Uitkomsten onderzoek doeltreffendheid en doelmatigheid van het Commissariaat voor de Media

In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft KWINK groep onderzoek gedaan naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het Commissariaat in de periode 2018-2022. Bij deze vijfjaarlijkse ZBO-evaluatie heeft KWINK groep ook
Spreekbuis
03-04-2024 10:11