(Oud-)werknemers NPO kunnen bij Mores melding doen van ongewenst gedrag

De Nederlandse Publieke Omroep heeft zich aangesloten bij Mores, het centrale meldpunt waar de culturele en creatieve sector melding kan doen van ongewenste omgangsvormen in werksituaties. Binnen de NPO en de omroepen bestonden al regelingen en vertrouwenspersonen voor dergelijke meldingen, maar nu kunnen (oud-)medewerkers dus ook bij Mores terecht als ze in vertrouwen iets willen kaarten.
nu.nl
20-06-2022 12:50