Nieuw wetsartikel verplicht opdrachtgevers transparant te zijn over verdiensten werk freelancers

De auteurswet heeft er sinds 7 juni een artikel bij. Dat artikel (voor de liefhebber: artikel 25ac) regelt de transparantieverplichting. Die bepaalt dat opdrachtgevers hun makers verplicht ieder jaar een overzicht moeten geven, waarop staat in welke vormen…
Villamedia
10-06-2022 10:21