vacatures

72 nieuwsberichten gevonden
Communicatieadviseur Maatschappelijke voorzieningen
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Maatschappelijke voorzieningen. Je gaat aan de slag voor de directie Onderwijs, Jeugd Zorg en Diversiteit (OJZD), op het snijvlak van fysiek en sociaal. Je werkt aan de communicatiestrategie voor maatschappelijke voorzieningen in de stad en op deelprojecten doe je de communicatie en participatie met betrokken stakeholders en bewoners. Je zet de afdeling in- en extern op de kaart. Verder bereid je antwoorden op persvra...
2 dagen
Conceptuele designer
Voor een packaging design bureau zoekt creatieven.com een conceptuele designer. Je gaat aan de slag met het bedenken van verschillende verpakkingsontwerpen bestemd voor retailers en/ of leveranciers van retailers. Denk aan nieuwe verpakkingen, maar ook aan het restylen van producten. Je bent hierbij zeer gericht op conceptontwikkeling en de merkidentiteit. Je neemt hierbij zelf de klant stap voor stap mee in het proces; waarbij aandacht, creativiteit, kennis, frisse ideeën en een perfecte uit...
2 dagen
Communicatieadviseur Afval en Grondstoffen
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Afval en Grondstoffen. Je gaat aan de slag voor het cluster Stadsbeheer. Je gaat je inzetten voor de communicatie van diverse projecten van het organisatieonderdeel Afval en Grondstoffen. De uitdagingen liggen vooral in het zorgen voor een schone en leefbare stad en in grote ambities wat betreft het verduurzamen van de afvalketen. Je gaat je o.a. bezighouden met het opstellen en het uitvoeren van communicatieplannen e...
4 dagen
Senior communicatieadviseur
Voor de gemeente Wijdemeren zoekt Communicatie & Co een senior communicatieadviseur. Je coördineert als meewerkend voorman of -vrouw de dagelijkse werkzaamheden en je bent sparringpartner van de communicatieadviseurs. Daarnaast is je inhoudelijke werkterrein breed. Je focus ligt op communicatievraagstukken binnen de thema’s openbare orde en veiligheid en organisatieontwikkeling. Je zet de communicatiestrategie uit, bewaakt deze en voert deze ook uit. In voorkomende gevallen ben je woordvoerde...
4 dagen
Communicatieadviseur/ woordvoerder Ruimtelijk Domein
Voor de gemeente Leidschendam-Voorburg zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur/ woordvoerder Ruimtelijk Domein. Je adviseert bestuurders en de organisatie over de communicatiestrategie rond ontwikkelingen, beleidsplannen en college- en raadsvoorstellen. Je bent verantwoordelijk voor de communicatie (incl. woordvoering) rond politiek-bestuurlijke (complexe) aangelegenheden. Verder voer je de communicatiestrategie uit. Ook formuleer je samen met de betrokken projectleider de participat...
5 dagen
Hands on communicatieadviseur
Voor de BEL Combinatie zoekt Communicatie & Co een hands on communicatieadviseur. Je gaat je bezighouden met het adviseren over en het grotendeels uitvoeren van “Corona-communicatie” naar de in- en externe doelgroepen. Dit betekent deelname als adviseur in het Gemeentelijk Beleidsteam (bestuurlijk), lokaal crisisteam (ambtelijk). Vervolgens voer je de communicatieacties uit die voortvloeien uit deze overleggen. Het schrijven van teksten, het vervaardigen van middelen en het verzorgen/ doorzet...
5 dagen
Allround communicatieadviseur
Voor de gemeente Zoetermeer zoekt Communicatie & Co een allround communicatieadviseur. In deze rol adviseer je over ex- en interne communicatietrajecten van verschillende projecten. Je coördineert deze en je voert ze (grotendeels) uit. Je gaat je vooral bezighouden met projecten in het fysiek domein, binnenstedelijk bouwen, bewonersparticipatie en communicatie rond visievormingstrajecten. Je betrekt inwoners, ondernemers en bezoekers bij de ontwikkelingen in de stad. Je werkt samen met de pro...
1 week
Social media adviseur
Voor de gemeente Utrecht zoekt Redactie & Co een social media adviseur. Je bewaakt de actualiteit en kwaliteit van content op de corporate (online) kanalen die bijdraagt aan een eenduidige vraaggerichte positionering online. Je adviseert collega’s en het bestuur over de inzet van social media en je zorgt actief voor een betere samenwerking met de rest van de organisatie. Je hebt een duidelijke visie op de verdere ontwikkeling van de huidige en toekomstige social media-kanalen en je weet deze ...
1 week
Senior communicatieadviseur Ruimtelijk Domein
Voor de gemeente Houten zoekt Communicatie & Co een senior communicatieadviseur Ruimtelijk Domein. Je gaat aan de slag voor de vakgroep Communicatie. Samen met zeven communicatiecollega’s werk je aan de professionaliteit en kwaliteit van de communicatie van de gemeente Houten. Je werkt vooral aan projecten en activiteiten in het ruimtelijke domein. Je ontwikkelt communicatiestrategieën, voert stakeholderanalyses uit, maakt plannen, geeft adviezen over de strategische communicatieaanpak bij co...
1 week

