Vijf jaar AVG: bijna een derde van geanalyseerde websites zich niet aan de wet

Uit een steekproef van Stichting AVG blijkt dat bijna 30% van de geanalyseerde websites het privacy statement op de website niet op orde heeft. De steekproef is exact vijf jaar na invoering van de AVG uitgevoerd onder bijna 1400 Nederlandse websites van uiteenlopende organisaties in tien verschillende branches.
Fonk Online
25-05-2023 11:23