vacatures

71 nieuwsberichten gevonden
Communicatieadviseur Verkiezingen
Voor de gemeente Utrecht zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Verkiezingen. Je ondersteunt de projectmanager Verkiezingen bij de communicatie naar de stad en de inwoners. Het betreft een coördinerende rol binnen alle soorten werkzaamheden voor communicatie. Je werkt aan een communicatieplanning, adviseert over de inzet van middelen en realiseert middelen die helder en duidelijk zijn voor iedereen. Je stemt de communicatie af met deelprojectleiders en de overall projectmanager, je ...
2 dagen
Communicatieadviseur Omgevingsvisie
Voor de gemeente Hilversum zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Omgevingsvisie. Je geeft gevraagd en ongevraagd advies over de communicatie- en participatieaanpak. Je ontwikkelt communicatie- en participatiestrategieën, schrijft plannen en vertaalt deze in concrete activiteiten. Verder heb je de regie op de uitvoering en je pakt deze (deels) zelf op. Tevens heb je oog voor actuele, relevante ontwikkelingen en je adviseert daarover. Je houdt de ontwikkelingen in de gaten binnen het...
2 dagen
Junior communicatieadviseur
Voor de gemeente Hilversum zoekt Communicatie & Co een junior communicatieadviseur. Je gaat aan de slag voor de programma’s Omgevingsvisie en Mobiliteitsvisie. Je adviseert interne klanten op niet complexe trajecten of projecten en voert deze vervolgens uit. Verder werk je informatie- en communicatiemiddelen uit (on- en offline). Tevens schrijf je en redigeer je teksten voor in- en extern gebruik. Ook initieer en onderhoud je contacten met opdrachtgevers en/of andere partners en houd je de on...
2 dagen
Communicatieadviseur Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen
Voor de gemeente Wijdemeren zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen. De uitvoering van de projecten van het uitvoeringsprogramma is verdeeld over de verschillende partners van het akkoord. Je bent verantwoordelijk voor het strategisch meedenken en het uitvoeren van de communicatie- en participatiestrategie van het Gebiedsakkoord. Zo moeten er meerdere overkoepelende communicatiemiddelen worden ontwikkeld, waaronder een website en huisstijl, en d...
2 dagen
Communicatieadviseur Gebiedsontwikkeling
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Gebiedsontwikkeling. De gemeente heeft de ambitie om via gebiedsontwikkeling jaarlijks de bouw van meer dan 5.000 woningen mogelijk te maken. Verantwoordelijk voor de uitvoering van deze ambitie is het gemeentelijke organisatieonderdeel Grond en Ontwikkeling. In deze rol werk je aan complexe opdrachten met een gemiddeld afbreukrisico in een dynamisch speelveld van wisselende actoren en belangen. Je stelt o.a. de commu...
3 dagen
Communicatieadviseur P&O
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur P&O. Je bent het eerste aanspreekpunt op het gebied van communicatie voor collega's van de directie P&O als het gaat om de projecten en thema's die bij jou zijn belegd. Je gaat o.a. aan de slag met Werkgeluk (vitaliteit, ARBO, gezond, veilig en prettig aan het werk), Carrière en loopbaan, P&O-beleid en actualiteiten en met de interne communicatie binnen de directie P&O. Je vertaalt de organisatievraag naar een communi...
3 dagen
Adviseur communicatie en participatie
Voor de gemeente Hattem zoekt Communicatie & Co een adviseur communicatie en participatie. Je werkt zelfstandig en adviseert de programmamanager en deel van de projectleiders die werken aan de Omgevingswet. Je ontwikkelt een communicatiestrategie voor het implementatietraject Omgevingswet en je voert deze uit. Deze strategie richt zich zowel op interne medewerkers als externen (o.a. inwoners, raad, stakeholders). Het externe deel van de communicatiestrategie voorziet in een participatief traj...
