Joost Ramaer over de Belgische subsidieregeling op de krantenbezorging: Die subsidie is absurd. Maar wat vindt de lezer? @jramaer #dpg #mediahuis

België subsidieert de bezorging van kranten met 112,5 miljoen euro per jaar. Die subsidie is al jaren omstreden. Afschaffing komt steeds dichterbij, geholpen door modieus fatalisme rond de ‘dooie boom’. Maar wie denkt er nog aan de belangen van de…
Villamedia
07-11-2022 12:25