Communicatie & Co

34 nieuwsberichten gevonden
Medior adviseur communicatie (mobiliteit)
Voor de Provincie Utrecht zoekt Communicatie & Co een flexibel inzetbare adviseur communicatie voor 16 tot 32 uur per week. De adviseur gaat aan de slag in het team 'GoedOpWeg & Partners'. Daarin werken provincie, werkgevers, onderwijs en gemeenten samen aan een betere bereikbaarheid. Hij of zij wordt breed ingezet op (organisatie van) webinars, lobby via social media tot complexe gedragsbeïnvloeding. Vertaalt de doelen van het team naar concrete communicatieplannen en voert deze deels zelf u...
12 uur
Adviseur interne communicatie hrm
Voor een groot Amsterdams nutsbedrijf zoekt Communicatie & Co een specialist op het gebied van interne communicatie. De adviseur gaat de implementatie van een nieuw IT-systeem voor het human resources management (personeel en salarissen) begeleiden. Hij of zij informeert de medewerkers binnen de organisatie over de gevolgen en de mogelijkheden. Stelt het communicatieplan op en voert het uit in nauwe samenwerking met het projectteam voor de technische implementatie. Maakt de vertaling tussen d...
3 dagen
Adviseur interne communicatie
Voor de gemeente Utrecht zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur met ruime ervaring in de interne communicatie. De adviseur start binnen de afdeling Mens en Organisatie - een samenbundeling van hrm en facilitair management. Dit domein omvat uiteenlopende onderwerpen - van arbo-gerelateerde zaken tot vitaliteit, beveiliging en huisvesting. De nieuwe adviseur richt zich op duurzame inzetbaarheid, inclusie & diversiteit, weerbare overheid, leren & ontwikkelen, arbo & verzuim en op 'werk...
4 dagen
Adviseur communicatie samenwerkende gemeentes
Voor een facilitaire organisatie van de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur. De adviseur wordt ingezet op een veelheid aan projecten, vooral in het sociale domein. Vervangt een vaste medewerker met zwangerschapsverlof. Pakt projecten zelfstandig op en zorgt voor tijdige afronding. Verliest hierbij nooit de samenwerking met het team en de inwoners uit het oog. Gezocht wordt een adviseur op hbo-niveau met aantoonbare ervaring binnen een same...
5 dagen
Strategisch adviseur communicatie
Voor de gemeente Roosendaal zoekt Communicatie & Co een strategisch bestuursadviseur die de verantwoordelijkheid krijgt voor de duidelijke positionering en profilering van het college en twee wethouders in het bijzonder. De adviseur waakt over beeldvorming en reputatie. Ontwikkelt strategieën op thema's uit het bestuursakkoord en verbindt deze met samenleving en de organisatie. Hij of zij is nauw betrokken bij de onderwerpen in de portefeuilles van de twee wethouders, signaleert wat er speelt...
1 week
Adviseur communicatie gezondheidsinnovatie
Voor een organisatie ter stimulering van innovatie in de gezondheidszorg zoekt Communicatie & Co een adviseur communicatie. De adviseur krijgt coachende, coördinerende en uitvoerende taken. Hij of zij ondersteunt drie junior communicatie-medewerkers, coördineert de werkzaamheden op de afdeling, zit het wekelijkse overleg voor en zorgt voor de aansluiting met de rest van de organisatie. Er lopen twee grote programma's die in de herfst een vervolg krijgen. Eén van die programma's over mensen me...
1 week
Senior communicatieadviseur corona
Voor het corona-preventieteam van GGD Amsterdam-Amstelland zoekt Communicatie & Co een senior communicatieadviseur. De adviseur komt in een hectische omgeving terecht, de werkzaamheden zijn divers en worden veelal ingegeven door actuele ontwikkelingen. Hij of zij werkt in het team nauw samen met een breed scala aan deskundigen, zoals projectleiders, gedragsdeskundigen, beleidsadviseurs en onderzoekers. De senior houdt het totaaloverzicht over alle communicatie-acties binnen en buiten de GGD. ...
1 week
Communicatieadviseur Staatssteunbeleid en ICT
Voor ZonMw zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Staatssteunbeleid en ICT. Je gaat meewerken aan projecten die impact hebben op de gehele organisatie. Je werkt, samen met collega’s, aan de realisatie van deze projecten. Dit doe je op operationeel en tactisch niveau. Je hebt een adviserende en uitvoerende rol. Je bepaalt wat de beste aanpak, middelen en timing zijn. Daarbij weet je de verbinding te leggen tussen in- en externe communicatie. Je gaat je bezighouden met het ontwikkelen...
1 week
Senior communicatieadviseur
Voor Zorginstituut Nederland zoekt Communicatie & Co een senior communicatieadviseur. Het gaat om een afwisselende functie met verschillende aandachtsgebieden: Communicatieadvies én -uitvoering bij diverse projecten/onderwerpen en Communicatieadvies en/of projectleiding communicatie -uitvoering voor grotere corporate thema’s en middelen. Je werkt samen met collega’s uit het communicatieteam en met projectleiders en inhoudsdeskundigen uit de organisatie. Jouw specifieke communicatierol (regiss...
1 week

