vacatures

82 nieuwsberichten gevonden
Adviseur interne communicatie (OR)
Voor de Kamer van Koophandel zoekt Communicatie & Co een adviseur interne communicatie (OR). Je levert, binnen de afdeling Communicatie & Public Affairs vanuit het team interne communicatie, een bijdrage aan de interne communicatie van de Ondernemingsraad van de KvK. Je werkt op basis van een jaarplan, maar schuwt ook niet nieuwe activiteiten op te pakken die worden ingegeven door de actualiteit of voortschrijdende behoeften. Je werkt nauw samen met de andere collega's binnen communicatie (pe...
2 dagen
Communicatieadviseur
Voor de KNAW zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur. Je gaat aan de slag voor De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen en haar onderdelen. Je geeft advies over communicatiekwesties, stippelt de koers pro-actief uit en onderneemt de nodige acties waaronder het schrijven van persberichten en het beantwoorden van persvragen. Je ontwikkelt in samenwerking met anderen het communicatiebeleid en de –middelen. En je werkt aan het verder verbeteren van de werkprocessen. Gezoc...
2 dagen
Communicatieadviseur omgevingsdienst
Voor de Omgevingsdienst Regio Nijmegen zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur omgevingsdienst. Je gaat aan de slag voor de Omgevingsdienst Regio Nijmegen op het aandachtsgebied communicatie. Je gaat je bezighouden met de doorontwikkeling en het onderhouden van de website van de ODRN. Je zet structurele communicatie op rondom complexe aandachtsbedrijven en voert deze uit. Ook verleen je assistentie bij het onderhouden van het intranet. Waar nodig haak je bij externe overleggen aan, z...
2 dagen
Communicatieadviseur bedrijfsvoering
Voor de gemeente Westland zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur bedrijfsvoering. Je gaat aan de slag voor het cluster Bedrijfsvoering. De collega's die werkzaam zijn binnen dit cluster zorgen voor solide bedrijfsvoering. Het cluster voorziet hiertoe in de informatiebehoefte, advisering, kaderstelling en ondersteuning van de andere clusters op alle taakvelden van bedrijfsvoering (personeel, financiën, informatievoorziening, automatisering, belastingen, juridische en facilitaire zake...
2 dagen
Adviseur stakeholdermanagement
Voor de Nederlandse Spoorwegen zoekt Communicatie & Co een adviseur stakeholdermanagement. Je ondersteunt de afdeling Corporate Affairs in de dialoog met relevante stakeholders (team Stakeholder- en Concessiemanagement). Dit team is verantwoordelijk voor de regievoering op de concessie voor het hoofdrailnet en houdt zich bezig met het opbouwen en onderhouden van relaties met belangrijke stakeholders/ actoren. Je bent zodoende de verbindende schakel tussen interne afdelingen en het ministerie ...
2 dagen
Adviseur public affairs
Voor de Nederlandse Spoorwegen zoekt Communicatie & Co een adviseur public affairs. Je gaat aan de slag voor het team Stakeholder- en Concessiemanagement. Dit team is verantwoordelijk voor de regievoering op de concessie voor het hoofdrailnet en houdt zich bezig met het onderhouden en versterken van relaties met belangrijke stakeholders/actoren, zoals concessieverlener(s), ketenpartners, consumentenorganisaties en OV-partijen in Nederland en Europa. Je ondersteunt zodoende in de dialoog met r...
1 week
Communicatieadviseur interne communicatie
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur interne communicatie. Je gaat aan de slag voor Werk, Participatie en Inkomen (WPI) ten behoeve van een grote veranderopgave. Je gaat je bezighouden met dienstverlening en eenduidige communicatie naar (circa 40.000) cliënten vanuit de organisatie. Dit verandertraject vereist dan ook een stevige inzet op interne communicatie. Je organiseert zodoende de corporate communicatie en het inrichten van het team rond de verande...
1 week
Content creator
Voor de Kamer van Koophandel zoekt Redactie & Co een content creator. Je gaat aan de slag voor het online team. Dit team werkt volgens de agile scrum-methode in sprints van 2 weken aan nieuwe of aan de doorontwikkeling van bestaande applicaties en functionaliteiten voor kvk.nl. Met de juiste componenten in cms bouw je pagina's en vul je de content (tekst en beeld). Je schrijft long copy voor product- en informatiepagina's en je schrijft short copy voor o.a. webformulieren, meldingsteksten en ...
1 week
Communicatieadviseur Oostelijke Vechtplassen
Voor de gemeente Wijdemeren zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Oostelijke Vechtplassen. De gemeente Wijdemeren werkt o.a. met de provincie Noord-Holland, Natuurmonumenten en Waternet aan de realisatie van het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen. Een unieke samenwerking tussen maar liefst 21 partijen. Je bent zodoende verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van de communicatie- en participatiestrategie voor de Wijdemeerse projecten. Je bent een sparringpartner voor de...
1 week

