vacatures

59 nieuwsberichten gevonden
Communicatieadviseur Bruggen & Kademuren
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Bruggen & Kademuren. Er is een programma voor een versnelde en grootschalige aanpak van 200 kilometer kademuur en 850 verkeersbruggen. In deze rol haal je samen met de omgevingsmanager op wat er leeft in de buitenwereld. Je geeft advies over de communicatieaanpak, stelt deze op en je voert uit. Ook ontwikkel je communicatieve oplossingen. De strategie van het programma 'Wij maken ruimte' is het kader voor je werkzaamh...
1 dag
Communicatieadviseur Corona
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Redactie & Co een communicatieadviseur Corona. Je gaat je bezighouden met het coördineren van de content betreffende de bestrijding van het coronavirus (in- en extern nieuws en social media). Je bent ­(eind)verantwoordelijk voor de producten die de (nieuws)redactie of communicatieadviseur produceert. Je geeft zodoende akkoord op de opgestelde berichten voor de website en sociale media. Ook bewaak je samen met de coördinator nieuwsredactie en de hoofdredacteur ...
1 dag
Online redacteur (intranet)
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Redactie & Co een online redacteur (intranet). Je gaat vooral aan de slag voor de onderwerpen: Personeel en Organisatieadvies, Kennis en beleid, Financiën en Facilitair. Je bent verantwoordelijk voor de content. Ook bekijk je de communicatievraag in relatie tot de overige middelen die er voor interne communicatie zijn, zoals het sociale platform Tamtam en het interne magazine. Je werkt samen met andere redacteuren en communicatieadviseurs binnen de gemeente. J...
1 dag
Communicatieadviseur Stadsdeel West
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Stadsdeel West. Voor het stadsdeel ga je aan de slag voor het sociaal domein en voor diverse projecten in de verschillende gebieden. Je adviseert de (gebieds/project-)manager, het gebiedsteam, de projecten en het bestuur, je levert communicatieve ondersteuning en je verzorgt de uitvoering. Verder maak je deel uit van een flexteam binnen de afdeling en spring je in waar nodig. Je draagt bij aan de ontwikkeling van soci...
4 dagen
Communicatieadviseur Masterplan Zuidoost
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Masterplan Zuidoost. Met het masterplan Zuidoost wil de gemeente met alliantiepartners (bewoners, politie, openbaar ministerie, onderwijsinstellingen, jeugdhulpverlening, wooncorporaties, het ministerie van Binnenlandse Zaken, bedrijven en werkgevers) de leefbaarheid en veiligheid in Zuidoost verbeteren. Het plan richt zich op vier onderwerpen: wonen, werk, onderwijs en veiligheid. Je bent verantwoordelijk voor de com...
4 dagen
Perswoordvoerder/ uitvoerend communicatieadviseur
Voor de gemeente Zoetermeer zoekt Communicatie & Co een perswoordvoerder/ uitvoerend communicatieadviseur. In deze rol ben je verantwoordelijk voor de crisiscommunicatie, met name rondom de coronacrisis. Je stemt actief de communicatieaanpak af met de regiogemeenten. Je schrijft teksten namens het college voor diverse communicatiekanalen (o.a. Stadsnieuws, social media en website) en je stemt deze af met de betrokken bestuurscommunicatieadviseur. Ook voer je zelfstandig de productie van coron...
4 dagen
Allround communicatieadviseur Goedopweg
Voor de provincie Utrecht zoekt Communicatie & Co een allround communicatieadviseur Goedopweg. In Goedopweg werken de provincie Utrecht, de gemeenten Utrecht en Amersfoort, Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat samen aan een goede bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio Utrecht. In deze rol pak je de communicatie op van verschillende projecten binnen het programma. Je vertaalt de strategie naar concrete plannen en je voert deze deels zelf uit, deels met je comm...
5 dagen
Allround communicatiemedewerker
Voor de gemeente Olst-Wijhe zoekt Redactie & Co een allround communicatiemedewerker. Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van de communicatieplannen. Je schrijft en redigeert teksten en je helpt met het (mede)bepalen van de inhoud. Ook ga je je bezighouden met het afnemen van interviews en het (laten) maken van filmpjes. Verder ben je verantwoordelijk voor de publicaties (on- en offline). Je geeft zodoende op een praktische manier vorm en uitvoering aan de communicatie(plannen) en je z...
