Young Generation in Tech-rapport onthult grimmige nieuwe realiteit voor techsector

Europees onderzoek onder 2.000 jongeren in de technologiesector waarschuwt dat jongere werknemers hun liefde voor de sector verliezen door slechte werkrelaties, angst voor ontslag, ontoereikende compensatie en een gebrek aan duidelijke loopbaanontwikkeling. Bijna drie op de vier Nederlandse jongeren in de sector (73%) zijn onzeker over hun baanzekerheid, waarbij 30 procent verwacht zijn baan te verliezen in de aankomende recessie.
Fonk Online
06-12-2022 10:20