3 dagen
Raadsadviseur communicatie
Voor de gemeente Gooise Meren zoekt Communicatie & Co een raadsadviseur communicatie. Je bent verantwoordelijk voor het communicatiebeleid en de uitvoering hiervan; in- maar vooral ook extern. Je adviseert en ondersteunt de gemeenteraad en de daarbij behorende organen op het gebied van communicatie in de verschillende facetten. Doelstelling is dat de communicatie effectief verloopt met als resultaat een optimale interactie en betrokkenheid van de inwoners van Gooise Meren met de Gemeenteraad....
5 dagen
Communicatiemedewerker corona crisiscommunicatie
Voor de gemeente Alphen aan den Rijn zoekt Communicatie & Co een communicatiemedewerker corona crisiscommunicatie. Je gaat de organisatie adviseren en ondersteunen bij de in- en externe communicatie t.b.v. Corona. Je levert hiervoor analyses, geeft advies en je maakt uiteenlopende communicatiemiddelen. Binnen de crisisorganisatie heeft het team communicatie een belangrijke rol en is een senior communicatieadviseur het eerste aanspreekpunt. Al jouw werkzaamheden doe je in het verlengde van of ...
5 dagen

Communicatieadviseur participatie
Voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur participatie. Je gaat je bezighouden met adviserende en uitvoerende ondersteuning bij de zogenaamde ‘dorpsparticipatie’ in de zeven dorpen, ‘expertsessies’ met in- en externe experts en het opstellen van de uiteindelijke toekomstvisie. De participatie verloopt in twee fasen: een gemeentebrede fase voor de brede/ strategische vraagstukken en een dorpsfase; waarin per dorp wordt ingezoomd op wat er nodig is om...
6 dagen
Interne communicatieadviseur
Voor ZonMw zoekt Redactie & Co een interne communicatieadviseur. Je gaat meewerken aan projecten die impact hebben op de gehele organisatie. Je bepaalt wat de beste aanpak, middelen en timing zijn. Je gaat je bezighouden met het ontwikkelen en uitvoeren van een communicatieplan voor de gefaseerde uitrol van het nieuwe ICT systeem AIMS. Je geeft verder vorm aan het informeren van de collega’s over het nieuwe systeem en de veranderingen die het nieuwe systeem met zich meebrengt. Dit doe je same...
1 week
Allround communicatieadviseur
Voor de gemeente Woerden zoekt Communicatie & Co een allround communicatieadviseur. Je geeft communicatieadvies aan beleidsmedewerkers en bestuurders en je helpt de beleidsmedewerkers deze plannen uit te voeren. Het begeleiden van (online) participatietrajecten en het opzetten van (social media) campagnes kan onderdeel uitmaken van je werkzaamheden. Je draait mee in de pool van adviseurs die drie keer per week een omgevingsbeeld (TamTam) maken, zodat de hele organisatie weet wat er speelt in ...
1 week
Adviseur communicatie Vechtstromen
Voor Waterschap Vechtstromen zoekt Communicatie & Co een adviseur communicatie Vechtstromen. Je geeft vanuit een vastgestelde communicatievisie vorm aan de projectcommunicatie binnen de organisatie. Je bent verantwoordelijk voor de communicatie van alle projecten in het Overijsselse Vechtdal (in het gebied tussen Ommen en de Duitse grens). Je adviseert projectleiders omtrent de communicatie, stelt communicatiestrategieën/ -plannen op en coördineert de uitvoering hiervan. Daarnaast geef je uit...
1 week
Communicatieadviseur
Voor de gemeente Rijswijk zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur. Je adviseert op het gebied van beleids- en projectcommunicatie. Hierbij speelt participatie met de stad een grote rol. Je weet wat in de stad leeft en speelt, geeft er betekenis aan en vertaalt dit in strategische en concrete adviezen. Gemeentelijke kwesties en bijbehorende dilemma's maak je op begrijpelijke wijze toegankelijk en inzichtelijk, zowel in- als extern. Naast je adviesrol voer je ook communicatieopdrachten...
