Communicatie & Co

58 nieuwsberichten gevonden
Woordvoerder Stadsbeheer
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een woordvoerder Stadsbeheer. Je gaat aan de slag voor het cluster Stadsbeheer. Dit cluster speelt een cruciale rol bij de leefbaarheid van de stad en draagt actief bij aan een schoon, heel, veilig en duurzaam Amsterdam. Je gaat je bezighouden met de woordvoering, het coördineren en het zelfstandig beantwoorden van mediavragen. Je werkt samen met directe collega's bij de directies Stadswerken, THOR en Afval & Grondstoffen op het gebied van me...
2 dagen
Communicatieadviseur Luchtkwaliteit
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Luchtkwaliteit. Je gaat aan de slag voor de directie Ruimte en Duurzaamheid en je houdt je bezig met het programma Luchtkwaliteit. Je ontwikkelt en implementeert de in- en externe communicatiestrategie voor de aanpak Amsterdam uitstootvrij 2030. Daarmee creëer je bewustzijn binnen zowel de gemeentelijke organisatie als richting de Amsterdammers. Je stelt de jaarplanning, voortgangsrapportages en het mediaplan op. Je b...
2 dagen
Communicatieadviseur De Entree
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur De Entree. Amsterdam krijgt bij het centraal station een nieuwe entree die prettig, veilig en goed bereikbaar is voor reizigers, bezoekers en omwonenden. Dit project bevindt zich in de realisatiefase. Zodoende wordt de communicatie en omgevingsmanagement intensief samen met de aannemer MB gedaan. Je maakt verder deel uit van het Team Omgeving, waar de omgevingsmanagers en de BLVC adviseur zitting in hebben. Je gaat je...
2 dagen
Strateeg Metro & Tram
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een strateeg Metro & Tram. Je gaat aan de slag voor de Metro & Tram organisatie. Deze is in ontwikkeling en heeft de ambitie om dé organisatie te zijn die de vereiste kennis, expertise en ervaring heeft om zowel in de ontwikkeling van mobiliteitsoplossingen (vanuit de uitvoeringspraktijk), als in de uitvoering en het onderhoud van railprojecten een centrale rol te spelen. Je adviseert zodoende de directie en het management over de communicati...
2 dagen
Communicatieadviseur Bedrijfsvoering
Voor de gemeente Westland zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Bedrijfsvoering. Je gaat aan de slag voor het cluster Bedrijfsvoering. Dit cluster voorziet in de informatiebehoefte, advisering, kaderstelling en ondersteuning van de andere clusters op alle taakvelden van bedrijfsvoering (personeel, financiën, informatievoorziening, automatisering, belastingen, juridische en facilitaire zaken). Met de klantvraag centraal werkt dit cluster aan integrale oplossingen en wordt er aangest...
6 dagen
Communicatieadviseur Erfpacht en Uitgifte
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Erfpacht en Uitgifte. Je gaat aan de slag voor de afdeling Erfpacht en Uitgifte. De gemeente Amsterdam kent een erfpachtstelsel met inmiddels meer dan 280.000 contracten van verschillende aard. Je adviseert het management op het gebied van interne en externe communicatie waarbij het accent komt te liggen op de omslag naar een dienstverlenende organisatie. Je zorgt voor de communicatie rondom de uitvoering van de het A...
1 week
Communicatieadviseur
Voor de gemeente Oosterhout zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur. Je gaat je bezighouden met de vertaling van de strategische thema’s van de gemeente in concrete verhalen van de stad en de kerkdorpen. Je gaat vooral aan de slag voor het thema Genieten. Je bouwt verder aan de verhalen over de rol van recreatie, toerisme, sport, evenementen en cultuurbeleving in Oosterhout en de drie kerkdorpen. Samen met projectleiders, beleidsmedewerkers en andere collega’s breng je dit thema tot ...
1 week
Strategisch communicatieadviseur
Voor de gemeente Rijswijk zoekt Communicatie & Co een strategisch communicatieadviseur. Je gaat aan de slag voor het projectbureau RijswijkBuiten (nieuwbouwlocatie). Je bent het aanspreekpunt voor het gemeentebestuur en de woordvoerders/ adviseurs bestuurscommunicatie. Je zorgt ervoor dat alle partijen op de hoogte zijn en blijven van de ontwikkelingen die er spelen. Je helpt mee om de communicatie rondom de gebiedsontwikkeling op een duidelijke wijze te vertalen en te communiceren. Je geeft ...
1 week
Communicatieadviseur #RSRD
Voor de gemeente Roosendaal zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur #RSRD. Je gaat aan de slag voor het programma Roosendaal Spreekt. Roosendaal Doet. #RSRD. Een nieuwe manier van werken waarbij de gemeente en partners actief de wijken en dorpen intrekken om te luisteren naar wat er volgens de inwoners in hun buurt zou moeten gebeuren om de veiligheid en de leefbaarheid te vergroten. Je werkt zodoende multidisciplinair samen en je hebt directe contacten met inwoners, partners, raadsl...
1 week

