vacatures

63 nieuwsberichten gevonden
Communicatiemedewerker (interim of uitzending)
Voor Stichting School & Veiligheid, ondersteunt scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat, zoekt Redactie & Co een communicatiemedewerker (interim of uitzending). Je maakt onderdeel uit van een multidisciplinair team. In deze rol lever je een bijdrage aan webteksten, berichten voor sociale media, digitale nieuwsbrieven, redactionele stukken, uitnodigingen voor evenementen en persberichten. Je vertaalt het nieuws naar bruikbare content en verwoordt complexe zaken helder, duidel...
2 dagen
Strategische hands-on communicatieadviseur (vast of interim)
Voor een marketingadvies- en communicatiebureau zoekt Communicatie & Co een strategische hands-on communicatieadviseur (vast of interim). Je gaat werken aan verschillende (in- en externe) maatschappelijke (gedrags)campagnes- en (omgevings)communicatie voor vooral overheden en semioverheidsinstellingen. Je begeleidt zodoende organisaties bij hun online marketing en communicatie. Je geeft bijvoorbeeld invulling en vormgeving aan een effectieve website, je geeft advies over e-mailmarketing, zoek...
1 week
Communicatieadviseur Omgevingswet
Voor de gemeente Noordoostpolder zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Omgevingswet Je gaat aan de slag voor het programma Noordoostpolder de Ruimte (invoering Omgevingswet). Het kernteam NOP de Ruimte is verantwoordelijk voor het programma Omgevingswet. Onder het kernteam vallen verschillende werkgroepen. Je ondersteunt op het gebied van communicatie zowel het kernteam als ook de werkgroepen. Op dit moment betreft de communicatie nog veel interne processen zoals het ontwikkelen va...
1 week
Strategisch bestuursadviseur communicatie
Voor de gemeente Roosendaal zoekt Communicatie & Co een strategisch bestuursadviseur communicatie. Primair aandachtsgebied: college van Burgemeester & Wethouders. Je bent verantwoordelijk voor een duidelijke positionering en profilering van het college als geheel en twee wethouders in het bijzonder. Hierbij waak je over de beeldvorming en de reputatie. Je ontwikkelt communicatiestrategieën op thema’s uit het bestuursakkoord en verbindt deze met de samenleving en de organisatie. Verder ben je ...
1 week
Adviseur digitalisering
Voor Hoogheemraadschap van Delfland zoekt Redactie & Co een adviseur digitalisering. Je gaat aan de slag binnen een team bestaande uit meerdere ervaren allround communicatieadviseurs die nauw met elkaar samenwerken. Dit team heeft jouw versterking nodig op het thema digitale transformatie. Je zorgt voor in- en externe communicatie over dit onderwerp, zowel op het intranet als op andere kanalen. Denk aan het inrichten van intranet en internet en communicatie over alle activiteiten binnen dit t...
1 week
Contentmanager (team Kinderombudsman)
Voor de Nationale Ombudsman zoekt Redactie & Co een contentmanager (team Kinderombudsman). Samen met twee communicatiecollega's ben je medeverantwoordelijk voor het redactiewerk en contentbeheer van de website en social mediakanalen van de Kinderombudsman. Je voegt zowel bestaande als nieuwe content toe, die gericht is op de speerpunten en boodschappen naar specifieke doelgroepen. Onderdeel van de opdracht is ook het optimaliseren van al bestaande content. En bijvoorbeeld zorgen dat de PDF's ...
1 week
Communicatieadviseur programma Verbinden Schuldendomein
Voor VNG (Realisatie BV) zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur programma Verbinden Schuldendomein. Je maakt onderdeel uit van het programma Verbinden Schuldendomein. Je gaat je richten op de communicatie-uitingen vanuit het programma (in- als extern), je adviseert over de communicatiedoelstellingen en bijbehorende inzet van middelen. Verder bied je ondersteuning bij het uitvoeren van de communicatiestrategie en bijbehorende planning. Je bent sparringpartner voor collega’s. Je reali...
1 week
Communicatieadviseur Talent Kleurt Flevoland
Voor de provincie Flevoland zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Talent Kleurt Flevoland. Voor Talent Kleurt Flevoland moet een communicatiestrategie worden opgezet en uitgevoerd. Dit betreft een jongerenprogramma dat de afgelopen drie jaar succesvol heeft gedraaid binnen de provincie Flevoland. Je zal de nieuwe manier van werken binnen Talent kleurt Flevoland op het gebied van communicatie vormgeven en laten aansluiten bij de corporate communicatie (in ontwikkeling). Zoals het op...
2 weken
Bestuursadviseur communicatie
Voor de gemeente Westland zoekt Communicatie & Co een bestuursadviseur communicatie. Je draagt zorg voor advisering en ondersteuning van drie wethouders. Je adviseert het college en de organisatie over communicatieve aspecten rond college- en raadsvoorstellen. Verder geef je communicatieadviezen aan het college en individuele collegeleden bij complexe vraagstukken. Tevens onderhoud je contacten met relevante in- en externe partijen om de communicatieve belangen van de gemeente en haar inwoner...
2 weken