Communicatieadviseur duurzaamheid
Voor de gemeente Haaksbergen zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Duurzaamheid. De gemeente Haaksbergen wil in 2050 een energieneutrale, klimaatbestendige en vitale gemeente zijn. Samenwerking en het stimuleren/ enthousiasmeren van lokale initiatieven op het gebied van duurzaamheid zijn hierbij belangrijk. In deze functie ben je verantwoordelijk voor het opstellen, uitdragen en uitvoeren van het communicatiebeleid en de projecten voor duurzaamheid van de gemeente. Een belangrijk a...
2 weken
Communicatieadviseur
Voor de gemeente Urk zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur. Je richt je op de in- en externe communicatie. Je adviseert gevraagd en ongevraagd, waarbij je inspeelt op de actualiteit en signalen uit de omgeving en de organisatie. Je adviseert, ondersteunt en coacht de collegeleden bij perscontacten in het algemeen en interviews in het bijzonder. Verder ben je woordvoerder vanuit de gemeente richting de media. Tevens ben je het eerste aanspreekpunt voor een aantal projecten die momen...
2 weken
PR-adviseur/ nieuwsmaker
Voor een journalistiek communicatiebureau zoekt Redactie & Co een PR-adviseur/ nieuwsmaker. In deze rol bepaal je het nieuws van morgen. Voor zowel start-ups als beursgenoteerde ondernemingen in uiteenlopende sectoren: vastgoed, IT, technologie, retail, hospitality en nog veel meer. Bij jouw klanten ga je op zoek naar nieuwswaardige verhalen en je brengt deze vervolgens in de publiciteit. Zodoende brainstorm je met klanten, doe je research, neem je interviews af, stuur je fotografen en videog...
2 weken
Vormgever
Voor een regionale zorgverzekeraar zoekt Creatieven.com een vormgever. Je levert een bijdrage aan het strategisch corporate communicatiebeleid door off- en online ontwerpen te realiseren voor in- en extern gebruik (o.a. advertenties, posters, brochures, flyers, inter- en intranet, narrowcasting, sociaal media). Ook maak je ontwerpen t.b.v. de implementatie van de huisstijl. Bovendien bewaak en werk je volgens het huisstijlhandboek. Verder zet je visueel in- en externe campagnes op en je voert...
2 weken
Communicatieadviseur Sociaal Domein
Voor de gemeente Westland zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Sociaal Domein. Voordat het actualiteitenrondje met de communicatiecollega’s en de bestuursadviseurs communicatie begint, weet jij al wat er speelt in de media op het gebied van het sociaal domein. Je stelt o.a. persberichten op en verstuurt deze, je bent sparringpartner voor collega's en je werkt aan communicatieplannen over bijvoorbeeld eenzaamheid en alcoholgebruik onder jongeren. Je ziet de grote lijnen, je legt ve...
2 weken
Communicatiemedewerker direct mailing
Voor VNG Realisatie zoekt Redactie & Co een communicatiemedewerker direct mailing. Je bent verantwoordelijk voor de coördinatie en realisatie van de doelgroepgerichte direct-mail-werkzaamheden vanuit VNG Realisatie, met het bijbehorende databasebeheer en je ziet daarbij toe op naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Je stelt planningen op en je voert de verschillende activiteiten uit. Je geeft advies over doelgroep, timing en AVG rondom direct mailings en bijeenkomsten...
3 weken
Communicatie- & Participatieadviseur Wonen & Leven
Voor de gemeente Veenendaal is Communicatie & Co op zoek naar een communicatie- & participatieadviseur Wonen & Leven. Je maakt onderdeel uit van het team Ruimtelijke Ordening en Bouwen. Je bent met name verantwoordelijk voor de communicatie en participatie voor het programma ‘Gebiedsvisie het Franse Gat’ en voor het project ‘IKC Franse Gat’. Daarnaast adviseer en begeleid je het team bij het maken van participatieplannen en de uitvoering daarvan. Je legt de verbinding in een politiek-bestuurl...
3 weken
Tekstschrijver
Namens een organisatie die werkend MKB in Nederland gezonder en vitaler maakt, is Redactie & Co op zoek naar een tekstschrijver. In deze rol maak, plaats, bewerk, verbeter en verstuur je alle vormen van content (o.a. webteksten, video's, podcasts, nieuwsbrieven). Jouw content helpt mkb’ers gezond te ondernemen en biedt een handvat om hun (preventieve) arbozaken te kunnen regelen. Deze zaken zijn namelijk niet voor alle mkb’ers gesneden koek. Daarnaast is de content ook van betekenis voor een ...
3 weken
Contentspecialist
Namens een organisatie die werkend MKB in Nederland gezonder en vitaler maakt, is Redactie & Co op zoek naar een contentspecialist. In deze rol maak, plaats, bewerk, verbeter en verstuur je alle vormen van content (o.a. webteksten, video's, podcasts, nieuwsbrieven). Jouw content helpt mkb’ers gezond te ondernemen en biedt een handvat om hun (preventieve) arbozaken te kunnen regelen. Deze zaken zijn namelijk niet voor alle mkb’ers gesneden koek. Daarnaast is de content ook van betekenis voor e...
3 weken

