Communicatieadviseur (detachering)

Voor de gemeente Urk zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur (detachering). Je bedenkt communicatie- en mediastrategieën. Je zorgt ervoor dat de organisatie deze via diverse kanalen tot uitdrukking kan brengen en in dialoog met de omgeving kan gaan. Daarnaast richt je je op de in- en externe communicatie. Je adviseert gevraagd en ongevraagd, waarbij je inspeelt op de actualiteit en signalen uit de omgeving en de organisatie. Ook adviseer, ondersteun en coach je de collegeleden bij pe...
Communicatie & Co
04-11-2022 13:38