Communicatie & Co

35 nieuwsberichten gevonden
Adviseur communicatie
Voor de Provincie Groningen zoekt Communicatie & Co een adviseur communicatie. Je gaat aan de slag voor het project Verdubbeling N33-Midden. Je ondersteunt het team, werkt nauw samen met de omgevingsmanager en je bent lid van het omgevingsteam. Je hebt inzicht in de relevante in- en externe omgeving en in de ketens op operationeel niveau. Je bouwt een operationeel netwerk op met diverse externe partijen in relatie tot je project; zoals gemeenten, belangenorganisaties en particulieren. Verder ...
20 uur
Communicatieadviseur
Voor de gemeente Epe zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur. Je gaat je bezighouden met uiteenlopende communicatiestrategieën, -middelen en complexe vraagstukken. Je zoekt de in- en externe stakeholders op om kansen en knelpunten te identificeren. Ook adviseer je over effectieve oplossingsrichtingen of voer je uit waar nodig. Verder adviseer je het bestuur, het management en de projectgroepen. Daarnaast lever je een waardevolle bijdrage aan de reputatie en de identiteit van de gemee...
2 dagen
Communicatieadviseur Sociaal Domein
Voor de gemeente Hilversum zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Sociaal Domein. Je werkt vanuit de centrale afdeling Communicatie voor het Sociaal Plein om deze op de kaart te zetten voor zowel inwoners als verwijzers (bv. huisartsen). Je adviseert samen met de junioradviseur vier teams: Regie en Jeugd, Sociale dienstverlening I, Sociale dienstverlening II en Werk en Participatie. Je geeft communicatie- en participatieadvies aan het MT Sociaal Plein. Je ontwikkelt communicatieplan...
3 weken
Communicatieadviseur Ontwikkelbuurten
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Ontwikkelbuurten. Je gaat je bezighouden met de overkoepelende communicatie rondom de ontwikkelbuurten. Je staat in nauw contact met de verschillende communicatieadviseurs in de gebieden, overige collega's binnen het Communicatiebureau van de gemeente Amsterdam, de bestuursvoorlichter en het overkoepelend programmateam. Je zet de reeds gemaakte communicatiestrategie om naar een plan van aanpak en communicatiekalender....
4 weken
Communicatieadviseur Omgevingswet
Voor de Werkorganisatie Duivenvoorde (WODV) zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Omgevingswet. Je maakt onderdeel uit van het programmateam Omgevingswet. Je hebt een adviserende rol gecombineerd met uitvoerende taken zoals het maken van flyers, infographics en het schrijven van teksten voor o.a. de website. Je weet strategie te vertalen in concrete adviezen en acties met passende middelen. Je hebt een signalerende rol voor de interne communicatie en voert de interne communicatie o...
1 maand
Specialist arbeidsmarktcommunicatie
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een specialist arbeidsmarktcommunicatie. Je gaat aan de slag voor het project Werving binnen het programma Werving en Onboarding THOR. Doelstelling van het programma is het werven van handhavers voor de vaste schil van THOR. Je inventariseert en stemt de huidige arbeidscommunicatieactiviteiten (AMC) af. Je bereikt, boeit, bindt en houdt werknemers vast voor een domein waar arbeidsschaarste al langere tijd een probleem is. Je levert een bijdra...
1 maand
Communicatieadviseur Duurzaamheid/ Buitengebied
Voor de gemeente Zundert zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Duurzaamheid/ Buitengebied. De gemeente is aangekomen bij de doorontwikkeling naar de ontwerp- en uitvoeringsfase voor de thema’s duurzaamheid en vitaal buitengebied. Zodoende ga je aan de slag voor de projecten; Regionale Energie Strategie, Warmtevisie, Zonnevisie, Regeling Reductie Energiegebruik en het Vitaal Buitengebied. Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van een communicatiestrategie en voor de regie op ...
