Nederlands Tijdschrift voor Mondhygiëne (NTvM)

Per 1 januari 2023 heeft Performis de advertentieverkoop van het Nederlands Tijdschrift voor Mondhygiëne (NTvM) en bijbehorende nieuwsbrief overgenomen van Crossmedia. Het magazine verschijnt 8x per jaar in een oplage van 4.100 exemplaren. Het Nederlands Tijdschrift voor Mondhygiëne is een uitgave van de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten (NVMmondhygiënisten) en in eerste instantie bestemd voor haar leden. Het NTvM biedt onder meer vakgerichte informatie in de vorm van achtergronda...
Retriever
18-01-2023 14:17