College voor de Rechten van de Mens: ‘Versterk de wettelijke bescherming van journalisten’

Het College voor de Rechten van de Mens doet in haar jaarrapport ‘Mensenrechten in Nederland 2021 – Een veilig publiek debat’ aanbevelingen voor de aanpak van agressie tegen journalisten.  Volgens Peter ter Velde van PersVeilig ...
Spreekbuis
23-06-2022 05:57