vacatures

64 nieuwsberichten gevonden
Strategische communicatieadviseur
Voor het Gelders Energieakkoord zoekt Communicatie & Co een strategische communicatieadviseur. Je adviseert strategisch over de positionering van het GEA en de rollen van de individuele deelnemers in de Board, Support, programma's en secretariaat. Je bent de verbindende schakel tussen alle communicatieprofessionals in het netwerk m.b.t. uitingen aangaande het GEA. Zodoende ben je verantwoordelijk voor eigentijdse zichtbaarheid van de activiteiten. Verder ben je de (eind)redacteur van inhoudel...
6 uur
Online content specialist
Voor het banenplatform werkeningelderland.nl zoekt Redactie & Co een online content specialist die doelgroepen weet te vinden via site, Linkedin, Facebook, Instagram en Youtube. Het platform is een gezamenlijk initiatief van meerdere gemeentelijke en provinicale overheden en overheidsdiensten in Gelderland. De specialist optimaliseert de bestaande kanalen en de site, zet nieuwe kanalen op en zorgt voor uitstekende vindbaarheid. Houdt daarbij nauwkeurig in de gaten wat wel werkt en wat juist n...
6 dagen
Communicatie-medewerker UVA/HVA
Voor de gezamenlijke facilitaire diensten van de UvA en HvA zoekt Redactie & Co een communicatie-medewerker die samen met de manager verantwoordelijk wordt voor alle in- en externe communicatie. De medewerker weet communicatie in te zetten om een positief beeld over de organisatie te laten ontstaan, ondersteunt in uiteenlopende projecten en adviseert collega's hoe zij hun doelen kunnen bereiken via communicatie. Ondersteunt in de verdere ontwikkeling van het communicatie-beleid en onderhoudt ...
6 dagen
Communicatie-strateeg digitalisering
Voor de Gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een strateeg die de transformatie van de digitale systemen van de stad gaat ondersteunen. De gemeente staat voor een omvangrijke transformatie van dit zogenoemde I-domein. Die overgang zal grote gevolgen hebben voor de medewerkers en zal meerdere jaren in beslag nemen. De strateeg gaat de communicatie-aanpak maken voor de overgang en geeft daar vervolgens handen en voeten aan. Hij of zij stelt de plannen op voor zowel de korte als de langere ...
6 dagen
Senior adviseur participatie
Voor de Gemeente Hilversum zoekt Communicatie & Co een senior communicatie-adviseur participatie. De gemeente vindt het belangrijk dat elke ontwikkeling in de stad begint en eindigt bij bewoners en ondernemers. Zij weten immers als geen ander wat er nodig is om hun woon- en werkomgeving te verbeteren. De adviseur start vanuit dit principe en werkt aan strategisch beleid voor complexe participatieprocessen en begeleidt deze. Daarnaast zet hij of zij in op het participatiever maken van de gemee...
6 dagen
Woordvoerder/ persvoorlichter provincie
Voor de Provincie Gelderland zoekt Communicatie & Co per medio maart een ervaren woordvoerder en persvoorlichter die het bestuur op niveau kan adviseren. De nieuwe medewerker treedt op als woordvoerder van verschillende programma's en gebieden van de provincie en treedt op als tweede persvoorlichter voor leden van het college van Gedeputeerde Staten. In de eerste functie is hij of zij verantwoordelijk voor het hele traject van persvoorlichting tot aan bestuursadvisering. Regelt perscontacten ...
6 dagen
Medior specialist online
Voor de Gemeente Amsterdam zoekt Redactie & Co een medior specialist op het gebied van online media. De specialist gaat aan de slag voor het online-team 'stadsdelen en dienstverlening'. Hij op zij optimaliseert de content, voert de redactie, geeft gevraagd en ongevraagd advies, en beheert de content. Doet onderzoek en analyse op het bezoekersgedrag en zoekt naar draagvlak voor verbeteringen. Werkt in een team met online specialisten en communicatie-adviseurs op de centrale redactie van de st...
