Publieke omroep sluit zich aan bij meldpunt MORES

Binnen de NPO en omroepen bestaan al regelingen en vertrouwenspersonen voor meldingen van ongewenst gedrag. Toch kunnen er zich omstandigheden voordoen waarin deze voorzieningen niet toereikend zijn, bijvoorbeeld wanneer medewerkers tijdelijk of helemaal uit dienst zijn, of wanneer er persoonlijke redenen zijn om niet binnen de eigen organisatie een melding te doen. In die gevallen kan nu ook een beroep worden gedaan op MORES.o...
BM
20-06-2022 11:55