Redactie & Co

19 nieuwsberichten gevonden
Interne communicatieadviseur
Voor ZonMw zoekt Redactie & Co een interne communicatieadviseur. Je gaat meewerken aan projecten die impact hebben op de gehele organisatie. Je bepaalt wat de beste aanpak, middelen en timing zijn. Je gaat je bezighouden met het ontwikkelen en uitvoeren van een communicatieplan voor de gefaseerde uitrol van het nieuwe ICT systeem AIMS. Je geeft verder vorm aan het informeren van de collega’s over het nieuwe systeem en de veranderingen die het nieuwe systeem met zich meebrengt. Dit doe je same...
1 week
Wetenschapsjournalist
Voor ZonMw zoekt Redactie & Co een wetenschapsjournalist. ZonMw zoekt voor de afdelingen fundamenteel onderzoek, translationeel onderzoek, doelmatigheidsonderzoek, geneesmiddelen, gezondheidsbescherming en life sciences & health een pool van wetenschapsjournalisten. ZonMw wilt de resultaten uit de subsidieprogramma’s zo goed mogelijk over het voetlicht brengen voor wetenschappers, medici, beleidsmakers en andere doelgroepen. Zodoende maak je wetenschappelijke informatie toegankelijk voor deze...
2 weken
Tekstschrijver Zorg & Praktijk
Voor ZonMw zoekt Redactie & Co een tekstschrijver Zorg & Praktijk. Je gaat je o.a. bezighouden met het brede domein van de (preventieve) gezondheidszorg en met vraagstukken rondom maatschappelijke participatie van mensen met een ziekte of beperking en groepen zoals jongeren, ouderen en mensen met verschillende culturele achtergronden op alle mogelijke levensgebieden (naast zorg ook wonen, werken, mobiliteit, vrije tijd en onderwijs). Je schrijft voor diverse doelgroepen zoals wetenschappers,...
2 weken
Content designer
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Redactie & Co een content designer. Je bent verantwoordelijk voor de strategie, vernieuwing en optimalisatie van nieuwe onderdelen (platforms) voor de nieuwe sites of onderdelen van de site amsterdam.nl. Je werkt zowel adviserend als uitvoerend (creërend). Je gaat je bezighouden met het ontwikkelen van nieuwe en het redigeren van bestaande redactionele content en het ontwikkelen van de strategie, opzet, structuur en formats. Je analyseert en beoordeelt de best...
2 weken
Webredacteur
Voor de gemeente Lelystad zoekt Redactie & Co een webredacteur. Je bent eindredacteur voor de content en actualiteit van zowel het inter- als het intranet. Je bent verantwoordelijk voor de vorm en leesbaarheid van de teksten op internet. Verder verricht je de webcare namens de organisatie. En tevens beheer je de sociale media namens de gemeente en geef je de collega’s hierover advies en ondersteuning. Gezocht wordt een kandidaat (HBO) met minimaal zes maanden werkervaring als webredacteur bij...
2 weken
Communicatieadviseur Omgeving
Voor Rijkswaterstaat zoekt Redactie & Co een communicatieadviseur Omgeving. Rijkswaterstaat renoveert en vervangt een flink aantal bruggen, sluizen, wegen en waterwerken in de provincie Zeeland. Om het publiek en de stakeholders structureel mee te nemen in deze ontwikkeling, voert Rijkswaterstaat de communicatielijn Bereikbaar Zeeland i.s.m. een extern communicatiebureau. Op regelmatige basis verschijnt het online magazine, een ex- en interne nieuwsbrief, social media posts en worden de proje...
3 weken
Communicatieadviseur Directie Onderwijs, Jeugd Zorg en Diversiteit
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Redactie & Co een communicatieadviseur Directie Onderwijs, Jeugd Zorg en Diversiteit. OJZD is een directie in het cluster sociaal waar ongeveer 700 medewerkers werken op vijf afdelingen. De afdelingen zetten zich samen in voor een grote groep Amsterdammers. In deze rol werk je aan diverse onderwerpen binnen Zorg; zoals aanpak kindermishandeling, aanpak van dakloosheid, opvang van dak- en thuislozen en het landelijk programma ongedocumenteerden. Je bent zodoend...
1 maand
Coördinator jaarverslag
Voor de Omgevingsdienst Regio Utrecht zoekt Redactie & Co een coördinator jaarverslag. Voor het jaarverslag 2020 (en verder) heeft de ODRU ingezet op een transitie van digitaal tekstueel naar digitaal visueel. De bestuurlijke deadline voor het verslag is half april. De successen en vermeldenswaardige activiteiten voor de verschillende gemeenten moeten zoveel mogelijk in beeld worden gebracht d.m.v. video, animatie, infographics en sketching animatie. Je helpt mee bij de uitwerking en producti...
1 maand
Communicatieadviseur Transitievisie Warmte
Voor de gemeente Houten zoekt Redactie & Co een communicatieadviseur transitievisie warmte. Je gaat aan de slag met de communicatie over de transitievisie warmte. Je verzorgt de communicatiestrategie en vertaalt deze in concrete plannen voor een gerichte communicatie en participatie met relevante doelgroepen. Je organiseert bijeenkomsten en andere activiteiten. Je verzorgt de in- en externe informatievoorziening, plaatst content op de website en social media. Tevens zoek je actief naar manier...
1 maand