Communicatieadviseur (BEL)
Voor de BEL Combinatie zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur (BEL). Je gaat aan de slag voor de zelfstandige gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren (BEL Combinatie). Je gaat je bezighouden met het begeleiden van een aantal cruciale participatie-/ communicatietrajecten voor projecten van het team Ruimtelijke Ontwikkeling/ Openbare Ruimte. Ook stel je de belastingfolders op voor de drie BEL-gemeenten. Gezocht wordt een adviseur (WO Communicatie) met minimaal vijf jaar ervaring als commu...
1 week
Communicatieadviseur Bereikbaar
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Bereikbaar. Je gaat aan de slag voor het project Amsterdam Bereikbaar. In samenwerking met een collega van Rijkswaterstaat vorm je het kernteam. Het fundament is gelegd: het samenwerkingsverband is een feit. De organisatie staat, de clusters (van overlappende werkzaamheden in verschillende gebieden) zijn gevormd en samenwerkingsafspraken zijn gemaakt met Breikers (voor een gezamenlijke werkgeversaanpak). De volgende f...
1 week
Communicatieadviseur Aardgasvrij
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Aardgasvrij. Je gaat aan de slag voor de directie Ruimte en Duurzaamheid en je gaat je bezighouden met het programma Amsterdam Aardgasvrij. Je opereert vanuit rijksopdrachten. Er moet transparant gecommuniceerd worden met de Nederlanders, en de bewoners moeten een stem hebben in de technische keuze in hun buurt (wijkaanpak). Hiermee is communicatie niet alleen volgend op de programmadoelen, maar een op zichzelf staand...
1 week
Communicatieadviseur Infrastructurele Projecten
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Infrastructurele Projecten. Je gaat aan de slag voor Nieuw-West. Hier worden door het Ingenieursbureau circa 100 projecten in de openbare ruimte uitgevoerd in 2020. Zodoende denk je mee over en voer je de communicatieaanpak uit inzake de omgevingsgevoelige infrastructurele projecten. Je schrijft teksten voor on- en offline middelen, je adviseert over presentaties voor bewonersavonden en ontwikkelt verschillende commun...
2 weken
Online redacteur
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Redactie & Co een online redacteur. Je gaat voornamelijk aan de slag voor de Stadspas, maar ook voor De Makkies en Pact. Je bent verantwoordelijk voor de optimalisatie van de content op het gebied van structuur, tekst, presentatie en beheer op basis van analyse van gebruikerstaken. Je voert redactie en je bent mede verantwoordelijk voor het doorontwikkelen van de contentconcepten per onderwerp op basis van de contentstrategie. Je analyseert en beoordeelt de be...
2 weken
Allround communicatieadviseur
Voor de Werkorganisatie Duivenvoorde zoekt Communicatie & Co een allround communicatieadviseur. Je gaat aan de slag voor de gemeenten Voorschoten en Wassenaar. Je adviseert en ondersteunt de twee gemeentebesturen en de ambtelijke organisatie. Je schrijft communicatieplannen en voert deze uit. Je adviseert en ondersteunt bij in- en externe communicatieprojecten. Verder schrijf en redigeer je artikelen en berichten voor diverse media. Je bent een overtuigende gesprekspartner voor bestuurders, m...
2 weken
Communicatieadviseur Nieuw-West
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Nieuw-West. Je gaat voornamelijk aan de slag voor het stadsdeel Nieuw-West. Het kan echter ook zijn dat je bij andere stadsdelen wordt ingezet. Je levert communicatieadvies, ondersteuning en uitvoering aan het gebiedsteam en de verschillende projecten. Verder ontwikkel je communicatie over/ voor het gebiedsgericht werken, in samenwerking met het gebiedsteam en het communicatieteam Nieuw-West. Ook spring je in bij advi...
2 weken
Woordvoerder Stadsbeheer
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een woordvoerder Stadsbeheer. Je gaat aan de slag voor het cluster Stadsbeheer. Dit cluster speelt een cruciale rol bij de leefbaarheid van de stad en draagt actief bij aan een schoon, heel, veilig en duurzaam Amsterdam. Je gaat je bezighouden met de woordvoering, het coördineren en het zelfstandig beantwoorden van mediavragen. Je werkt samen met directe collega's bij de directies Stadswerken, THOR en Afval & Grondstoffen op het gebied van me...
3 weken
Communicatieadviseur Luchtkwaliteit
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Luchtkwaliteit. Je gaat aan de slag voor de directie Ruimte en Duurzaamheid en je houdt je bezig met het programma Luchtkwaliteit. Je ontwikkelt en implementeert de in- en externe communicatiestrategie voor de aanpak Amsterdam uitstootvrij 2030. Daarmee creëer je bewustzijn binnen zowel de gemeentelijke organisatie als richting de Amsterdammers. Je stelt de jaarplanning, voortgangsrapportages en het mediaplan op. Je b...
3 weken

