OpenAI: ‘GPT-4 zeer binnenkort beschikbaar’

Afgelopen weken stond stond AI-bot ChatGPT vol in de aandacht en werd op diverse manieren mee geëxperimenteerd, waaronder het automatisch genereren van Candlelight-gedichten. ChatGPT is een geoptimaliseerde versie van een GPT-3.5-model. Er is nu al [lees verder] Het bericht
Spreekbuis
12-01-2023 13:49