Communicatie & Co

21 nieuwsberichten gevonden
Medior online adviseur Waternet (interim)
Voor Waternet zoekt Communicatie & Co een medior online adviseur die zich gaat bezighouden met sociale media. De adviseur stelt een strategie op voor sociale media, zowel in het algemeen als per kanaal. Houdt deze sociale media bij en onderhoudt de website. Hij of zij haakt hierbij in op projecten als de nationale monumentendag, het weekend van de wetenschap, verkiezingen waterschap en vertaalt bestuursberichten naar aantrekkelijke content voor de diverse sociale media. Gezocht wordt een medi...
6 dagen
Adviseur communicatie annex persvoorlichter (interim)
Voor een middelgrote gemeente in de regio Utrecht zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur die ook optreedt als persvoorlichter. De adviseur wordt de tijdelijke media-expert van de gemeente. Houdt het nieuws in de gaten, onderhoudt relaties met media en is het aanspreekpunt bij vragen. Coördineert alle externe communicatie, niet alleen richting pers, maar ook richting de burgers en bedrijven. Hij of zij stemt de communicatie tijdig en adequaat af met wethouders en lijnmanagers, verspr...
1 week
Interim hoofd communicatie gemeente
Voor de gemeente Zwolle zoekt Communicatie & Co een hoofd communicatie voor de doorontwikkeling van de afdeling communicatie. De afdeling bestaat uit ruim dertig talentvolle en kundige medewerkers. Koers en positie worden steeds afgestemd op de ontwikkelingen in de groeiende stad. Het interim hoofd geeft leiding aan deze mensen en bepaalt de koers om zo goed mogelijk te kunnen inspelen op de vraagstukken van vandaag en morgen. Hij of zij zorgt voor een prettige werkomgeving waarin mensen met ...
2 weken
Adviseur interne en corporate communicatie (interim)
Voor het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid zoekt Communicatie & Co een adviseur interne en corporate communicatie. Hij of zij adviseert, coördineert en voert alle voorkomende communicatie-activiteiten uit, zowel online als offline. Schrijft teksten voor communicatieplannen, maakt in- en externe presentaties, schrijft scripts voor corporate video's en schrijft nieuws- en persberichten. Werkt mee aan grotere interne events en bijeenkomsten voor shareholders (op bestuursniveau). Ontwikkel...
2 weken
Communicatieadviseur gemeente (interim)
Voor de Gemeente Woensdrecht zoekt Communicatie & Co een tijdelijke adviseur communicatie. Hij of zij vervangt een vaste medewerker met ziekteverlof. Hij of zij adviseert collega's, projectleiders en wethouders op het gebied van in- en externe communicatie, voorziet projecten van strategische communicatieadviezen, implementeert die adviezen, is verantwoordelijk voor uitvoerende werkzaamheden (extern, intern, digitaal) en stelt persberichten op. Beantwoordt vragen van media en draagt bij aan d...
2 weken
Communicatieadviseur Proeftuin Aardgasvrij (interim)
Voor de gemeente Purmerend zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Proeftuin Aardgasvrij (interim). Purmerend loopt landelijk voorop in de warmtetransitie. De gemeente heeft reeds een deelgebied aardgasvrij gemaakt en staat nu voor de opschaling van haar zelf-ontwikkelde methodiek. In de proeftuin is tevens de vervanging van de riolering en de herinrichting van de openbare ruimte gepland; deze opgaves worden onderdeel van de proeftuinaanpak. De communicatie en participatie hierover b...
3 weken
Communicatieadviseur duurzaamheid (interim)
Voor de gemeente Alphen aan den Rijn zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur duurzaamheid (interim). Je biedt communicatieondersteuning voor de opgave Duurzaamheid & Klimaat binnen de gemeente. Je werkt samen met een senior communicatieadviseur aan de communicatie over drie belangrijke duurzaamheidsthema’s: de energietransitie, klimaatadaptatie en biodiversiteit en circulaire economie. Je werkt hiervoor nauw samen met de collega’s uit het team duurzaamheid. Je geeft communicatieadvie...