Online contentstrateeg (interim)
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Redactie & Co een online contentstrateeg (interim). Je gaat je bezighouden met de positionering en ontwikkeling van een stevig gedragen online beleid (website, apps en de positionering van een nieuw CMS) binnen de gemeente Amsterdam. Je bent verantwoordelijk voor de strategie, vernieuwing en optimalisatie van de online middelen. Je werkt zowel adviserend als uitvoerend (creërend). Op basis van de behoefte van Amsterdammers en andere doelgroepen, de organisatie...
2 weken
Communicatieadviseur Afval en Grondstoffen
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co communicatieadviseur Afval en Grondstoffen. De uitdagingen voor Afval en Grondstoffen liggen vooral in het zorgen voor een schonere stad en in grote ambities wat betreft het verduurzamen van de afvalketen. Je zult je vooral bezighouden met de communicatie m.b.t afvalscheiding en afvalpreventie in het algemeen en de Ondergrondse Afvalcontainers in het bijzonder. De inzet van communicatie is gebiedsgericht. In diverse stadsdelen wordt van de in...
2 weken
Communicatiestrateeg transformatie sociaal domein
Voor de gemeente Westland zoekt Communicatie & Co een communicatiestrateeg transformatie sociaal domein. Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugd- wet, Participatiewet en Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Met de decentralisatie van verantwoordelijkheden op het gebied van maatschappelijke ondersteuning (Wmo), jeugdhulp en (arbeids)participatie ligt er de opgave voor gemeenten om een integraal en samenhangend beleid te voeren, waarbij ondersteuning ...
2 weken
Senior journalist/ writer (Conscious Capitalism)
For a non-profit impact media foundation Redactie & Co is looking for a senior journalist/ writer (Conscious Capitalism). You will help create content relating to Conscious Capitalism and purpose-driven entrepreneurship. Capitalism got us where we are, but it can’t get us to where we need to go – unless we go about it differently. You will be telling the stories of how that is happening. In this role you write, commission, research and pitch stories. Also you find experts to contribute storie...
3 weken
Brand manager duurzaamheid
Voor een internationale leverancier in de zorg zoekt Marketing & Co een brand manager duurzaamheid. Je gaat je bezighouden met de nieuwe positionering van de organisatie onder andere gericht op duurzaamheid. Je ontwikkelt zodoende een communicatieplan met B Corp certificering als een belangrijke pijler en je definieert de communicatiestrategie voor Nederland. Hierin neem je ook externe communicatiemiddelen (o.a. social media, websites) mee. Je werkt hierin nauw samen met de lokale- en corpora...
3 weken
Merkstrateeg
Voor een internationale leverancier in de zorg zoekt Communicatie & Co een merkstrateeg. Je gaat je bezighouden met de nieuwe positionering van de organisatie onder andere gericht op duurzaamheid. Je ontwikkelt zodoende een communicatieplan met B Corp certificering als een belangrijke pijler en je definieert de communicatiestrategie voor Nederland. Hierin neem je ook externe communicatiemiddelen (o.a. social media, websites) mee. Je werkt hierin nauw samen met de lokale- en corporate collega’...
3 weken
Allround interne communicatieadviseur (OR)
Voor de Kamer van Koophandel zoekt Communicatie & Co een allround interne communicatieadviseur (OR). De afdeling Communicatie & Public Affairs levert vanuit het team interne communicatie een bijdrage aan de interne communicatie van de Ondernemingsraad. Je werkt op basis van een jaarplan, maar schuwt ook niet nieuwe activiteiten op te pakken die worden ingegeven door de actualiteit of voortschrijdende behoeften. Er is binnen deze rol nauwe samenwerking met de andere collega's binnen communicat...
3 weken
Senior communicatieadviseur
Voor de gemeente Woerden zoekt Communicatie & Co een senior communicatieadviseur. Je gaat deel uitmaken van het centrale communicatieteam, dat met jou erbij uit negen personen bestaat. Daarnaast werken bij de gemeente zo’n negen communicatieadviseurs in decentrale teams. Samen met de andere senior communicatieadviseur geef je sturing aan het centrale team en fungeer je als sparringpartner voor alle communicatieadviseurs bij de gemeente. Je zult ingezet worden (van (strategisch) adviserend tot...
3 weken
Raadscommunicatieadviseur
Voor de gemeente Nieuwegein zoekt Communicatie & Co een raadscommunicatieadviseur. Wegens vertrek van de huidige raadscommunicatieadviseur is de gemeente op zoek naar een tijdelijke vervanger die goed op de winkel past. Raadscommunicatie op de griffie is hands-on, je bent operationeel aan het werk op de socials, in de lokale krant, op de website en in nieuwsbrieven naar de raad (raadsnieuws) en de inwoners van de stad. Je schrijft, verzamelt en bundelt informatie. Omdat het een klein team bet...
3 weken