Communicatieadviseur Parkeren
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Parkeren. Je gaat aan de slag voor de directie Parkeren. In Amsterdam krijgt parkeren veel aandacht. Het is een belangrijk onderwerp in de plannen van de coalitie voor de komende jaren. De directie Parkeren is de organisatie die het beleid van de gemeente op gebied van parkeren uitvoert. De organisatie is ongeveer 100 personen groot en bestaat uit de drie hoofdafdelingen: Straat-, Garage- en Fietsparkeren. De adviseur...
2 weken
Communicatieadviseur Weerbare stad
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Weerbare stad. Je gaat aan de slag voor het programma ondermijning genaamd 'De Weerbare stad'. Ondermijning is een maatschappelijk probleem, dat gezamenlijk met een veelheid van partijen programmatisch moet worden aangepakt. Amsterdam richt zich op de aanpak van de gevolgen ervan. Zoals aantasting van leefbaarheid, onveiligheid, ontwrichting van het financieel-economisch systeem, uitholling van maatschappelijke voorzi...
3 weken
Communicatieadviseur OJZD
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur OJZD. Je gaat aan de slag voor de directie Onderwijs, Jeugd Zorg en Diversiteit. Je houdt je voornamelijk bezig met de communicatie voor de afdeling Zorg, maar als het werk erom vraagt ook voor de andere afdelingen. Je komt te werken op diverse onderwerpen zoals toegankelijkheid, het voorkomen van Huiselijk Geweld en Kindermishandeling en de uitvoering van de Wmo. Je bedenkt en verzorgt activiteiten op maat om de doel...
3 weken
Communicatieadviseur Gebiedsontwikkeling
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Gebiedsontwikkeling. De gemeente Amsterdam heeft de ambitie om via gebiedsontwikkeling jaarlijks de bouw van duizenden woningen mogelijk te maken. Je werkt zodoende als adviseur aan verschillende opdrachten in een dynamisch speelveld van wisselende actoren en belangen. Je zorgt voor de uitvoering van de communicatiestrategie, in samenspraak met het communicatieteam en in samenwerking met interne en externe betrokken p...
3 weken
Communicatieadviseur/ woordvoerder
Voor de gemeente Hilversum zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur/ woordvoerder. Je bent primair verantwoordelijk voor het adviseren van twee wethouders. Je geeft advies voor zowel het nieuwe als het bestaande beleid. Als sparringpartner kijk je over de grenzen heen van de verschillende portefeuilles. Je regisseert de strategische communicatie en je werkt samen met de junior en medior communicatieadviseurs op (complexe) communicatieve vraagstukken. Je vertaalt maatschappelijke en po...
3 weken
Communicatieadviseur Participatie
Voor de gemeente Moerdijk is Communicatie & Co op zoek naar een communicatieadviseur Participatie. Je gaat aan de slag met het uitdenken van en invulling geven aan een gedegen communicatiestrategie. Het bewaken van de uitvoering maakt ook onderdeel uit van je werkzaamheden. Je geeft strategisch advies maar durft net zo makkelijk het heft in handen te nemen en knopen door te hakken. Je levert zodoende een bijdrage aan en aanvulling op de positie en beeldvorming rondom communicatie binnen de or...
1 maand
Communicatieadviseur Armoede en Schuldhulp
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Armoede en Schuldhulp. Voor Werk, Participatie en Inkomen (WPI) ga je aan de slag voor Armoedebestrijding & Schuldhulpverlening. Je zorgt in samenwerking met andere communicatieadviseurs voor de adequate uitvoering van de ontwikkelde communicatiestrategie en de inzet en ontwikkeling van communicatiemiddelen. Je deelt de strategie met beleidsadviseurs en je bent zodoende een deskundige sparringspartner. Je maakt planni...
1 maand
Communicatieadviseur CTO/ Innovatie
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur CTO/ Innovatie. Je bent samen met een andere communicatiecollega verantwoordelijk voor zowel de interne als externe communicatie van CTO. Je werkt aan complexe stedelijke vraagstukken in de telkens veranderende stad. Zodoende ben je het eerste aanspreekpunt voor het CTO team op het gebied van communicatie. Je betrekt de juiste expertises op het juiste moment: vormgeving, voorlichting, (internet)redactie en corporate c...
1 maand
Communicatieadviseur Buurtteams
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Buurtteams. Als adviseur ga je aan de slag met het opstellen en uitwerken van de communicatiestrategie voor de buurtteams. Je coördineert de werkzaamheden die voortkomen uit de strategie (o.a. opstellen kernboodschap, communicatiekalender, content website en mediastrategie in samenwerking met de woordvoerder). Je adviseert over de opzet van bijeenkomsten. Ook geef je gevraagd en ongevraagd communicatieadvies aan het a...
1 maand

