Hoofdredactie NOS Sport treedt terug om jarenlange gevallen grensoverschrijdend gedrag

De externe vertrouwenspersoon die de inventarisatie heeft opgesteld heeft de afgelopen maanden geen feitenonderzoek gedaan. ‘Toch heeft het verslag indringende inzichten opgeleverd, die de NOS raken en tot actie dwingen’, staat in een verklaring van de omroep. In het inventarisatieverslag staan meldingen van pestgedrag, (seksuele) intimidatie, discriminatie, verbale agressie en integriteitsvraagstukken. De vertrouwenspersoon kreeg in december opdracht om meldingen van gr...
BM
09-03-2023 15:23