Perceptiekloof tussen werknemers en managers over werk en AI

Een nieuw rapport van Accenture werpt licht op de perceptiekloof tussen werknemers en hun leidinggevenden als het gaat om generatieve AI.
Fonk Online
22-01-2024 11:02