Sterke groei Green Planet Fund

Het JSS Sustainable Equity – Green Planet Fund heeft in de eerste drie jaar van zijn bestaan het beheerd vermogen sterk zien groeien. Het fonds scoort 5% extra rendement. Het Green Planet Fund van de private bank J. Safra Sarasin richt zich op biodiversiteit en de energietransitie. De focus ligt daarbij met name op vier belangrijke thema’s die profiteren van de groene transitie: bescherming van ecosystemen, efficiënt gebruik van hulpbronnen, slimm...
De Nieuwe Reporter
29-01-2024 10:39