Overkoepelend plan van aanpak sociale veiligheid publieke omroep

Het plan van aanpak is de uitwerking van de conclusies en aanbevelingen uit het rapport ‘Niets gezien, niets gehoord en niets gedaan’ van de Onderzoekscommissie Gedrag en Cultuur Omroepen (OGCO) dat op 1 februari jl. werd gepresenteerd naar aanleiding van onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag binnen de publieke omroep. Frederieke Leeflang, voorzitter van de Raad van Bestuur van de NPO: “Wij erkennen dat de publieke omroep niet voor iedereen een veilige werkomgeving is en is gewe...
BM
27-03-2024 16:35