkelingen en adviseert daarover. Daarnaast houd je de ontwikkelingen in...
2 maanden
Communicatieadviseur klantreis
Voor Gemeente en Waterschapsbelastingen (GBLT) zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur klantreis. Je bent in deze rol (eind)verantwoordelijk voor de in- en externe communicatie. Je gaat je bezighouden met het (door)ontwikkelen van de klantreis, de servicebelofte en het beheren van middelen en activiteiten zoals sociale media, campagnes, interne media en drukwerk. Maar ook het het communicatiever maken van GBLT is van groot belang; waarbij planning van de communicatie, afstemming van ...
2 maanden

Abonneren op Communicatie & Co