Communicatieadviseur Gemeente
Voor de gemeente Roosendaal zoekt Communicatie & Co een Communicatieadviseur. Het grootste deel van je tijd lever je communicatieondersteuning voor de projecten HUIS van Roosendaal (nieuwe stadskantoor), Groot Mariadal (gebiedsontwikkeling) en het project uitbreiding woonwagenkampen. Verder ga je ook aan de slag op het domein Veiligheid. Je gaat praktisch aan het werk en schat goed in wat je wanneer afstemt. Gezocht wordt een kandidaat (HBO) met minimaal vijf jaar recente werkervaring in een ...
2 weken
Communicatieadviseur
Voor de gemeente Roosendaal zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur. Het grootste deel van je tijd lever je communicatieondersteuning voor de projecten HUIS van Roosendaal (nieuwe stadskantoor), Groot Mariadal (gebiedsontwikkeling) en het project uitbreiding woonwagenkampen. Verder ga je ook aan de slag op het domein Veiligheid. Je gaat praktisch aan het werk en schat goed in wat je wanneer afstemt. Gezocht wordt een kandidaat (HBO) met minimaal vijf jaar recente werkervaring in een ...
2 weken
Communicatieadviseur Sport en Bos
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Sport en Bos. Je gaat aan de slag voor de programma's gehandicaptensport, positieve sportcultuur (het Amsterdams Sportakkoord) en een nieuw op te zetten meidencampagne binnen de afdeling sportstimulering. In deze functie breng je de communicatiewensen van opdrachtgevers in kaart en je draagt bij aan de professionalisering van communicatie binnen de organisatie. Verder ben je sparringpartner, geef je advies over de com...
2 weken
Communicatieadviseur Covid-19
Voor ZonMw zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Covid-19. Je werkt intensief samen met het team communicatiemedewerkers aan de uitvoering van het communicatieplan t.b.v. het COVID-programma van ZonMw. Bij deze implementatie werk je zowel aan de diverse communicatieactiviteiten voor de profilering van ZonMw als de inhoudelijke (project)communicatie voor het COVID-programma. Je neemt in afstemming deel aan overleggen en je schrijft briefings, begeleidt bureaus en collega’s bij de on...
3 weken
Beleidscommunicatieadviseur
Voor de provincie Noord-Brabant zoekt Communicatie & Co een beleidscommunicatieadviseur. Je werkt voor een of meerdere programma’s. Binnen het programma werk je nauw samen met de strategisch adviseur communicatie aan een succesvolle vertaling van het beleid naar realisatie. Jouw werkzaamheden liggen op tactisch en uitvoerend niveau. Je maakt communicatiekalenders en draagt zorg voor de uitvoering. Je bent een goede gesprekspartner op alle niveaus. Je spiegelt, signaleert en weet proactief sig...
3 weken
Senior communicatieadviseurs Ketenbureau i-Sociaal Domein (Wmo en Jeugdwet)
Voor VNG Realisatie zoekt Communicatie & Co een senior communicatieadviseurs Ketenbureau i-Sociaal Domein (Wmo en Jeugdwet). Je bent verantwoordelijk voor het opstellen en het uitvoeren van de communicatiestrategie voor een aantal (strategische) projecten en je draagt bij aan de corporate communicatie. Daarnaast geef je communicatieadvies aan de teamleden van het Ketenbureau. Samen met de andere senior adviseur en de communicatieadviseur content & redactie bewaak je de informatievoorziening e...
3 weken
Communicatieadviseur Arenapark
Voor de gemeente Hilversum zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Arenapark. In de komende jaren wordt het Arenapark onder handen genomen; in 2035 is het Arenapark een bruisend gebied met verschillende functies. Dit ‘mixed-use’ gebied biedt naast ruimte om te werken ook ruimte om te wonen. Daarnaast worden bestaande functies zoals leren en sporten versterkt. Voor deze opdracht ga je in een klein projectteam aan de slag met alle communicatie- en participatieactiviteiten. Je adviseert...
1 maand
Bestuursadviseur/ woordvoerder
Voor de gemeente Westland zoekt Communicatie & Co een bestuursadviseur/ woordvoerder. Je bent een stevige gespreks- en sparringpartner voor bestuurders en voor de collega’s van de ambtelijke organisatie. Je draagt zorg voor advisering en ondersteuning van collegeleden binnen de gemeente. Samen met collega’s in de organisatie geef je vorm aan de positionering van de gemeente, van individuele collegeleden en van het college als geheel. Verder geef je vorm aan en bewaak je het strategisch commun...
1 maand
Communicatieadviseur (interne communicatie)
Voor de gemeente Venlo zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur (interne communicatie). Je zorgt er voor dat collega’s hun antennes voortdurend op de omgeving hebben gericht. Ze worden door jou uitgedaagd om op een vernieuwende wijze met communicatie om te gaan. Je draait mee in projecten, brengt daar jouw communicatie-expertise in en lost – soms complexe – communicatievraagstukken op. Je helpt collega’s in de organisatie om te luisteren, te vertellen, te bespreken en te presenteren. ...
1 maand