1 week
Communicatieadviseur duurzaamheid
Voor de gemeente Baarn zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur duurzaamheid. De gemeente heeft de ambitie om in 2030 zoveel mogelijk klimaatneutraal te zijn. In dit kader is een programma duurzaamheid ingericht. Eén van de belangrijkste doelstellingen is om pandeigenaren (inwoners en bedrijven) te stimuleren hun pand te gaan verduurzamen. In deze rol ontwikkel je zodoende een strategisch en operationeel communicatieplan voor deze transitie. Je zorgt samen met een collega-adviseur en ...
1 week

Strategische communicatieadviseur gebiedsontwikkeling
Voor de gemeente Westland zoekt Communicatie & Co een strategische communicatieadviseur gebiedsontwikkeling. De gemeente onderzoekt de mogelijkheden om het gebied rond de veiling en het World Horti Center (WHC) in Naaldwijk anders in te richten. Een deel van het veilingterrein van Royal FloraHolland komt mogelijk vrij en de gemeente wil inzetten op een verdere ontwikkeling van de campus rond het WHC. Er liggen nog geen concrete plannen; het college wil zodoende de verschillende mogelijkheden...
2 weken
Adviseur Actieagenda Binnenstad
Voor de gemeente Nijmegen zoekt Communicatie & Co een adviseur Actieagenda Binnenstad. Corona heeft de binnenstad onder druk gezet. Samen met de inwoners, bezoekers, ondernemers, vastgoedeigenaren en instellingen moet er een Actieagenda Binnenstad worden opgesteld. Een agenda die zowel uit software bestaat (programmabegroting) als ook uit hardware (fysieke ingrepen/ investeringen). Elementen kunnen bv. zijn: het stimuleren/ acquireren van innovatieve concepten, ontmoetingsplekken creëren, ond...
2 weken
Campagneleider pleeggezinnen
Voor de uitvoeringsorganisatie van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) zoekt Marketing & Co een campagneleider pleeggezinnen. Voor vijftien gemeenten in de regio Rijnmond moet een campagne(strategie) worden opgezet en uitgevoerd om nieuwe pleeggezinnen te werven. De ambitie is om honderd nieuwe pleeggezinnen te werven. Zowel gemeenten als zorgaanbieders dienen betrokken te worden bij de campagne. In deze rol stuur je de campagnewerkgroep aan. Je denkt continu vanuit de do...
2 weken
Bestuursadviseur communicatie/ woordvoerder
Voor de gemeente Westland zoekt Communicatie & Co een bestuursadviseur communicatie/ woordvoerder. Je bent gespreks- en sparringpartner voor bestuurders en voor de collega’s van de ambtelijke organisatie. Je adviseert en ondersteunt collegeleden (individuele collegeleden en het college als geheel). Samen met het team communicatie van het cluster bedrijfsvoering geef je vorm aan en bewaak je het strategisch communicatiebeleid. Je onderhoudt contact met relevante in- en externe partijen om de ...
2 weken
Communicatiemedewerker direct mailing en events
Voor VNG Realisatie zoekt Redactie & Co een communicatiemedewerker direct mailing en events. Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van planningen, de coördinatie en realisatie van de doelgroepgerichte direct-mail-werkzaamheden, met het bijbehorende databasebeheer. Je ziet daarbij toe op naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Je ondersteunt de organisatie bij het organiseren van on- en offline evenementen, je houdt overzicht en je geeft advies over samenhang tuss...
2 weken
Communicatieadviseur Omgevingswet- en visie
Voor de gemeente Barneveld zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Omgevingswet- en visie. Je ontwikkelt een communicatiestrategie voor de ontwikkeling van de omgevingsvisie en de implementatie van de Omgevingswet. Je vertaalt deze strategie in deelplannen en draagt zorg voor de uitvoering daarvan. Ook ontwikkel je een communicatieaanpak voor de komst van de Omgevingswet. Een groot deel van de aanpak bestaat uit participatie. Gezocht wordt een kandidaat met minimaal vijf jaar ervari...