2 weken
Wetenschapsjournalist
Voor ZonMw zoekt Redactie & Co een wetenschapsjournalist. ZonMw zoekt voor de afdelingen fundamenteel onderzoek, translationeel onderzoek, doelmatigheidsonderzoek, geneesmiddelen, gezondheidsbescherming en life sciences & health een pool van wetenschapsjournalisten. ZonMw wilt de resultaten uit de subsidieprogramma’s zo goed mogelijk over het voetlicht brengen voor wetenschappers, medici, beleidsmakers en andere doelgroepen. Zodoende maak je wetenschappelijke informatie toegankelijk voor deze...
2 weken
Tekstschrijver Zorg & Praktijk
Voor ZonMw zoekt Redactie & Co een tekstschrijver Zorg & Praktijk. Je gaat je o.a. bezighouden met het brede domein van de (preventieve) gezondheidszorg en met vraagstukken rondom maatschappelijke participatie van mensen met een ziekte of beperking en groepen zoals jongeren, ouderen en mensen met verschillende culturele achtergronden op alle mogelijke levensgebieden (naast zorg ook wonen, werken, mobiliteit, vrije tijd en onderwijs). Je schrijft voor diverse doelgroepen zoals wetenschappers,...
2 weken
Content designer
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Redactie & Co een content designer. Je bent verantwoordelijk voor de strategie, vernieuwing en optimalisatie van nieuwe onderdelen (platforms) voor de nieuwe sites of onderdelen van de site amsterdam.nl. Je werkt zowel adviserend als uitvoerend (creërend). Je gaat je bezighouden met het ontwikkelen van nieuwe en het redigeren van bestaande redactionele content en het ontwikkelen van de strategie, opzet, structuur en formats. Je analyseert en beoordeelt de best...
2 weken
Communicatieadviseur (wijkregie)
Voor de gemeente Katwijk zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur (wijkregie). Je zorgt ervoor dat belangrijke boodschappen namens de gemeente goed en helder overkomen. In deze functie combineer je de veelzijdigheid van communicatieprofessional met die van een gemeentelijke organisatie. Het ene moment check je hoe inwoners reageren op een social-mediabericht, het andere moment adviseer je een projectgroep over een burgerparticipatietraject. Je adviseert zodoende gevraagd en ongevraagd...
2 weken

Communicatieadviseur Wervengebied
Voor de gemeente Utrecht zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Wervengebied. Om de werven voor nu en de toekomst te behouden werkt de gemeente, met o.a. de keldereigenaren, aan het programma Werven om dit erfgoed weer in goede staat terug te brengen en te houden. In het voorjaar van 2021 volgt hiervoor een plan dat de leidraad vormt voor de komende jaren. Je gaat aan de slag voor dit programma. Je komt te werken bij het Marketing- en Communicatienetwerk (MCN) binnen de gemeente. Sa...
2 weken
Webredacteur
Voor de gemeente Lelystad zoekt Redactie & Co een webredacteur. Je bent eindredacteur voor de content en actualiteit van zowel het inter- als het intranet. Je bent verantwoordelijk voor de vorm en leesbaarheid van de teksten op internet. Verder verricht je de webcare namens de organisatie. En tevens beheer je de sociale media namens de gemeente en geef je de collega’s hierover advies en ondersteuning. Gezocht wordt een kandidaat (HBO) met minimaal zes maanden werkervaring als webredacteur bij...
2 weken
Corporate communicatieadviseur
Voor de Nationale Ombudsman zoekt Communicatie & Co een corporate communicatieadviseur. Samen met de collega’s van persvoorlichting en content ben je verantwoordelijk voor alle communicatieactiviteiten. Het is aan jou om de onderlinge samenhang tussen alle activiteiten te bewaken; je zorgt voor een goede planning door het jaar heen. Daarnaast ben je communicatieadviseur op een verscheidenheid aan corporate projecten (o.a. jaarverslag, de Ombudsagenda en online communities zoals de Raadbaak). ...