6 dagen
Medior adviseur communicatie 'ruimte en duurzaamheid'
Voor de Gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een medior adviseur communicatie die zich gaat bezighouden met de thema's ruimte en duurzaamheid. De stad werkt aan een uitgebreide visie op de omgeving die een leidraad wordt voor de ontwikkelingen tot 2050 (wonen, werken, recreatie). De adviseur houdt zich voor een belangrijk deel met dit project bezig. De visie raakt nagenoeg alle doelgroepen in de stad: gezinnen, ondernemers, studenten, maar ook bezoekers en forenzen. Een ander belangrijk...
1 week
Medior adviseur communicatie financiën
Voor de Gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een medior adviseur die gaat werken voor de directie Financiën. Nu de implementatie van één financiële administratie voor de hele gemeente een feit is, wordt Financiën ontwikkeld tot de financiële dienstverlener voor de gehele gemeente. De focus ligt hierbij op het optimaliseren van kwaliteit en het efficiënter werken. De adviseur gaat op strategisch én operationaal niveau aan het werk. Belangrijkste taak is het uitzetten van een communicati...
1 week

Adviseur interne communicatie
Voor een waterschap in de regio Utrecht zoekt Communicatie & Co een adviseur interne communicatie. De adviseur gaat adhoc aan de slag op tactisch niveau en voert ook hands-on werkzaamheden uit. Hij of zij wordt ingezet op diverse projecten, onder meer het beheer van fauna, de verantwoording aan de burger en tal van andere projecten die zich voordoen. Afwisselende functie waarin veel praktische vaardigheden kunnen worden toegepast. Nadruk op interne communicatie, het adviseren van projectleide...
1 week
Communicatie-adviseur gemeente
Voor een middelgrote gemeente in de regio Leiden/Den Haag zoekt Communicatie & Co een communicatietijger die het niveau van het hele team op een hoger niveau weet te brengen. De gemeente werkt aan een samenleving die meer eigen regie en verantwoordelijkheid neemt. Doel: zorg voor elkaar met een zo groot mogelijke kwaliteit van leven, wonen, werken en recreëren voor alle inwoners. De gemeente acht daarbij een goede samenwerking met inwoners, ondernemers en partners van cruciaal belang. De advi...
1 week
Senior communicatie-adviseur Flevoland
Namens de Provincie Flevoland zoekt Communicatie & Co een senior communicatie-adviseur met een brede oriëntatie en liefst kennis van de nieuwe Omgevingswet. De adviseur wordt ingezet op de afdeling Strategie & Beleid. Daar komt al het beleid op de kerntaken bijeen, onder meer ruimtelijke ontwikkeling, waterbeheer, energie, openbaar vervoer, cultuur en wonen. In eerste instantie houdt hij of zij zich bezig met de invoering van de Omgevingswet (2 dagen per week) en met activiteiten voor de Woon...
1 week
Projectmanager NPO3 en NPO Start
Voor de Nederlandse Publieke Omroep zoekt Marketing & Co een projectmanager NPO3 en NPO Start. Je gaat aan de slag met projecten voor NPO3 en NPO Start. Je gaat je o.a. bezighouden met het uitwerken van nieuwsbrieven en campagnes (voornamelijk online) voor nieuwe programma's en evenementen. Daarbij horen taken als het schrijven van briefings, het aansturen van bureau's (reclame- en media), het beoordelen van concepten en de begeleiding tot en met live gang. Je bent zodoende verantwoordelijk v...
1 week
Communicatieadviseur organisatiewikkeling IB
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co communicatieadviseur organisatiewikkeling IB. Het Ingenieursbureau is dé partner binnen de gemeente op het gebied van inkoop, techniek en projectrealisatie in grond-, weg- en waterbouw en valt onder het cluster Ruimte en Economie. Het ontwikkelen en delen van kennis is een cruciaal onderdeel. Om dat te bereiken zijn een visie-missie traject en drie veranderprogramma's gestart - Capaciteit en Portfolio, Informatievoorziening en Kennis en Kenni...
