Ster levert over 2023 ruim 201 miljoen euro op

Het ministerie ontvangt jaarlijks een substantiële bijdrage uit Ster-inkomsten. Het bedrag is 26,1 miljoen euro meer dan het ministerie had begroot. Ondanks dit resultaat, zijn er zorgen: voor het handhaven van deze bijdrage in de toekomst, is verandering noodzakelijk. Ster draagt al decennialang gemiddeld 200 miljoen euro per jaar af aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Een vrij stabiel bedrag dat bijdraagt aan de kwaliteit van de publieke omroep. Sinds de beper...
BM
30-04-2024 09:30