3 weken
Communicatieadviseur Referendum
Voor de gemeente Houten zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Referendum. De gemeente gaat de komende twintig jaar vooral binnenstedelijk nieuwe woningen bouwen met veel oog voor zorg, mobiliteit, natuur, landschap, recreatie, voorzieningen, economie en werk, duurzaamheid en leefbaarheid. Dit is opgeschreven in de Ruimtelijke Koers. Er is een verzoek ingediend om een referendum te houden over deze Ruimtelijke Koers. Dat zal waarschijnlijk gelijktijdig met de Tweede Kamerverkiezinge...
3 weken
Communicatieadviseur Omgeving
Voor Rijkswaterstaat zoekt Redactie & Co een communicatieadviseur Omgeving. Rijkswaterstaat renoveert en vervangt een flink aantal bruggen, sluizen, wegen en waterwerken in de provincie Zeeland. Om het publiek en de stakeholders structureel mee te nemen in deze ontwikkeling, voert Rijkswaterstaat de communicatielijn Bereikbaar Zeeland i.s.m. een extern communicatiebureau. Op regelmatige basis verschijnt het online magazine, een ex- en interne nieuwsbrief, social media posts en worden de proje...
3 weken
Projectmanager communicatie (HCA)
Voor de gemeente Zwolle zoekt Communicatie & Co een projectmanager communicatie (HCA). 22 gemeenten, 4 Provincies, het Rijk, ondernemersorganisaties, vakbonden, het UWV Werkbedrijf Regio Zwolle en onderwijsinstellingen hebben hun krachten gebundeld om de komende drie jaar te investeren in mensen. Vanuit een overkoepelende agenda (Human Capital Agenda) wordt in Regio Zwolle de specifieke opgave op het toekomstbestendig maken van de arbeidsmarkt verder uitgewerkt. In deze rol ga je aan de slag ...
3 weken
Persvoorlichter Bestuur
Voor de gemeente Utrecht zoekt Communicatie & Co een persvoorlichter Bestuur. De afdeling Media en Bestuur is onderdeel van het Marketing en Communicatienetwerk (MCN). Als voorlichter werk je op het snijvlak van bestuur, organisatie en de stad. Vragen en verzoeken van media komen bij jou binnen. Je bereidt de beantwoording van persvragen voor, staat de pers mondeling en schriftelijk te woord en bereidt de media-optredens van bestuurders voor. Ook adviseer je bestuurders over de omgang met de ...
1 maand
Communicatiemedewerker Openbare Ruimte
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatiemedewerker Openbare Ruimte. Je gaat je met de communicatie over verschillende projecten in de openbare ruimte bezighouden. De eerste opdracht is in Stadsdeel Zuid. Het communicatieteam in Zuid bestaat uit vijf adviseurs. Het team werkt, net als de rest van de stadsdeelorganisatie, vooral gebiedsgericht. Dit betekent dat het communicatieteam in nauwe samenwerking met de gebiedsmakelaars verantwoordelijk is voor de omgevings- en...
1 maand
Communicatieadviseur Directie Onderwijs, Jeugd Zorg en Diversiteit
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Redactie & Co een communicatieadviseur Directie Onderwijs, Jeugd Zorg en Diversiteit. OJZD is een directie in het cluster sociaal waar ongeveer 700 medewerkers werken op vijf afdelingen. De afdelingen zetten zich samen in voor een grote groep Amsterdammers. In deze rol werk je aan diverse onderwerpen binnen Zorg; zoals aanpak kindermishandeling, aanpak van dakloosheid, opvang van dak- en thuislozen en het landelijk programma ongedocumenteerden. Je bent zodoend...
1 maand

Communicatieadviseur Ruimtelijk Domein
Voor de gemeente Purmerend zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Ruimtelijk Domein. De woningnood in Purmerend is groot. Daarom wil de gemeente graag zo veel mogelijk woningen bouwen. Tegelijkertijd weet de gemeente dat de ruimte in de stad beperkt is en dat de inwoners – terecht – veel belang hechten aan de leefbaarheid van de stad en het groen dat daarbij hoort. In deze rol adviseer je de burgemeester en de wethouders, het management en de collega’s bij het tot stand brengen van ...
1 maand

Pagina's

Abonneren op vacatures