1 maand
Communicatieadviseur Haven-Stad
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Haven-Stad. Je gaat aan de slag met het actualiseren en uitvoeren van het huidige plan voor Haven-Stad: strategie, kernboodschap, mediaplan, uitvoering, kalender '20-'21. Je regisseert en coördineert de uitvoerende werkzaamheden. Je verzorgt de content voor de websites. Ook creëer je draagvlak, zowel bij in- als externe stakeholders, in relatie tot de organisatiedoelen. Je bent het eerste aanspreekpunt voor communicat...
1 maand
Communicatieadviseur Centrum & West
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Centrum & West. Je gaat de gebiedsteams versterken vanuit communicatie. Je adviseert de gebiedsmanager, het gebiedsteam, de projecten en het bestuur en je levert communicatieve ondersteuning/ uitvoering. Je draagt bij aan de communicatie van grote evenementen zoals de Pride, Koningsdag, ADE en Sail. Ook draag je bij aan de ontwikkeling van sociale netwerken in buurten en netwerken van stakeholders. Je stimuleert de di...
1 maand

Communicatieadviseur Bigger Picture
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Bigger Picture. 'The Bigger Picture' is een project dat is gestart om de verschillende stadsdelen van Amsterdam (beter) in verbinding te brengen met elkaar. Je werkt in deze rol samen met de senior adviseur en de procesregisseur om een goede strategie op te zetten. Je hebt een verbindende rol tussen de stadsdelen, de communicatieteams en het programmateam. Je gaat je o.a. bezighouden met het uitwerken van de communica...
1 maand
Communicatieadviseur Zorg
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Zorg. Je gaat aan de slag voor de directie Onderwijs, Jeugd Zorg en Diversiteit. Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a.: de opvang van dak- en thuislozen en ongedocumenteerden, mantelzorg, dementie, eenzaamheid, toegankelijkheid, het voorkomen van huiselijk geweld/ kindermishandeling en de uitvoering van de Wmo. Je bedenkt strategieën om de doelgroepen te bereiken en voert deze ook uit. Je levert een bijdrage aan het...
1 maand
Strategische communicatieadviseur
Voor het Gelders Energieakkoord zoekt Communicatie & Co een strategische communicatieadviseur. Je adviseert strategisch over de positionering van het GEA en de rollen van de individuele deelnemers in de Board, Support, programma's en secretariaat. Je bent de verbindende schakel tussen alle communicatieprofessionals in het netwerk m.b.t. uitingen aangaande het GEA. Zodoende ben je verantwoordelijk voor eigentijdse zichtbaarheid van de activiteiten. Verder ben je de (eind)redacteur van inhoudel...
1 maand
Communicatie-medewerker UVA/HVA
Voor de gezamenlijke facilitaire diensten van de UvA en HvA zoekt Communicatie & Co een communicatie-medewerker die samen met de manager verantwoordelijk wordt voor alle in- en externe communicatie. De medewerker weet communicatie in te zetten om een positief beeld over de organisatie te laten ontstaan, ondersteunt in uiteenlopende projecten en adviseert collega's hoe zij hun doelen kunnen bereiken via communicatie. Ondersteunt in de verdere ontwikkeling van het communicatie-beleid en onderho...
1 maand
Communicatie-strateeg digitalisering
Voor de Gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een strateeg die de transformatie van de digitale systemen van de stad gaat ondersteunen. De gemeente staat voor een omvangrijke transformatie van dit zogenoemde I-domein. Die overgang zal grote gevolgen hebben voor de medewerkers en zal meerdere jaren in beslag nemen. De strateeg gaat de communicatie-aanpak maken voor de overgang en geeft daar vervolgens handen en voeten aan. Hij of zij stelt de plannen op voor zowel de korte als de langere ...