Adviseur Sterke Lekdijk
Voor Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden zoekt Communicatie & Co een adviseur Sterke Lekdijk. Je houdt je bezig met de strategische communicatieadvisering en de doorontwikkeling van de positionering/ profilering van het project naar buiten toe. Zowel richting bewoners als andere stakeholders. Je pakt thema’s op die voor het hele programma relevant zijn en zorgt ervoor dat op programma- en deelprojectniveau Sterke Lekdijk soepel doordraait qua communicatie en participatie. Daarnaast advis...
1 maand
Manager communicatie team Sociaal en Veilig
Voor de gemeente Utrecht zoekt Communicatie & Co een manager communicatie team Sociaal en Veilig. Je bent verantwoordelijk voor de aansturing en coaching van de in- en externe communicatieadviseurs in het sociale en veiligheidsdomein (ook op inhoud van het vak). De ontwikkeling naar (team overstijgend) opgavegericht werken, doen wat nodig is en zorgen dat het gebeurt, staat centraal. Verder vertaal je de vraag uit de organisatie naar communicatieopgaven en je weet daarbij te prioriteren en te...
1 maand
Communicatieadviseur Woningbouwprojecten
Voor de gemeente Nieuwegein zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Woningbouwprojecten. Nieuwegein heeft met vijftien andere gemeenten in de regio Utrecht (U16), het Rijk en de provincie een Woondeal voor Utrecht gesloten. Het doel is om de woningbouwproductie te versnellen, de betaalbaarheid te vergroten en excessen aan te pakken. Nieuwegein gaat aan de slag met het ontwikkelen van vier locaties die al even op de plank liggen. Daarnaast werk je in deze rol ook aan twee andere proje...
1 maand
Communicatieadviseur P&O
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur P&O. Je bent het eerste aanspreekpunt op het gebied van communicatie voor collega's van de directie P&O als het gaat om de projecten en thema's die bij jou zijn belegd. Een selectie van de onderwerpen waar het communicatieteam van P&O aan werkt zijn: Vitaliteit (werkgeluk, ARBO, gezond, veilig en prettig aan het werk), Carrière & Loopbaan en P&O-beleid & actualiteiten Directie Personeel en Organisatieadvies. In deze r...
1 maand
Communicatieadviseur Kades & Bruggen
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Kades & Bruggen. De gemeente investeert flink in de Amsterdamse bruggen en kades. Er is een programma voor een versnelde en grootschalige aanpak van 200 kilometer kademuur en 850 verkeersbruggen. In deze rol haal je samen met de omgevingsmanager op wat er leeft in de buitenwereld. Je geeft advies over de communicatieaanpak en ontwikkelt communicatieve oplossingen. Je werkt altijd voor verschillende opdrachtgevers binn...
1 maand
Communicatieadviseur fusie Beemster-Purmerend
Voor de gemeente Purmerend zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur fusie Beemster-Purmerend. De gemeente Purmerend is sinds 2014 ambtelijk gefuseerd met de gemeente Beemster. Dit houdt in dat zij ook taken voor Beemster uitvoeren. Per 1 januari 2022 gaan de gemeenten Purmerend en Beemster (bestuurlijk) fuseren. In deze rol ben je onderdeel van het projectteam en je adviseert het management, de gemeentebesturen en collega’s over de in- en externe communicatie rondom de fusie en je voe...
1 maand
Junior communicatieadviseur
Voor de gemeente Hilversum zoekt Communicatie & Co een junior communicatieadviseur. Je gaat aan de slag voor de programma’s Omgevingsvisie en Mobiliteitsvisie. In deze rol adviseer je interne klanten op niet complexe trajecten of projecten en je voert deze vervolgens uit. Je werkt informatie- en communicatiemiddelen uit (on- als offline). Verder schrijf en redigeer je teksten voor in- en extern gebruik. Ook initieer en onderhoud je contacten met verschillende opdrachtgevers en/of andere partn...
1 maand
Adviseur communicatie
Voor de gemeente Peel en Maas zoekt Communicatie & Co een adviseur communicatie. Je bent een belangrijke adviseur voor het bestuur en de organisatie. Samen met collega’s geef je vorm aan de positionering en profilering van belangrijke thema’s. De thema’s hebben een regionaal en lokaal karakter. Het gaat o.a. om de Omgevingswet, Zelfsturing 3.0 en de Regio Deal. Je denkt mee over de positionering, reputatie en identiteit van de gemeente en je brengt hierbij nieuwe en innovatieve ideeën in. Je ...
1 maand

Pagina's

Abonneren op Communicatie & Co