Adviseur jobmarketing
Voor de Belastingdienst zoekt Communicatie & Co een adviseur jobmarketing. Je gaat aan de slag voor het SSO O en P Instroom team W&S DFS (Douane, Fiod, Staven) van de Belastingdienst. Je werkt mee aan het positioneren en het neerzetten van de Belastingdienst als aantrekkelijke werkgever. Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van strategische (communicatie)plannen richting de arbeidsmarkt (met name professionals op het gebied van IT, Fiscaal en Accountancy). Je neemt het initiatief om co...
1 maand
Communicatieadviseur Werk en Inkomen
Voor de gemeente Roosendaal zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Werk en Inkomen. Als adviseur ga je aan de slag voor de gemeente Roosendaal (Het Werkplein Hart van West-Brabant). Je biedt informatie en advies over werk, inkomen en meedoen aan de samenleving. Je levert een bijdrage aan strategische communicatie en adviseert over communicatiemomenten. Ook ben je het aanspreekpunt voor communicatievragen van collega’s (advies en coaching) Je (her)schrijft teksten en stuurt de vormge...
1 maand
Communicatiemedewerker (intern)
Voor Waternet zoekt Communicatie & Co een communicatiemedewerker (intern). Als communicatiemedewerker ga je voor de afdeling Digital Workplace aan de slag met de migratie van Windows 10. Je maakt deel uit van een samenwerking tussen verschillende afdelingen/ teams die zorgen voor de nieuwe werkomgeving binnen Waternet. De vervanging van de computers, introductie van laptops en de telefooncentrale horen hier ook bij. Je werkt samen met zowel de afdeling IT als Communicatie en zorgt ervoor dat ...
1 maand
Communicatieadviseur Interne communicatie en positionering
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Interne communicatie en positionering. Als adviseur ga je aan de slag voor de directie Ruimte en Duurzaamheid. Je bent de strategische sparringpartner van de directeur en het managementteam. Je bent verantwoordelijk voor het verder ontwikkelen en implementeren van de interne en externe communicatiestrategie en de positionering van Ruimte en Duurzaamheid bij stakeholders binnen en buiten de gemeente. Je vertaalt de com...
1 maand
Communicatieadviseur Week van de VvE
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Week van de VvE. Je krijgt de opdracht mee om de Week van de VvE 2020 te organiseren en daar inhoud en bekendheid aan te geven. Dit doe je samen met betrokken partijen als !WOON, het Regionaal Energieloket, 02025, VvE Belang en de Makelaarsvereniging Amsterdam. Je regisseert de inhoudelijke inrichting van de Week van de VvE, coördineert de inbreng van alle betrokken partijen en je coördineert de communicatie/ promotie...
1 maand
Communicatieadviseur Ruimte en Duurzaamheid
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Ruimte en Duurzaamheid. Als communicatieadviseur focus je op de transitie als gevolg van de omgevingswet voor Ruimte en Duurzaamheid. Je stelt de communicatiestrategie verder op, stelt deze bij en voert de strategie ook uit. De strategie is volledig gekoppeld aan de bestaande veranderstrategie. Je monitort zowel de effecten en resultaten van de communicatie rondom de veranderstrategie. Je coördineert en realiseert de ...
1 maand
Communicatie coördinator Training, Opleiding en Kennisdeling
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatie coördinator Training, Opleiding en Kennisdeling. Als coördinator ga je aan de slag voor de afdeling Specialisten van het Communicatiebureau. Je ontwikkelt en organiseert het programma voor Training, Opleiding en Kennisdeling. Het programma is bedoeld voor de interne communicatieprofessionals, op junior, medior, senior en strategisch niveau. Het doel is om (actuele) vakkennis te verhogen en te verbreden, om de gewenste werkwij...
1 maand
Communicatiemedewerker
Voor de gemeente Roosendaal zoekt Communicatie & Co een communicatiemedewerker. Onder leiding van een strategisch adviseur/ woordvoerder pak je diverse communicatiewerkzaamheden op. Je gaat aan de slag voor de aandachtsgebieden Sociaal Domein en Veiligheid. Verder draai je mee in de Newsroom. Deze beman je samen met specialisten op het gebied van omgevingsanalyse, webcare en woordvoering. Gezocht wordt een medewerker (HBO) met een afgeronde opleiding op het gebied van Communicatie. Je hebt a...
1 maand
Communicatieadviseur Huisvesting
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Huisvesting. Als adviseur ga je aan de slag voor het Programma Huisvesting Kwetsbare Groepen. Je ontwikkelt en voert de communicatiestrategie Huisvesting Kwetsbare Groepen uit, in samenhang met de ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein. Je adviseert leden van het programmateam, schrijft communicatieplannen en ontwikkelt communicatiemiddelen en -activiteiten. Je houdt je bezig met het coördineren van het Communicatie...
1 maand

Pagina's

Abonneren op Communicatie & Co