TBWA campagne voor Fonds Gehandicaptensport van start

De donatiecampagne van Fonds Gehandicaptensport is van start gegaan met het thema: 'We zijn niet beperkt, we worden beperkt', ontwikkeld door Creative Agency TBWA\NEBOKO. De 1,7 miljoen mensen met een beperking worden, voordat er ook maar een sportieve uitdaging kan worden aangegaan, geconfronteerd met maatschappelijke barrières. Complexe regels met betrekking tot financiële tegemoetkoming zorgen dat sporten of bewegen voor mensen met een handicap bijna onmogelijk wordt.
Fonk Online
02-06-2022 13:04