Communicatieadviseur Vluchtelingen (interim)

Voor de gemeente Soest zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Vluchtelingen (interim). Met aandacht voor de behoeften in de samenleving én van het bestuur adviseer je over de inzet van communicatie en participatie en wie welke rol daarin heeft. Daarbij denk je ook na over de positionering van de gemeente, het COA en andere partners binnen de vluchtelingencommunicatie. Je adviseert het bestuur, ambtelijk opdrachtgever, projectleider, projectmedewerkers en betrokken partners over de c...
Communicatie & Co
18-07-2023 13:24