vacatures

45 nieuwsberichten gevonden
Redacteur
Voor ZonMw zoekt Redactie & Co een redacteur. In de tweede helft van 2020 worden de subsidieprogramma’s van het cluster Translationeel Onderzoek in de periode 2008-2020 geëvalueerd. Een commissie van onafhankelijke wetenschappers zal het evaluatierapport van een extern bureau gebruiken om te komen tot een oordeel over wat de translationele programma’s de medische wetenschap, artsen en patiënten hebben opgeleverd. In deze rol ondersteun je de onafhankelijke commissie en lever je een eindrappor...
10 uur
Communicatieadviseur (Ruimte voor de Vecht)
Voor de gemeente Hardenberg zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur (Ruimte voor de Vecht). Je maakt onderdeel uit van het kernteam voor het programma Ruimte voor de Vecht. Dit team werkt vanuit een integrale benadering en is dienstbaar aan alle programmadoelen. In deze rol ben je strategisch sparringpartner voor het kernteam en de bestuurlijk partners op het gebied van de overkoepelende communicatie en de doorontwikkeling van provinciaal programma naar de netwerkorganisatie. Je vers...
10 uur
Omgevingsmanager project City
Voor de gemeente Nieuwegein zoekt Marketing & Co een omgevingsmanager project City. De gemeente Nieuwegein is actief bezig met de verdere vernieuwing van City, de binnenstad van Nieuwegein. De ambitie is om de “duurzaamste binnenstad” van Nederland te worden. Je maakt deel uit van het projectteam City Nieuwegein. Je bent de intermediair tussen de projectorganisatie en de stakeholders (zowel ex- als intern) en je werkt aan het in balans krijgen van de verschillende belangen met het doel om het...
1 dag
Webmanager
Voor de gemeente Westland zoekt Redactie & Co een webmanager. Je hebt een verbindende rol tussen de clusters (business), de opdrachtgever Dienstverlening en ICT. Je onderhoudt contacten met alle partijen en belanghebbenden en je zorgt voor de afstemming/ draagvlak. Je bent verantwoordelijk voor de online presentatie van de gemeente (diverse websites/ social media) en de operationele aansturing van de medewerkers van de webredactie. Je adviseert over onderwerpen binnen het beleidsveld online e...
2 dagen
Manager corporate communicatie
Voor de Nederlandse Publieke Omroep zoekt Communicatie & Co een manager corporate communicatie. In deze rol geef je leiding aan en coach je de afdeling. Je realiseert de vastgestelde strategie-, beleids- en jaarplannen en je bewaakt de (meer-jaren)begrotingen. Je gaat je bezighouden met het inrichten van de optimale organisatie en processen van de afdeling en je ziet toe op de kwaliteit van de werkzaamheden. Verder voer je het vastgestelde personeelsbeleid uit (o.m. voeren functionerings-, be...
3 dagen
Communicatieadviseur
Voor de gemeente Goirle zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur. Voor de implementatie van een nieuw softwarepakket voor Burgerzaken gaat de gemeente haar dienstverlening verbeteren. Alle veranderingen en wijzigingen zullen via de gebruikelijke communicatiekanalen stapsgewijs moeten worden geïntroduceerd bij de inwoners van de gemeente. Je maakt zodoende onderdeel uit van het projectteam en je bent verantwoordelijk voor het opstellen en het (deels) uitvoeren van het communicatieplan....
3 dagen
Communicatieadviseur (Programma Vernieuwend Registreren)
Voor de Politie zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur (Programma Vernieuwend Registreren). Het Programma Vernieuwend Registreren (PVR) gaat de komende jaren twaalf informatiesystemen binnen de Nationale Politie vervangen. Dit zijn systemen die agenten dagelijks gebruiken, zowel voor handhaving als binnen de opsporing. Je bent in deze rol een klankbord voor de projectleiders. Je levert ondersteuning op het gebied van (verander-)communicatie; je stelt mede op, implementeert en geeft ...
4 dagen
Communicatieadviseur Deelmobiliteit
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Deelmobiliteit. De gemeente heeft de ambitie een voortrekkersrol te spelen bij de ontwikkeling van deelmobiliteit, gezien de gewenste mobiliteitstransitie van bezit naar gebruik in de stad. Het programma staat in de startblokken. Je bent in deze rol verantwoordelijk voor het opzetten van de communicatiestrategie - en aanpak. Je adviseert en werkt mee aan de communicatie-onderdelen van het op te stellen programmaplan e...
1 week
Procesmanager Limburgs Energie Akkoord
Voor de Provincie Limburg zoekt Communicatie & Co een procesmanager Limburgs Energie Akkoord. Je gaat aan de slag voor het cluster Wonen en Leefomgeving van de Provincie Limburg. Je gaat je bezighouden met de coördinatie van de communicatie over het Limburgs Energie Akkoord. Je faciliteert de samenwerking tussen de LEA-deelnemers en andere organisaties d.m.v. periodieke bijeenkomsten. Hierbij hoort ook het opstellen van agenda’s, uitnodigen van partijen en verslaglegging bij. Je concretiseert...
1 week

