Eni | Is het Italiaanse nutsbedrijf een aantrekkelijke belegging?

Eni is een zeer winstgevend bedrijf. Zo bedroeg de vrije kasstroom in het derde kwartaal $1,7 mrd, na aftrek van alle kosten, uitgaven en investeringen. In het voorgaande kwartaal was dit zelfs $1,9 mrd. Deze daling is alleen toe te schrijven aan de dalende olieprijzen. Wanneer we de vrije kasstroom van de afgelopen vier kwartalen afzetten tegen de totale marktwaarde van het energiebedrijf, zien we dat dit 1...
De Nieuwe Reporter
28-01-2024 16:07