2 weken
Communicatieadviseur Wegen en Kanalen
Voor de provincie Overijssel zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Wegen en Kanalen. Je gaat aan de slag voor de eenheid Wegen en Kanalen (WK). Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van communicatieplannen en het bedenken en (laten) uitvoeren van communicatieactiviteiten voor verschillende projecten. Je organiseert diverse (online) informatiebijeenkomsten voor verschillende doelgroepen. Ook houd je je bezig met het (laten) opstellen van diverse communicatiemiddelen zoals bewo...
2 weken
Communicatieadviseur Wkb
Voor de VNG zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Wkb. Op 1 januari 2022 treedt - tegelijkertijd met de Omgevingswet – de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking. De Wkb heeft een behoorlijke impact op de manier waarop gemeenten werken op het gebied van toezicht en handhaving binnen het domein van ruimtelijke ordening. In deze rol verzorg je zodoende de communicatie richting gemeenten en vertegenwoordig je de VNG in het interbestuurlijke speelveld. Je signaleert de b...
2 weken
Adviseur interne communicatie
Voor de gemeente Woerden zoekt Communicatie & Co een adviseur interne communicatie. Dit jaar wordt het nieuwe zaaksysteem Decos Join uitgerold. Het digitaal vastleggen en terugvinden van informatie wordt daarmee een stuk eenvoudiger. Om dit goed te begeleiden is er een stevige interne communicatiecampagne nodig. Er wordt namelijk een gedragsverandering verwacht van medewerkers. Je werkt in deze rol samen met de inhoudelijk deskundige, ICT en leidinggevende. Jouw opdracht is om een complete, c...
3 weken

Omgevingsmanager/ communicatieadviseur
Voor de gemeente Zeist zoekt Communicatie & Co een omgevingsmanager/ communicatieadviseur. De gemeenteraad van Zeist heeft besloten een nieuwe verbinding tussen het centrum van Den Dolder en de N238 aan te leggen om vervolgens de spoorwegovergang in Den Dolder voor gemotoriseerd verkeer af te sluiten. Deze spoorwegovergang doorkruist echter het dorp. Dit onderwerp leeft zodoende onder de bevolking. Door een extern bureau worden verkeerstechnische onderzoeken gedaan op basis waarvan uiteindeli...
3 weken
Allround communicatieadviseur
Voor de gemeente Wijdemeren zoekt Communicatie & Co een allround communicatieadviseur. Je coördineert als meewerkend voorman of -vrouw de dagelijkse werkzaamheden en ben je sparringpartner van de communicatieadviseurs. Daarnaast is je inhoudelijke werkterrein breed. Je focus ligt op communicatievraagstukken binnen de thema’s openbare orde en veiligheid, financiën en organisatieontwikkeling. Je zet de communicatiestrategie uit, bewaakt deze en voert deze ook uit. In voorkomende gevallen ben je...
3 weken
Nieuwsgierige (online) redacteur
Voor een Hogeschool in Amsterdam zoekt Redactie & Co een nieuwsgierige (online) redacteur. Je gaat je bezighouden met de in- en externe (online) communicatie. Denk aan: social media (Twitter, Facebook), de website, nieuwsbrieven en het intranet. Maar je realiseert ook vlogs en zet deze uit. Je past vooral heel veel bestaande content aan t.b.v. het juiste kanaal om de gewenste boodschap over te brengen. Je kijkt ook kritisch naar de content en je bepaalt zodoende hoe en waar de doelgroep het b...
4 weken
Webredacteur
Voor de Omgevingsdienst regio Arnhem zoekt Redactie & Co een webredacteur. Je werkt samen met collega’s van de Gelderse Omgevingsdiensten aan acht nieuwe websites die begin volgend jaar gelanceerd worden. Daarnaast wordt het intranet vernieuwd. In het onderzoek dat daar aan vooraf gaat, heb je een belangrijke rol. Ook het beheer van de website en het intranet ligt voor een belangrijk deel in jouw handen. Verder heb je een rol in bewaken van de kwaliteit en actualiteit van de online communicat...
