Nieuwe motie voor betere ondersteuning Friestalige media

Op 27 maart 2024 heeft Kamerlid Mirjam Bikker (ChristenUnie), samen met mede-indieners Inge van Dijk, Van Nispen, Soepboer, en De Hoop, een motie voorgesteld ter verbetering van de ondersteuning voor Friestalige media. Na uitvoerige beraadslagingen [lees verder] Het bericht
Spreekbuis
28-03-2024 14:23