Kwartiermaker Communicatie (interim)

Voor de gemeente Hattem zoekt Communicatie & Co een Kwartiermaker Communicatie (interim). Je gaat structuur aanbrengen in het team Communicatie en je brengt de basis op orde. Je brengt de behoeften op het gebied van communicatie van de verschillende belanghebbenden in kaart. Denk hierbij aan het college, bestuur en medewerkers. De doelstellingen en kernwaarden van de organisatie staan hierbij centraal. Aan de hand daarvan stel je een plan op voor de gewenste samenstelling van het team. Verder...
Communicatie & Co
01-05-2024 11:14