Strategische communicatieadviseur weerbare sierteelt (interim)

Voor de gemeente Westland zoekt Communicatie & Co een strategische communicatieadviseur weerbare sierteelt (interim). Je gaat aan de slag voor het programma “Samen werken aan een weerbare sierteeltsector”. Overheidsinstanties en bedrijven uit de sierteeltsector samen om te komen tot preventieve en repressieve maatregelen tegen ondermijnende criminaliteit. Vanaf januari 2022 is het programma overgegaan in een structurele aanpak. In de aanpak zijn de volgende partijen vertegenwoordigd: de gemee...
Communicatie & Co
13-06-2022 11:58