Ervaren beleidsadviseur communicatie (domein Bestuur, Strategie en Projecten)
Voor Werkorganisatie Druten Wijchen zoekt Communicatie & Co een ervaren beleidsadviseur communicatie (domein Bestuur, Strategie en Projecten). Je bent een belangrijke adviseur van de bestuurders in het algemeen en het college van B&W in Druten in het bijzonder. Je draagt bij aan de zichtbaarheid van het totale college, de integraliteit van de advisering en het contact met de pers en media. Je neemt diverse stevige bestuurlijke en organisatorische projecten voor je rekening. Ook vervul je een ...
4 weken
Communicatie- en omgevingsadviseur Legmeer
Voor de gemeente Amstelveen zoekt Communicatie & Co een communicatie- en omgevingsadviseur Legmeer. Het verouderde bedrijventerrein Legmeer wordt veranderd in een gemengd, duurzaam, groen en toekomstbestendig woon- en werkgebied. Amstelveen wil volgens de eisen van de Woningbouwimpuls de eerste paal voor ongeveer 2.157 nieuwe woningen binnen drie jaar slaan. En binnen tien jaar voor de laatste woningen. Je maakt in deze rol deel uit van team Communicatie en je werkt vooral veel samen met de c...
1 maand
Communicatieadviseur Ruimtelijk Domein
Voor de gemeente Delft zoekt Communcatie & Co een communicatieadviseur ruimtelijk domein. Je gaat je bezighouden met de volgende twee projecten: Energietransitie en Gebiedsontwikkeling Nieuw Delft. Voor het eerste project adviseer je over hoe de gemeente inwoners en ondernemers van Delft bij het project kan betrekken en hoe je hen kan motiveren om hun bijdrage te leveren aan een energie neutrale stad. Je adviseert zodoende over en produceert de communicatiemiddelen die nodig zijn om de betrok...
1 maand
Communicatieadviseur
Voor de gemeente Westland zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur. Je bent een stevige en ervaren gesprekspartner voor het managementteam en de ambtelijke organisatie. Je hebt een duidelijke, maar brede, visie op het gebied van communicatie en je kan dit vertalen naar een communicatiebeleid. Je gaat je bezighouden met het geven van advies over omvangrijke projecten op diverse vakgebieden, zowel op het gebied van in- als externe communicatie. Je creëert draagvlak en je bent op de hoo...
1 maand
Communicatieadviseur (in- externe communicatie)
Voor de gemeente Urk zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur (in- externe communicatie). Je wordt breed ingezet, zowel op tactisch als op strategisch niveau. Als adviseur richt je je op de in- en de externe communicatie. Je adviseert gevraagd en ongevraagd, waarbij je inspeelt op de actualiteit en signalen uit de omgeving en de organisatie. Verder adviseer, ondersteun en coach je de collegeleden bij perscontacten in het algemeen en interviews in het bijzonder. Je bent woordvoerder va...
1 maand
Communicatieadviseur Belastingen
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Belastingen. Je acteert in deze rol zowel op strategisch als op operationeel niveau. Je voorziet de ambities van Belastingen van effectieve communicatie-uitingen. En je vertaalt de visie op het gebied van de in- en externe communicatie naar concrete producten en diensten in de uitvoering. Onderdeel hiervan zijn communicatievernieuwing en verandercommunicatie. Verder ben je verantwoordelijk voor de communicatie van div...
1 maand
Communicatiemedewerker Aardgasvrij Klapwijk
Voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp zoekt Communicatie & Co een communicatiemedewerker Aardgasvrij Klapwijk. In deze functie ben je als communicatiemedewerker werkzaam bij de afdeling Beleid, bij het programmabureau Energietransitie. Eén van je projecten binnen dit programmabureau is aardgasvrij Klapwijk (een woonwijk in Pijnacker). Het doel is om Klapwijk in 2028 van het aardgas af te hebben. Hiervoor zal een communicatie- en participatietraject opzet moeten worden. Zodoende ga je aan de sla...
1 maand
UI designer
Voor een groot logistiek platform zoekt creatieven.com een UI designer. Jouw belangrijkste taak wordt om het design van het platform naar een nieuw niveau te tillen om zo de best mogelijke gebruikservaring te creëren voor klanten uit het midden- en kleinbedrijf. Daarbij wordt actief gezocht naar innovatieve design oplossingen voor de complexe zakelijke structuren achter de site. Je werkt in een team van ontwikkelaars en marketeers om de ervaring van gebruikers steeds te verbeteren en nieuwe f...
1 maand
Senior designer user interface
Voor een groot logistiek platform zoekt creatieven.com een excellente user interface designer. De belangrijkste taak van deze designer wordt om het design van het platform naar een nieuw niveau te tillen om zo de best mogelijke gebruikservaring te creëren voor klanten uit het midden- en kleinbedrijf. Daarbij wordt actief gezocht naar innovatieve design oplossingen voor de complexe zakelijke structuren achter de site. Hij of zij werkt in een team van ontwikkelaars en marketeers om de ervaring ...
1 maand

Pagina's

Abonneren op vacatures