2 weken
Redacteur intranet
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Redactie & Co een redacteur intranet. Je bent verantwoordelijk voor de content voor o.a. de onderwerpen: Personeel en Organisatieadvies, Kennis en beleid, Financiën en Facilitair. Je vertaalt de ontwikkelingen in de stad en in het vakgebied naar webcontent en/of naar nieuwe webtoepassingen. Ook bekijk je de communicatievraag in relatie tot de overige middelen die er voor interne communicatie zijn, zoals het sociale platform Tamtam en het interne magazine. Verd...
2 weken
Chatbot copywriter
Voor de Nederlandse Spoorwegen zoekt Redactie & Co een chatbot copywriter. Je helpt mee bij de pilot en de uitbouw van de chatbot. NS heeft met de virtuele assistent de ambitie om klantvragen geautomatiseerd af te handelen zodat er verlichting gebracht kan worden bij klantenservice. Je gaat aan de hand van data-analyses bepalen welke dialogen ontwikkeld of verbeterd dienen te worden. Je schakelt met de klantenservice, het datateam en andere belangrijke stakeholders. Verder leg je de content v...
2 weken
Communicatieadviseur Omgevingswet
Voor Werkorganisatie Duivenvoorde zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Omgevingswet. Je maakt onderdeel uit van het programmateam Omgevingswet. Het team staat aan de lat voor het verwezenlijken van de ambitie “Met de implementatie van de Omgevingswet willen we ontwikkelingen in de leefomgeving mogelijk maken. Daarbij staan vertrouwen en onze inwoner/initiatiefnemer centraal.”. Je combineert een adviserende rol met uitvoerende taken zoals het maken van flyers, infographics en het s...
2 weken
Communicatieadviseur (participatie)
Voor de gemeente Hilversum zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur (participatie). Je gaat aan de slag met verschillende communicatievraagstukken en projecten. Je adviseert opdrachtgevers gevraagd en ongevraagd over de communicatie- en participatieaanpak. Ook ontwikkel je communicatie- en participatiestrategieën, schrijf je plannen en vertaal je deze in concrete activiteiten. Je hebt de regie op de uitvoering en pakt deze (deels) zelf op. Verder adviseer je over actuele en relevante ...
2 weken

Strategische medewerker Communicatie & Beleid
Voor ZonMw zoekt Redactie & Co een strategische medewerker Communicatie & Beleid. Je gaat je bezighouden met communicatieactivteiten en beleidsinhoudelijk werk voor zowel ZonMw-brede onderwerpen als voor verschillende programma’s. Je bent zodoende een strategisch opererende duizendpoot voor diverse werkterreinen; van fundamenteel medisch wetenschappelijk onderzoek tot deskundigheidsbevordering van professionals in wijk- en thuiszorg; van arbeidsparticipatie en schuldhulpverlening tot jeugd- o...
3 weken
Communicatieadviseur Kademuren en Bruggen
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Kademuren en Bruggen. Amsterdam investeert de komende jaren flink in de Amsterdamse bruggen en kades. Er is een programma voor een versnelde en grootschalige aanpak van deze kades en bruggen. Voor projecten binnen het programma breng je de communicatiewensen van de opdrachtgevers in kaart. Je haalt samen met de omgevingsmanager op wat er leeft in de buitenwereld. Je geeft advies over de communicatieaanpak en je ontwik...
3 weken
Communicatieadviseur ENW
Voor de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur ENW. NWO wil graag in wetenschappelijk Nederland een toonaangevender rol vervullen. Het communicatieteam van het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW) draagt daaraan bij. Zodoende ga je je bezighouden met een mix van het uitwerken van het communicatiebeleid in deelplannen van aanpak, waaronder de communicatie rond onderzoeksprojecten en resultaten van wetenschappelijk onde...
3 weken
Communicatieadviseur Oosterhout Ontwikkelt
Voor de gemeente Oosterhout zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Oosterhout Ontwikkelt. Je gaat, i.v.m. het Ontwikkeljaar 2020, aan de slag voor het project Oosterhout Ontwikkelt (organisatieontwikkeling). Je houdt je bezig met events, het creëren en coördineren van belevingsgerichte communicatieactiviteiten en het organiseren van de communicatie rondom een organisatieontwikkeling. Je bent zodoende verantwoordelijk voor het creëren en coördineren van een samenhangend geheel aan co...
