Is de Baltische beeldenstorm een te rigoureuze herschrijving van de geschiedenis?

de Volkskrant
21-11-2022 13:52