1 maand
Communicatieadviseur opvang vluchtelingen (interim)
Voor de gemeente Utrecht zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur opvang vluchtelingen (interim). Je gaat het Vluchtelingen Communicatie Team (VCT) versterken. Je komt te werken in het Programma opvang vluchtelingen binnen het team communicatie. Het team houdt zich bezig met de communicatie over tijdelijke (nood)opvanglocaties, communicatie-ondersteuning vluchtelingen en omgevingscommunicatie. Door de oorlog in de Oekraïne, ligt er een nog grotere druk op de bijdrage van de gemeente a...
1 maand
Allround communicatieadviseur (interim)
Voor de gemeente Schagen zoekt Communicatie & Co een allround communicatieadviseur (interim). Vanuit team Communicatie ben je het aanspreekpunt en eerste communicatieadviseur voor de teams en collegeleden in het Sociale Domein (o.a. Participatiewet, WMO, Jeugd, Inclusieve samenleving). Daarnaast verricht je ook werkzaamheden voor de teams in het Fysieke Domein en Domein Bedrijfsvoering. Je bent adviseur voor je collega's en bestuurders die een communicatievraagstuk hebben. Hierbij kan je advi...
1 maand

Senior communicatieadviseur Omgevingswet (interim)
Voor de gemeente Purmerend zoekt Communicatie & Co een senior communicatieadviseur Omgevingswet (interim). Jouw aandachtsgebied is de invoering van de Omgevingswet. Je adviseert burgemeester en wethouders, management en collega’s bij het tot stand brengen van verbindingen tussen gemeente, inwoners en ondernemers over de in- en externe communicatie voor de Omgevingswet. Je ontwikkelt in samenwerking met de opdrachtgever en het programmateam een communicatiestrategie voor de ontwikkeling van de...
1 maand
Medior communicatieadviseur Omgevingsvisie en Mobiliteitsvisie (interim)
Voor de gemeente Hilversum zoekt Communicatie & Co een medior communicatieadviseur Omgevingsvisie en Mobiliteitsvisie (interim). Je adviseert de projectleiders gevraagd en ongevraagd over de communicatie- en participatieaanpak. Je schrijft plannen en vertaalt deze in concrete activiteiten. Daarin werk je samen met de strategisch adviseur op deze projecten. Tevens heb je de regie op de uitvoering en je pakt deze proactief op. Daarbij maak je zelf ook communicatiemiddelen zoals nieuwsbrieven en...
1 maand
Strategisch adviseur online (interim)
Voor gemeente Midden-Groningen zoekt Communicatie & Co een strategisch adviseur online (interim). Met team communicatie als thuisbasis ga je aan de slag om het online domein binnen de gemeente verder te verstevigen en in te vullen. Je vertaalt complexe digitaliserings- en dienstverleningsvraagstukken naar de praktijk van alledag en je ontwikkelt hier online beleid/ uitgangspunten voor. Je werkt domein overstijgend aan onderwerpen als digitale toegankelijkheid, betrouwbare dienstverlening en p...
1 maand
Strategische communicatieadviseur weerbare sierteelt (interim)
Voor de gemeente Westland zoekt Communicatie & Co een strategische communicatieadviseur weerbare sierteelt (interim). Je gaat aan de slag voor het programma “Samen werken aan een weerbare sierteeltsector”. Overheidsinstanties en bedrijven uit de sierteeltsector samen om te komen tot preventieve en repressieve maatregelen tegen ondermijnende criminaliteit. Vanaf januari 2022 is het programma overgegaan in een structurele aanpak. In de aanpak zijn de volgende partijen vertegenwoordigd: de gemee...
1 maand
Senior communicatieprofessional programma aanpak Wegtunnels en VCA (tijdelijke functie)
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een senior communicatieprofessional programma aanpak Wegtunnels en VCA (tijdelijke functie). Je bewaakt de communicatiestrategie voor het programma en de deelprojecten binnen de kaders van geld, capaciteit en doelstellingen. Specifiek voor het project de Vernieuwing Verkeerscentrale Amsterdam (VCA). Je verzorgt de in- en externe communicatie en je bewaakt de 1 team- 1 opgave gedachte. Je bent de spil die de verschillende communicatiedisciplin...