Senior communicatieadviseur Coronacrisis
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een senior communicatieadviseur Coronacrisis. De coronacrisis toont het belang van sterke crisiscommunicatie. Al ruim een jaar houdt de crisis de gemeente in de greep. Om slagvaardig op te blijven treden en continu mee te bewegen in een complex krachtenveld, is binnen de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland het Programmateam Corona Communicatie opgezet. Dit dedicated team met communicatieprofessionals is verantwoordelijk voor het ontwikkelen...
3 weken
Communicatieadviseur Diversiteit
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Redactie & Co een communicatieadviseur Diversiteit. Je gaat aan de slag voor de directie Onderwijs, Jeugd Zorg en Diversiteit (OJZD). Je houdt je bezig met communicatie voor de afdeling Diversiteit. De speerpunten van de afdeling zijn het tegengaan van racisme en discriminatie en toewerken naar een verbonden stad. Samen met de senior communicatieadviseur en het team Diversiteit werk je aan het zichtbaar maken van diversiteits- en inclusie(vraagstukken) in Amst...
3 weken
Communicatieadviseur/ persvoorlichter
Voor de gemeente Zeist zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur/ persvoorlichter. Je coördineert alles op het gebied van communicatie die naar buiten gericht is. Je richt je niet alleen op pers, maar op het verdienen van aandacht in de buitenwereld in de breedste zin. Je houdt je zodoende o.a. bezig met het beantwoorden van persvragen beantwoorden, afstemming met wethouders/ inhoudelijke mensen, het bijhouden van nieuws(berichten)en het verspreiden van het nieuws in de organisatie. Te...
3 weken
Junior designer
Voor een full service boutique marketingbureau zoekt Creatieven.com een junior designer. Je gaat aan de slag met het creëren van online marketingmaterialen. Je draait je hand er niet voor om van ruwe assets iets moois maken. Je hebt ervaring met Google webdesign of photoshop. Er is veel ruimte om te groeien als designer. Vast dienstverband (fulltime).
1 maand
Projectleider content & creatie
Voor een full service boutique marketingbureau in Amsterdam zoekt Creatieven.com een projectleider content & creatie. Je bent de regiehouder op de verschillende accounts. Je beheert de planning en het budget. Ook zorg je er voor dat de creatieven het meest commerciële creatieve resultaat leveren. Je bent dan ook de spil tussen de opdrachtgever en creatie. Verder mag je meedenken en -bouwen aan de organisatie zelf. De content die opgeleverd moet worden betreft vooral social kanalen en display ...
1 maand
Communicatieadviseur Fiets en Verkeersveiligheid
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Fiets en Verkeersveiligheid. Communicatie is binnen Fiets en Verkeersveiligheid essentieel om de programmadoelstellingen te behalen. De communicatie die wordt ingezet is tweeledig. Enerzijds wil de gemeente een breed publiek informeren over wat er gedaan wordt op dit gebied. Anderzijds wil de gemeente met communicatie een bijdrage leveren aan gedragsverandering en educatie. De interactie met de Amsterdammer (en hun me...
1 maand
Communicatiemedewerker Sociaal Domein
Voor de gemeente Rijswijk zoekt Redactie & Co een communicatiemedewerker Sociaal Domein. Deze opdracht valt onder het team bedrijfsvoering sociaal domein. Dit team ondersteunt de overige teams en het management van het Sociaal Domein bij het in control zijn op de bedrijfsvoering. Je werkt samen met een andere communicatieadviseur binnen het Sociaal Domein. Je helpt deze adviseur met diverse lopende kleine en grotere projecten. Het kan gaan om korte posts op social, websitebeheer, het schrijve...
1 maand
Communicatieadviseur Afval & Grondstoffen
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Afval & Grondstoffen. Je gaat aan de slag voor het cluster Stadsbeheer en je gaat je inzetten voor de communicatie van diverse projecten van het organisatieonderdeel Afval en Grondstoffen. Je biedt ondersteuning bij het regisseren en adviseren over en uitvoeren van de communicatie. Voorbeelden zijn de invoering van GFT inzameling, bedrijfsafval en een innovatief project m.b.t. ondergronds afvalinzamelsysteem voor hoog...
1 maand

Pagina's

Abonneren op vacatures