Rijksuniversiteit Groningen krijgt bijzondere leerstoel Lokale Publieke Omroep

Gemeenten voeren steeds meer taken uit die de levenssfeer van inwoners rechtstreeks raken. Dit maakt het journalistieke werk van lokale media meer dan ooit van wezenlijk belang voor het functioneren van de lokale democratie en samenleving. Daarmee groeit ook de behoefte aan inzicht in de rol en het functioneren van de lokale publieke omroep. De bijzondere leerstoel zal in deze behoefte voorzien. Onderzoek naar lokale media Het onderzoek van De Haan wordt gepo...
BM
24-11-2022 12:50