1 maand
Communicatieadviseur Onderwijs-en Onderzoeksondersteuning (interim)
Voor de Bibliotheek UvA/HvA zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Onderwijs-en Onderzoeksondersteuning (interim). In deze rol help je bij het positioneren van het dienstenaanbod door doelgroepen te bereiken met relevante, aansprekende communicatie. Het dienstenaanbod van de Bibliotheek UvA/HvA sluit aan bij de ontwikkelingen op het gebied van digitalisering van onderzoek en onderwijs aan de UvA en HvA. De afdeling Onderwijs- en Onderzoeksondersteuning vervult op dit gebied een voor...
2 maanden
Medior specialist interne en verandercommunicatie (interim)
Voor een hightechbedrijf zoekt Communicatie & Co een medior specialist interne en verandercommunicatie (interim). Je bent verantwoordelijk voor het ontwikkelen en het uitvoeren van change stories, stakeholderanalyses en communicatieplannen voor een deel van de projecten in een business transformatieprogramma. In dit programma worden de processen in kaart gebracht en verbeterd waar nodig ondersteund met de juiste IT tooling. Procedures worden in kaart gebracht en verbeterd waar nodig. Deze ver...
2 maanden
Adviseur interne communicatie (interim)
Voor de Kamer van Koophandel zoekt Communicatie & Co een adviseur interne communicatie (interim). Je adviseert over lopende en nieuwe interne communicatievraagstukken en ontwikkelt daarvoor passend advies en communicatie-uitingen samen met het team, waarbij je optimaal aansluit bij de verschillende doelgroepen. De focus ligt daarbij op de transformatie naar meer werkplezier (voor de hele organisatie) en het agile werken (2/3 van de organisatie). Hoofddoelen zijn verbindingen leggen (tussen af...
2 maanden
Marketing- en communicatieadviseur (detachering of interim)
Voor MBO Raad zoekt Communicatie & Co een marketing- en communicatieadviseur (detachering of interim). De MBO-sector werkt aan uitdagende ambities: een leven lang ontwikkelen, meer maatwerk voor individuele studenten en flexibilisering van het onderwijsaanbod en de organisatie. Digitalisering is een belangrijk middel om deze ambities waar te maken en randvoorwaarden te realiseren. In het programma Doorpakken op digitalisering wordt de MBO-sector ondersteund met de realisatie van deze digitali...
2 maanden

Communicatieadviseur (beleids- en adviesdiensten)
Voor Omgevingsdienst Haaglanden zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur (beleids- en adviesdiensten). Cluster communicatie is ambitieus en heeft per direct ondersteuning nodig. Projecten waarmee je aan de slag gaat zijn o.a. de Omgevinsgwet (in- en externe communicatie), social intranet en arbeidsmarktcommunicatie. Social intranet moet nog opgestart worden. Gezocht wordt een kandidaat (HBO) met minimaal vijf jaar werkervaring als communicatieadviseur in de afgelopen tien jaar. Je heb...
2 maanden
Communicatieadviseur/ projectassistent - Invoering Omgevingswet (interim)
Voor de gemeente Wijk bij Duurstede zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur/ projectassistent - Invoering Omgevingswet (interim). Gemeente Wijk bij Duurstede is druk bezig met de voorbereiding op de Omgevingswet. Er is een programmamanager aangesteld die samen met projectleiders uit het programmateam sturing geeft aan de invoering. In deze rol bied je ondersteuning op het gebied van de in- en externe communicatie, aangevuld met algemene assistentie van de programmanager. Je ontwikkel...
2 maanden
Senior communicatieadviseur (Bestuurders)
Voor de gemeente Breda zoekt Communicatie & Co een senior communicatieadviseur (Bestuurders). Je gaat nauw samenwerken met twee wethouders. Je bent zodoende sparringspartner en je adviseert over diverse vraagstukken. Dit kan gaan over de performance van de wethouder, openbare en politieke optredens, strategisch communicatieadvies op inhoudelijke projecten maar ook over kleine en grote crises rondom dossiers van de bestuurder dan wel zijn of haar persoon. Verder ga je aan de slag met het bijwo...
2 maanden
Abonneren op Communicatie & Co