1 maand
Senior adviseur participatie
Voor de Gemeente Hilversum zoekt Communicatie & Co een senior communicatie-adviseur participatie. De gemeente vindt het belangrijk dat elke ontwikkeling in de stad begint en eindigt bij bewoners en ondernemers. Zij weten immers als geen ander wat er nodig is om hun woon- en werkomgeving te verbeteren. De adviseur start vanuit dit principe en werkt aan strategisch beleid voor complexe participatieprocessen en begeleidt deze. Daarnaast zet hij of zij in op het participatiever maken van de gemee...
1 maand
Woordvoerder/ persvoorlichter provincie
Voor de Provincie Gelderland zoekt Communicatie & Co per medio maart een ervaren woordvoerder en persvoorlichter die het bestuur op niveau kan adviseren. De nieuwe medewerker treedt op als woordvoerder van verschillende programma's en gebieden van de provincie en treedt op als tweede persvoorlichter voor leden van het college van Gedeputeerde Staten. In de eerste functie is hij of zij verantwoordelijk voor het hele traject van persvoorlichting tot aan bestuursadvisering. Regelt perscontacten ...
1 maand
Medior adviseur communicatie 'ruimte en duurzaamheid'
Voor de Gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een medior adviseur communicatie die zich gaat bezighouden met de thema's ruimte en duurzaamheid. De stad werkt aan een uitgebreide visie op de omgeving die een leidraad wordt voor de ontwikkelingen tot 2050 (wonen, werken, recreatie). De adviseur houdt zich voor een belangrijk deel met dit project bezig. De visie raakt nagenoeg alle doelgroepen in de stad: gezinnen, ondernemers, studenten, maar ook bezoekers en forenzen. Een ander belangrijk...
1 maand
Medior adviseur communicatie financiën
Voor de Gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een medior adviseur die gaat werken voor de directie Financiën. Nu de implementatie van één financiële administratie voor de hele gemeente een feit is, wordt Financiën ontwikkeld tot de financiële dienstverlener voor de gehele gemeente. De focus ligt hierbij op het optimaliseren van kwaliteit en het efficiënter werken. De adviseur gaat op strategisch én operationaal niveau aan het werk. Belangrijkste taak is het uitzetten van een communicati...
1 maand

Adviseur interne communicatie
Voor een waterschap in de regio Utrecht zoekt Communicatie & Co een adviseur interne communicatie. De adviseur gaat adhoc aan de slag op tactisch niveau en voert ook hands-on werkzaamheden uit. Hij of zij wordt ingezet op diverse projecten, onder meer het beheer van fauna, de verantwoording aan de burger en tal van andere projecten die zich voordoen. Afwisselende functie waarin veel praktische vaardigheden kunnen worden toegepast. Nadruk op interne communicatie, het adviseren van projectleide...
1 maand
Communicatie-adviseur gemeente
Voor een middelgrote gemeente in de regio Leiden/Den Haag zoekt Communicatie & Co een communicatietijger die het niveau van het hele team op een hoger niveau weet te brengen. De gemeente werkt aan een samenleving die meer eigen regie en verantwoordelijkheid neemt. Doel: zorg voor elkaar met een zo groot mogelijke kwaliteit van leven, wonen, werken en recreëren voor alle inwoners. De gemeente acht daarbij een goede samenwerking met inwoners, ondernemers en partners van cruciaal belang. De advi...
1 maand
Senior communicatie-adviseur Flevoland
Namens de Provincie Flevoland zoekt Communicatie & Co een senior communicatie-adviseur met een brede oriëntatie en liefst kennis van de nieuwe Omgevingswet. De adviseur wordt ingezet op de afdeling Strategie & Beleid. Daar komt al het beleid op de kerntaken bijeen, onder meer ruimtelijke ontwikkeling, waterbeheer, energie, openbaar vervoer, cultuur en wonen. In eerste instantie houdt hij of zij zich bezig met de invoering van de Omgevingswet (2 dagen per week) en met activiteiten voor de Woon...
