De Leidraad veilig en gezond werken audiovisuele sector is klaar

De uitgangspunten hebben betrekking op de werkomgeving en op de planning van werk- en rusttijden. In april 2024 wordt de Leidraad van kracht, zo meldt het Platform ACCT. Een gezonde, veilige en professionele samenwerking creëer je samen. Het is dan ook de bedoeling dat de uitgangspunten in de Leidraad een vast onderdeel ...
BM
26-03-2024 13:30