Wellbeing built well: Dura Vermeer maakt leefkwaliteit binnen buurten meetbaar

Dura Vermeer Bouw Midden West maakt met de GoodLife Barometer inzichtelijk waar de kwaliteiten en uitdagingen in een buurt liggen. De tool is ontwikkeld om inzicht te krijgen in de maatschappelijke thema’s binnen een specifieke buurt. Zo kan de ontwikkelende bouwer gericht waarde toevoegen in hun ontwikkelingen. De GoodLife Barometer telt 13 actuele subthema’s met een totaal van 139 indicatoren.
Fonk Online
14-06-2022 12:33