Webredacteur (interim)

Voor Slachtofferhulp Nederland zoekt Redactie & Co een webredacteur (interim). Je gaat je bezighouden met de transitie van vrijwel alle tekstuele content op de website. Deze wordt aangepast van u/uw naar jij/je/jouw. Je actualiseert de content volgens de onlangs aangepaste lijst van voorkeurstermen uit de schrijfwijzer. De content dient geleidelijk, het liefst tegelijkertijd dan wel in een korte tijd in elkaar opvolgend, aangepast te worden. Gebruik van de schrijfwijzer en huisstijlgids voor ...
Redactie & Co
08-07-2022 11:42