Interne Communicatie Specialist
Voor de Kamer van Koophandel zoekt Redactie & Co een interne communicatie specialist. Je gaat aan de slag voor de afdeling Communicatie & Public Affairs (C&PA). Je levert een bijdrage aan de corporate interne communicatie. Niet alleen werk je mee aan de reguliere interne communicatie (kwartaalsessies, intranet, vlogs/blogs, etc.) maar je adviseert ook over diverse interne communicatievraagstukken en ontwikkelt daarvoor passende uitingen. De focus ligt daarbij op verandercommunicatie (meer dig...
1 maand
Communicatieadviseur Ruimte & Duurzaamheid
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Redactie & Co een communicatieadviseur Ruimte & Duurzaamheid. De leer- en ontwikkelstrategie voor het onderwerp Omgevingswet is vastgesteld en vraagt veel communicatie-inzet om collega's te informeren en om uitwisseling van kennis te organiseren. Daarnaast vraagt de Transitiestrategie Omgevingsplan om een fikse inzet en ondersteuning van communicatie om zowel in- als extern informatie te geven en te adviseren over de interactie met verschillende stakeholders. ...
1 maand
Communicatieadviseur Translationeel Onderzoek
Voor ZonMw zoekt Redactie & Co een communicatieadviseur Translationeel Onderzoek. Je gaat binnen het cluster Translationeel Onderzoek aan de slag met communicatieadvies en -uitvoering. Je gaat werken voor verschillende programma’s, zoals de evaluatie van het brede subsidieprogramma Translationeel Onderzoek en programma’s over stamcelonderzoek en zeldzame ziekten. Je voert de communicatieactiviteiten uit die moeten plaatsvinden in het kader van de evaluatie van het brede programma Translatione...
1 maand
Projectleider nieuwe website
Voor het Instituut Fysieke Veiligheid zoekt Redactie & Co een projectleider nieuwe website. Als projectleider realiseer je in nauwe samenwerking met de IFV medewerkers een nieuwe website: van plan tot aanbesteding tot uitvoer (content, design, techniek, governancestructuur). Een deel van de voorbereidingen is al in gang gezet middels een vooronderzoek waarbij er al diverse fases zijn bepaald. Het doel is om op een projectmatige wijze het projectplan op te stellen en uit te voeren. Je bent o.a...
2 maanden
Communicatieadviseur Corona
Voor de gemeente Etten-Leur zoekt Redactie & Co een communicatieadviseur Corona. Je adviseert collega’s en bestuurders bij de communicatie over de Corona-crisis. Je bent in staat de richtlijnen te interpreteren, voelt aan wat er leeft in de maatschappij en je vertaalt de complexe materie en issues naar heldere boodschappen voor pers en publiek. Je kent de weg in het aanbod van moderne en beproefde communicatiemiddelen. Daarnaast begeleid je de eigen organisatie in deze ingewikkelde tijd, waar...
2 maanden
Communicatieadviseur Digitale Participatie
Voor de gemeente Zuidplas zoekt Redactie & Co een communicatieadviseur Digitale Participatie. De gemeente heeft de ambitie om in de komende jaren verder te groeien. Het collegeprogramma is opgebouwd rond de thema’s toekomstbestendige gemeente, inclusieve samenleving (voor iedereen) en verbindend bestuur. Nu fysieke bijeenkomsten niet of nauwelijks mogelijk zijn wil de gemeente versneld de slag maken naar digitale participatie en een digitaal participatieplatform (Mett). De eerste contouren z...
2 maanden
Online redacteur
Voor een kenniscentrum gericht op de jeugd zoekt Redactie & Co een online redacteur. In deze rol ga je het huidige team ondersteunen. Je gaat je met name bezighouden met content beheer voor de website; dit betreft vooral het publiceren van intern aangeleverde content. Deze content beslaat op dit moment vooral de doorvertaling van de regels die tijdens de persconferenties op dinsdag gepresenteerd worden door het kabinet ten aanzien van de verschillende corona-maatregelen. Gezocht wordt een onl...
2 maanden
Communicatieadviseur Jeugdgezondheidszorg
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Redactie & Co een communicatieadviseur Jeugdgezondheidszorg. De werkzaamheden zijn wisselend en divers, gegeven de actualiteit en de opdracht van JGZ. Je maakt de vertaalslag van strategie naar concrete interventies en middelen. Je ondersteunt o.a. bij het maken van folders en brieven richting ouders/ professionals in samenwerking met de vormgevers. Ook maak je zelf content, zowel voor on- als offline gebruik en voor de diverse doelgroepen. Gezocht wordt een a...
2 maanden
Online media adviseur
Voor de gemeente Houten zoekt Redactie & Co een online media adviseur. Je helpt de andere communicatieadviseurs bij het inzetten van social media bij communicatie- en participatietrajecten en bij de profilering van de gemeente. Je bent verantwoordelijk voor de content strategie, content marketing en community building op de online media. Verder adviseer en begeleid je de medewerkers, het management en het bestuur bij de dagelijkse omgang met en de inzet van social media. Je helpt het klantco...
2 maanden

Strategisch tekstschrijver
Voor ZonMw zoekt Redactie & Co een strategisch tekstschrijver. Je gaat op afroep voor verschillende afdelingen binnen ZonMw aan de slag. ZonMw wilt de resultaten uit de subsidieprogramma’s zo goed mogelijk over het voetlicht brengen voor wetenschappers, medici, beleidsmakers, patiëntenorganisaties en andere doelgroepen. Je maakt zodoende (wetenschappelijke) informatie laagdrempelig toegankelijk voor verschillende groepen. Ook is het mogelijk dat je met langere teksten aan de slag gaat, zoals ...
2 maanden
Abonneren op Redactie & Co