Communicatieadviseur Opvang Asielzoekers (interim)

Voor de gemeente Hilversum zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Opvang Asielzoekers (interim). Het Rijk is bezig met het voorbereiden van de wetgeving voor asielopvang. Deze wet zorgt ervoor dat gemeenten verplicht opvang bieden aan asielzoekers en dat er een eerlijke spreiding komt over de 342 Nederlandse gemeenten. De verwachte opdracht voor Hilversum is 360 asielplekken. Hierover is de gemeente in 2023 in gesprek gegaan met de stad. Op basis van die input wordt de opvang verder...
Communicatie & Co
01-02-2024 13:28