3 weken
Communicatieadviseur DP Rijn en IRM
Voor de provincie Gelderland zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur DP Rijn en IRM. Voor het Deltaprogramma Rijn ben je de strategisch communicatieadviseur en voor het programma IRM maak je onderdeel uit van een omgevings- en participatieteam onder leiding van een omgevingsmanager. Je adviseert o.a. het programmateam DP Rijn, Kernteam IRM en Riviertaktrekkers. Je bent de schakel van de (staf)Deltacommissaris – regio. Je schrijft teksten, communicatie- en participatie(deel)plannen e...
3 weken
Projectmedewerker marketingcommunicatie
Voor GEM Crailo B.V. is Communicatie & Co op zoek naar een projectmedewerker marketingcommunicatie. Voor de ontwikkeling en realisatie van buurtschap Crailo (duurzame wijk voor wonen en werken in ’t Gooi) werken de gemeenten Gooise Meren, Hilversum en Laren samen vanuit de gezamenlijke entiteit: GEM Crailo BV. Je gaat je zodoende bezighouden met de realisatie van deze gebiedsontwikkeling. Je voert de regie inzake de communicatie rondom het project, je ontwikkelt een marketingstrategie en voer...
4 weken
Strategische adviseur Haven-Stad
Voor de gemeente Amsterdam is Communicatie & Co op zoek naar een strategische adviseur Haven-Stad. Je denkt mee over issue- en stakeholdersmanagement, participatie/ inspraak, onderzoek en het in de markt zetten van Haven-Stad. Je ontwikkelt een communicatiebeleid en-agenda, een participatieplan en je houdt koers binnen de complexiteit van de gemeente Amsterdam en de MRA. Naast het geven van advies aan het programmateam, geef je ook mede uitvoering aan presentaties/ publicaties en leg je speci...
4 weken
Adviseur (college burgemeester en wethouders)
Voor de gemeente De Bilt zoekt Communicatie & Co een adviseur (college burgemeester en wethouders). Je gaat aan de slag voor het college van burgemeester en wethouders. Daarbij kijk je over de grenzen van de verschillende portefeuilles heen. Je regisseert de strategische communicatie over de portefeuilles heen en werkt samen met de andere communicatieadviseurs op (complexe) communicatieve vraagstukken. Je ondersteunt de directie, projectleiders en beleidsmedewerkers met communicatiestrategieë...
1 maand
Adviseur Communicatie & Kabinet
Voor de gemeente Etten-Leur zoekt Communicatie & Co een adviseur Communicatie & Kabinet. Je adviseert je collega’s van de gemeente over beleid. Complexe materie en issues vertaal je naar heldere boodschappen voor de pers en het publiek. Je stelt (strategische) communicatieplannen op en begeleidt de uitvoering ervan. Je pakt ook de woordvoering op. Je adviseert over en ondersteunt diverse vormen van overheids- en burgerparticipatie. Je draagt actief bij aan de doorontwikkeling van het communic...
1 maand

Communicatieadviseur Waterfabriek Wilp
Voor het Waterschap Vallei en Veluwe zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Waterfabriek Wilp. Je gaat aan de slag voor het project Waterfabriek Wilp. Dit is een voorbeeldproject voor het waterschap. Het project zit in de opstartfase. In 2020 is een aantal grote communicatie-activiteiten gepland. In 2023 moet het project worden opgeleverd. Je gaat je zodoende bezighouden met tactische en operationele communicatie. Waaronder het schrijven van teksten, het maken van communicatieproduc...
1 maand
Interne communicatieadviseur
Voor de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek zoekt Communicatie & Co een interne communicatieadviseur. Je gaat aan de slag voor het Vesalius-traject. NWO is hiermee gestart om alle processtappen van het financieringsproces binnen alle domeinen te harmoniseren, te vereenvoudigen en efficiënter te maken voor zowel de medewerkers binnen NWO als voor de aanvragers van financiering. Je adviseert de projectleider en -teamleden over de aanpak en de implementatie van de interne com...
1 maand

Pagina's

Abonneren op vacatures