BM #Shorts – AI: tussen hype en hoop

In zijn blog op de site van BM constateert Romar Bucur van Banijay Benelux dat de algemene tendens op South By en in de industrie was dat AI mensen niet gaat vervangen, maar de tools gaat geven om ons werk nog efficiënter te doen. Keerzijde is wel dat AI eigenlijk volledig wordt beheerst door Big Tech. Meta gaat de focus nu zelfs volledig leggen op AI-technologie, aldus Mark Zuckerberg. D...
BM
24-03-2023 11:27