The Fresh Pool ontwikkelt AI bureaucampagne in samenwerking met Aigency Amsterdam

The Fresh Pool heeft zijn eerste bureaucampagne ontwikkeld om verder te bouwen aan de awareness onder marketeers. Het idee speelt met de gedachte dat ervaren consumenten veel actiever, scherper, nieuwsgieriger zijn dan men denkt op basis van leeftijd. Kortom: Fresher than you think.
Fonk Online
22-03-2024 14:59