Communicatieadviseur (medior)
Voor De Politie zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur (medior). Je gaat aan de slag voor de Dienst Communicatie, afdeling Account en Advies (A&A). Naast de aandachtsgebieden interne communicatie, verandercommunicatie, corporate communicatie en publieksvoorlichting kunnen je werkzaamheden in het gehele palet van communicatie liggen. Voorbeeld: uitvoering geven aan de bestaande strategie op bedrijfsvoering, van huisstijl tot alle aspecten aan het politie-uniform, invoering van nieuwe...
1 week
Communicatieadviseur (senior)
Voor De Politie zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur (senior). Je gaat aan de slag voor de Dienst Communicatie, afdeling Account en Advies (A&A). Naast de aandachtsgebieden interne communicatie, verandercommunicatie, corporate communicatie en publieksvoorlichting kunnen je werkzaamheden in het gehele palet van communicatie liggen. Je ontwikkelt de communicatiestrategie voor de grote en eenheidoverstijgende, complexe opdrachten en je vertaalt deze naar een concrete communicatie-aan...
1 week
Communicatieadviseur (participatie)
Voor de gemeente Hilversum zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur (participatie). In deze rol adviseer je de gemeente gevraagd en ongevraagd over de communicatie- en participatieaanpak. Je ontwikkelt communicatie- en participatiestrategieën, je schrijft plannen en vertaalt deze in concrete activiteiten. Verder heb je de regie op de uitvoering en pakt deze (deels) zelf op. Je hebt oog voor actuele, relevante ontwikkelingen en adviseert daarover. Binnen de afdeling denk je mee over de...
2 weken
Communicatieadviseur
Voor de gemeente Nieuwegein zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur. Je maakt onderdeel uit van het team Communicatie. In deze rol draag je bij aan de communicatieve ondersteuning van verschillende projecten. Zodoende ga je aan de slag voor de verbouwing van het Stadshuis en coördineer je de werkgroep communicatie en voer je de werkzaamheden die hieruit voortvloeien uit. Ook adviseer en ondersteun je bij de uitvoering van een online participatietraject (mobiliteitsvisie). Voor een ni...
2 weken
(Interne) communicatieadviseur
Voor de Politie zoekt Redactie & Co een (interne) communicatieadviseur. Je geeft, samen met de strategische communicatieadviseur, uitvoering aan de strategie t.b.v. het project ''Blik op politiewerk'' (interne cultuurontwikkeling), in de eenheid Zeeland West-Brabant. Je gaat in deze rol actief het (advies)gesprek aan met collega's op alle niveaus. Je bent verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van de interne communicatie en het produceren van communicatiemiddelen. Gezocht wordt een adv...
2 weken
Specialist veranderaanpak en communicatie Buurtteams
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een specialist veranderaanpak en communicatie Buurtteams. De gemeente werkt aan een nieuw zorgstelsel. Vanaf 2021 komen op verschillende plekken in Amsterdam buurtteams die de toegang zijn naar sociale basiszorg voor volwassenen. In deze rol ga je aan de slag met het vormgeven en begeleiden van het communicatie- en veranderproces rond de vorming van deze teams. Je adviseert de programmadirecteur en -managers over de communicatiestrategie en d...
2 weken
Communicatieadviseur Bestuursondersteuning
Voor de gemeente Lelystad zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Bestuursondersteuning. Het team Bestuursondersteuning, waaronder communicatie valt, werkt als een spin in het web aan de in- en externe contacten van de gemeente. Deze taak bestaat uit communicatie met de inwoners uit de stad en met de eigen organisatie, het adviseren van de organisatie/ bestuurders en het uitdragen van de kwaliteiten van de stad. Lelystad is namelijk voortdurend in beweging; de plannen voor de verdere...
2 weken
Communicatieadviseur Financiën
Voor de provincie Utrecht zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Financiën. Je gaat aan de slag voor het team Financiën, dat valt onder het domein Bedrijfsvoering. De nadruk in de functie ligt op het ondersteunen van de communicatieprocessen van het team. Je wordt verantwoordelijk voor de (interne) communicatie naar en van het team Financiën en gaat samen met managers, teamleiders en medewerkers, helder en aansprekende communicatie opzetten en uitvoeren. De focus van je werkzaamhede...
2 weken
Communicatieadviseur Stikstof
Voor de Provincie Flevoland zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Stikstof. Je gaat uitvoering geven aan de communicatie rondom het programma stikstof van de provincie Flevoland. Je bent verantwoordelijk voor het opzetten/ uitvoeren van een communicatiestrategie en het opstellen van weekberichten aan o.a. provinciale staten, persberichten en nieuwsberichten voor de website. Verder houd je de website en andere communicatiekanalen actueel. Je geeft ondersteuning aan de portefeuilleho...
3 weken

