Commissariaat voor de Media maakt speerpunten 2024 bekend

De Toezichtbrief 2024 van het Commissariaat voor de Media benadrukt het belang van toegang tot betrouwbare en diverse informatie voor een goed functionerende democratie. Het document beschrijft vijf speerpunten: risicogestuurd toezicht, ondersteuning van lokale en [lees verder] Het bericht
Spreekbuis
15-01-2024 15:24