1 maand
Communicatieadviseur organisatiewikkeling IB
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co communicatieadviseur organisatiewikkeling IB. Het Ingenieursbureau is dé partner binnen de gemeente op het gebied van inkoop, techniek en projectrealisatie in grond-, weg- en waterbouw en valt onder het cluster Ruimte en Economie. Het ontwikkelen en delen van kennis is een cruciaal onderdeel. Om dat te bereiken zijn een visie-missie traject en drie veranderprogramma's gestart - Capaciteit en Portfolio, Informatievoorziening en Kennis en Kenni...
1 maand
Communicatieadviseur (participatie)
Voor de gemeente Hilversum zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur (participatie). Je gaat aan de slag met verschillende communicatievraagstukken en projecten. Je adviseert opdrachtgevers gevraagd en ongevraagd over de communicatie- en participatieaanpak. Ook ontwikkel je communicatie- en participatiestrategieën, schrijf je plannen en vertaal je deze in concrete activiteiten. Je hebt de regie op de uitvoering en pakt deze (deels) zelf op. Verder adviseer je over actuele en relevante ...
2 maanden
Communicatieadviseur Kademuren en Bruggen
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Kademuren en Bruggen. Amsterdam investeert de komende jaren flink in de Amsterdamse bruggen en kades. Er is een programma voor een versnelde en grootschalige aanpak van deze kades en bruggen. Voor projecten binnen het programma breng je de communicatiewensen van de opdrachtgevers in kaart. Je haalt samen met de omgevingsmanager op wat er leeft in de buitenwereld. Je geeft advies over de communicatieaanpak en je ontwik...
2 maanden
Communicatieadviseur ENW
Voor de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur ENW. NWO wil graag in wetenschappelijk Nederland een toonaangevender rol vervullen. Het communicatieteam van het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW) draagt daaraan bij. Zodoende ga je je bezighouden met een mix van het uitwerken van het communicatiebeleid in deelplannen van aanpak, waaronder de communicatie rond onderzoeksprojecten en resultaten van wetenschappelijk onde...
2 maanden
Communicatieadviseur Oosterhout Ontwikkelt
Voor de gemeente Oosterhout zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Oosterhout Ontwikkelt. Je gaat, i.v.m. het Ontwikkeljaar 2020, aan de slag voor het project Oosterhout Ontwikkelt (organisatieontwikkeling). Je houdt je bezig met events, het creëren en coördineren van belevingsgerichte communicatieactiviteiten en het organiseren van de communicatie rondom een organisatieontwikkeling. Je bent zodoende verantwoordelijk voor het creëren en coördineren van een samenhangend geheel aan co...
2 maanden
Communicatieadviseur DP Rijn en IRM
Voor de provincie Gelderland zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur DP Rijn en IRM. Voor het Deltaprogramma Rijn ben je de strategisch communicatieadviseur en voor het programma IRM maak je onderdeel uit van een omgevings- en participatieteam onder leiding van een omgevingsmanager. Je adviseert o.a. het programmateam DP Rijn, Kernteam IRM en Riviertaktrekkers. Je bent de schakel van de (staf)Deltacommissaris – regio. Je schrijft teksten, communicatie- en participatie(deel)plannen e...
2 maanden

Projectmedewerker marketingcommunicatie
Voor GEM Crailo B.V. is Communicatie & Co op zoek naar een projectmedewerker marketingcommunicatie. Voor de ontwikkeling en realisatie van buurtschap Crailo (duurzame wijk voor wonen en werken in ’t Gooi) werken de gemeenten Gooise Meren, Hilversum en Laren samen vanuit de gezamenlijke entiteit: GEM Crailo BV. Je gaat je zodoende bezighouden met de realisatie van deze gebiedsontwikkeling. Je voert de regie inzake de communicatie rondom het project, je ontwikkelt een marketingstrategie en voer...
2 maanden

Pagina's

Abonneren op Communicatie & Co