Adviseur interne communicatie (interim)

Voor de Kamer van Koophandel zoekt Communicatie & Co een adviseur interne communicatie (interim). Je adviseert over lopende en nieuwe interne communicatievraagstukken en ontwikkelt daarvoor passend advies en communicatie-uitingen samen met het team, waarbij je optimaal aansluit bij de verschillende doelgroepen. De focus ligt daarbij op de transformatie naar meer werkplezier (voor de hele organisatie) en het agile werken (2/3 van de organisatie). Hoofddoelen zijn verbindingen leggen (tussen af...
Communicatie & Co
01-06-2022 11:42