Communicatieadviseur Programma Versnelling Woningbouw - interim

Voor de Provincie Utrecht zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Programma Versnelling Woningbouw - interim. Je vervult een belangrijke initiërende, inspirerende en ondersteunende rol binnen het programmateam, dat bestaat uit een programmamanager, ondersteuning, regio-coördinatoren, procesmanagers en thema-trekkers. Je gaat je bezighouden met de coördinatie en uitvoering van alle uit de communicatiestrategie voortkomende in- en externe communicatie, gericht op verschillende stakehol...
Communicatie & Co
10-07-2023 11:24