1 maand
Strategisch communicatieadviseur
Voor de gemeente Nieuwegein zoekt Communicatie & Co een strategisch communicatieadviseur. In deze functie adviseer je over de strategische communicatieaanpak bij complexe projecten en activiteiten. Je ontwikkelt communicatiestrategieën en coördineert/ begeleidt de daaruit voortvloeiende communicatietrajecten. Je werkt binnen de portefeuille van een wethouder met o.a. de volgende onderwerpen: Economie en Werk, Mobiliteit, Stadsmarketing, Bedrijventerrein Het Klooster en Nieuwe Hollandse Waterl...
1 maand
Communicatieadviseur/ woordvoerder
Voor de provincie Utrecht zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur/ woordvoerder. Je komt te werken bij het team Communicatie en Media. Je bent verantwoordelijk voor de mediastrategie en positionering van de bestuurder en zijn portefeuille. Je voert regelmatig overleg met de gedeputeerde en adviseert hem over communicatieve en bestuurlijke aspecten (o.a.bij de besluitvorming van complexe en politiek gevoelige onderwerpen). Je bent het eerste aanspreekpunt en gesprekspartner voor de m...
1 maand
Communicatieadviseur Weesp/ Amsterdam
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Weesp/ Amsterdam. Per 1 juni 2019 is Weesp ambtelijk gefuseerd met de gemeente Amsterdam. De gemeente Amsterdam voert dus het beleid uit voor Weesp. Voor verschillende projecten in het fysieke domein adviseer je projecten en programma's over hun in- en externe communicatieprojecten en draag je zorg voor de uitvoering ervan. Je geeft invulling aan communicatievragen en kunt deze direct vertalen naar praktische oplossin...
1 maand
Communicatieadviseur Kennis & Kaders
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Kennis & Kaders. Het groeiend aantal Amsterdammers, bezoekers en toeristen dat zich verplaatst in de stad, zet de schaarse openbare ruimte in de stad nog verder onder druk. Om de stad bereikbaar en veilig te houden en de openbare ruimte toegankelijk en aantrekkelijk, moet de gemeente keuzes maken en maatregelen treffen. Verkeer & Openbare Ruimte (V&OR) maakt in opdracht van het college beleid en heeft regie op de uitv...
1 maand
Woordvoerder/ strategisch adviseur
Voor Waternet zoekt Communicatie & Co een woordvoerder/ strategisch adviseur. In deze rol ben je medeverantwoordelijk voor de merkpositionering van Waternet. Het zwaartepunt van je werk ligt op mediawoordvoering. Je richt je vooral op de taken die Waternet uitvoert voor de gemeente Amsterdam, waaronder het leveren van drinkwater aan alle huishoudens in de stad. Je adviseert over communicatie binnen projecten en zorgt voor samenhang en meerwaarde in de externe communicatie. Je treedt op als w...
1 maand

Communicatieadviseur - Programma Verhogen Vaccinatiegraad Amsterdam (VVA)
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur - Programma Verhogen Vaccinatiegraad Amsterdam (VVA). Je bent onder meer verantwoordelijk voor het uitvoeren van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) voor kinderen van 0-18 jaar. De vaccinatiegraden RVP zijn in Amsterdam lager dan het Landelijk gemiddelde. Bestuurlijk is de druk groot om deze relatief lage vaccinatiegraden z.s.m. te verhogen naar acceptabele waarden, in lijn met de aanbevelingen van het RIVM en de WHO. ...
1 maand
Communicatieadviseur Aanpak Binnenstad
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Aanpak Binnenstad. Met de Aanpak Binnenstad wil de gemeente dat het centrum van Amsterdam weer een echt centrum voor de stad kan zijn. Waar een goede balans is tussen wonen, werken en recreëren. De Aanpak Binnenstad heeft door de Corona crisis een vlucht gekregen. Je bent in deze rol verantwoordelijk voor de strategische communicatie en participatiestrategie, beleidsadvisering/ -realisatie met heldere meetbare advieze...
1 maand

Pagina's

Abonneren op vacatures