Vaker in de Media: Wake-up call voor meer vrouwelijke experts in de media

Van alle experts die aan het woord zijn, is slechts één op de vijf vrouw. Komen vrouwen wél aan het woord, dan lopen ze risico op stereotiepe framing en haatberichten.
Fonk Online
12-02-2024 12:23