Communicatieadviseur De Entree
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur De Entree. Amsterdam krijgt bij het centraal station een nieuwe entree die prettig, veilig en goed bereikbaar is voor reizigers, bezoekers en omwonenden. Dit project bevindt zich in de realisatiefase. Zodoende wordt de communicatie en omgevingsmanagement intensief samen met de aannemer MB gedaan. Je maakt verder deel uit van het Team Omgeving, waar de omgevingsmanagers en de BLVC adviseur zitting in hebben. Je gaat je...
3 weken
Strateeg Metro & Tram
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een strateeg Metro & Tram. Je gaat aan de slag voor de Metro & Tram organisatie. Deze is in ontwikkeling en heeft de ambitie om dé organisatie te zijn die de vereiste kennis, expertise en ervaring heeft om zowel in de ontwikkeling van mobiliteitsoplossingen (vanuit de uitvoeringspraktijk), als in de uitvoering en het onderhoud van railprojecten een centrale rol te spelen. Je adviseert zodoende de directie en het management over de communicati...
3 weken
Database marketeer
Voor de Kamer van Koophandel zoekt Marketing & Co een database marketeer. Op de afdeling Business Intelligence worden grote stappen gemaakt op het gebied van klantgerichte data-analyses. Je verleent zodoende ondersteuning dat zich in deze fase vooral uit in campagnegerelateerde werkzaamheden (selecties/ advies/ opzetten flows). Daarnaast ben je ook het aanspreekpunt voor datavragen op basis van managementrapportages (Qlikview) en voor vragen afkomstig van de interne- (t.b.v. stuurinformatie)e...
3 weken
Projectmanager
Voor de Nederlandse Publieke Omroep zoekt Marketing & Co een projectmanager. Je gaat aan de slag voor het team Marketing Communicatie Branding & Media. Je bent verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitwerken van aansprekende crossmediale campagnes voor het NPO-merk en/of voor de verschillende netten en zenders. Dat kan variëren van het schrijven van briefings voor reclame- en/of mediabureau's t/m het opleveren van alle communicatiemiddelen. Voor bv. een nieuwe dramaserie voor NPO1 en/of ee...
3 weken
Communicatieadviseur Bedrijfsvoering
Voor de gemeente Westland zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Bedrijfsvoering. Je gaat aan de slag voor het cluster Bedrijfsvoering. Dit cluster voorziet in de informatiebehoefte, advisering, kaderstelling en ondersteuning van de andere clusters op alle taakvelden van bedrijfsvoering (personeel, financiën, informatievoorziening, automatisering, belastingen, juridische en facilitaire zaken). Met de klantvraag centraal werkt dit cluster aan integrale oplossingen en wordt er aangest...
3 weken
Redacteur interne communicatie
Voor Waternet zoekt Redactie & Co een redacteur interne communicatie. Je gaat je bezighouden met de migratie van Windows 10. Je maakt deel uit van een samenwerking tussen verschillende afdelingen/ teams die zorgen voor de nieuwe werkomgeving binnen Waternet. De vervanging van de computers, introductie van laptops en de telefooncentrale horen hier ook bij. Je werkt samen met zowel de afdeling IT als Communicatie en zorgt ervoor dat iedereen intern goed wordt geïnformeerd over de veranderingen....
1 maand
Communicatieadviseur Erfpacht en Uitgifte
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Erfpacht en Uitgifte. Je gaat aan de slag voor de afdeling Erfpacht en Uitgifte. De gemeente Amsterdam kent een erfpachtstelsel met inmiddels meer dan 280.000 contracten van verschillende aard. Je adviseert het management op het gebied van interne en externe communicatie waarbij het accent komt te liggen op de omslag naar een dienstverlenende organisatie. Je zorgt voor de communicatie rondom de uitvoering van de het A...
1 maand
Strategisch communicatieadviseur
Voor de gemeente Rijswijk zoekt Communicatie & Co een strategisch communicatieadviseur. Je gaat aan de slag voor het projectbureau RijswijkBuiten (nieuwbouwlocatie). Je bent het aanspreekpunt voor het gemeentebestuur en de woordvoerders/ adviseurs bestuurscommunicatie. Je zorgt ervoor dat alle partijen op de hoogte zijn en blijven van de ontwikkelingen die er spelen. Je helpt mee om de communicatie rondom de gebiedsontwikkeling op een duidelijke wijze te vertalen en te communiceren. Je geeft ...
1 maand
Webredacteur Opleidingen
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Redactie & Co een webredacteur Opleidingen. Je gaat aan de slag voor het gemeentelijk intranet gericht op opleidingen (de Amsterdamse School) en het Carrièrecentrum. Dit wordt dé plek waar medewerkers van de gemeente terecht kunnen met al hun loopbaanvragen. De Amsterdamse school bestaat al langer; de online content op het intranet is toe aan een verbeterslag. Beide onderwerpen zijn nauw met elkaar verweven, je houdt je zodoende bezig met de ontwikkel- en ver...
1 maand

Pagina's

Abonneren op vacatures