Joodse journalisten in tijden van antisemitisme en vervolging. Wat er toen met onze beroepsgroep is gebeurd. Zou ons dat nu weer kunnen overkomen?’ @kittyherweijer gaat erover in gesprek met Piet Hagen, auteur van het boek ‘Dubbel zondebok' @arbeiderspers

In Nederland was ongeveer 10 procent van de journalisten voor de oorlog Joods. De nazificatie van de pers kwam tijdens de bezetting snel op gang en uiteindelijk werden er meer dan honderd journalisten en publicisten gedeporteerd en vermoord. Piet Hagen…
Villamedia
10-09-2022 09:30