Communicatieadviseur Wegtunnels
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Wegtunnels. Je gaat aan de slag voor het programma Wegtunnels Amsterdam (AWA) en je maakt onderdeel uit van het taakveld Omgeving en Communicatie. Je ondersteunt de senior communicatieadviseur. Je houdt je bezig met de communicatie over de projecten, de plannen en de uitvoering; zoals o.a. de online communicatie (content leveren, maken en webcare), je bent het on- en offline aanspreekpunt voor publiekscontacten, je we...
3 weken
Communicatiestrateeg Inclusie & Diversiteit
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatiestrateeg Inclusie & Diversiteit. Je fungeert als adviseur/ sparringpartner van de programmamanager op strategische communicatie-issues. Je hebt als eerste de belangrijke opdracht om een communicatiestrategie voor het programma op te stellen. Het programma bevindt zich in verschillende fases. Op dit moment wordt er gewerkt aan een definitieve versie van de bestuursopdracht voor het gehele programma en daarnaast lopen er al tal ...
3 weken
Communicatiestrateeg
Voor de provincie Groningen zoekt Communicatie & Co een communicatiestrateeg. De provincie en de gemeenten werken samen aan een veilig Groningen (dossier Gaswinning). Gezamenlijk pakken zij een aantal taken op en laten dit ambtelijk ondersteunen door een hoogwaardig team (in opbouw). Dit team bevindt zich zodoende in de voorbereidingsfase. Je gaat in deze rol aan de slag met de opbouw van een programmabureau in samenwerking met de directeur. Je positioneert het bureau en stelt een communicati...
3 weken
Adviseur Public Affairs
Voor de gemeente Westland zoekt Communicatie & Co een adviseur public affairs. Je werkt samen met de bestaande adviseur public affairs aan de belangenbehartiging van de gemeente op strategisch niveau; daarbij gaat het om partners bij onder meer de provincie, het Rijk en mogelijk in Europa, maar ook andere partijen in de omgeving. Ook draag je bij aan de ontwikkeling en uitvoering van een lobbystrategie en weet dit te vertalen in concrete acties. Je richt je daarbij – in samenwerking met vakin...
3 weken
Communicatieadviseur Ruimte en Economie
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Ruimte en Economie. Dit cluster staat voor het creëren van ruimtelijke en economische randvoorwaarden die nodig zijn om Amsterdam tot een sterke metropool uit te laten groeien. Je gaat samen met de communicatiecollega's aan de slag met het mede opstellen van plannen en het laten vervaardigen van on- en offline middelen. Je bent daarbij verantwoordelijk voor de uitvoering van de communicatie. Je adviseert over en voert...
3 weken
Communicatieadviseur gebiedsontwikkeling
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur gebiedsontwikkeling. In eerste instantie ga je aan de slag voor het project Osdorpplein-centrum Nieuw-West. Je zorgt voor de uitvoering van de communicatiestrategie, in samenspraak met het communicatieteam en in samenwerking met in- en externe betrokken partijen. Je schrijft communicatieplannen en je ontwikkelt communicatieproducten (on- en offline). In de projecten werk je nauw samen met woningcorporaties, bewoners, ...
4 weken
Communicatieadviseur (publiek domein)
Voor de gemeente Hilversum zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur (publiek domein). In deze rol ben je primair verantwoordelijk voor het adviseren van twee wethouders op strategisch niveau waarbij je proactief en ondernemend te werk gaat. Als sparringpartner van de bestuurders kijk je over de grenzen heen van de verschillende portefeuilles. Je vertaalt maatschappelijke en politieke ontwikkelingen naar bestuurlijke relevantie en formuleert naar aanleiding daarvan het communicatieadvi...
1 maand
Adviseur communicatie (Digitalisering & Cybercrime)
Voor de Nationale Politie zoekt Communicatie & Co een adviseur communicatie (Digitalisering & Cybercrime). Je gaat aan de slag met de communicatiestrategie en –planning voor het programma D&C en de onderliggende projecten. En je geeft (hands-on) uitvoering aan communicatieactiviteiten. Je draagt in deze rol bij op strategisch-, regie- en realisatieniveau. Je adviseert en ondersteunt door complexe technologische, juridische en ethische vraagstukken (bv. Artificial Intelligence) te vertalen naa...
1 maand
Projectondersteuner (stikstof)
Voor BIJ12 zoekt Communicatie & Co een projectondersteuner (stikstof). Je gaat je bezighouden met de projectmanagementondersteuning van 1 of meerdere thematrekkers binnen de Interprovinciale Programmaorganisatie stikstof. Daarbij fungeer je als de rechterhand van de betreffende thematrekker en draag je zorg voor de organisatie van de overleggen. Je bewaakt de totstandkoming van de daarvoor benodigde stukken/ acties (adviezen, inhoudelijke producten) op zowel procesmatige als inhoudelijk nivea...
1 maand

Adviseur bestuurscommunicatie
Voor de gemeente Zuidplas zoekt Communicatie & Co een adviseur bestuurscommunicatie. Je neemt deel (in shifts) aan het TBZ als Hoofd Taakorganisatie Communicatie. Je adviseert over communicatieacties voortvloeiend uit dit team, het uitzetten van die acties bij (communicatie)collega’s en/ of het zelf verder uitwerken van deze acties. Je gaat je zodoende o.a. bezighouden met: het communiceren over maatregelen vanuit de rijksoverheid naar diverse doelgroepen, het informeren van college en raad v...
1 maand

Pagina's

Abonneren op vacatures