Grijs groener maken met 'Groen Groeit' van Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Bewustzijn omtrent klimaat groeit. Veel mensen maken een vliegreis minder, leggen zonnepanelen op het dak en zetten de thermostaat een graadje lager. Bewustzijn aangaande biodiversiteit blijft hierin alleen nog achter. Omdat er heel veel dingen te doen zijn in het kader van herstel en groei hiervan, heeft Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel, een samenwerking van ruim 150 partijen en supporters die zich inzetten voor het herstel van de biodiversiteit, communicatiebureau KesselsKramer ge...
Fonk Online
24-05-2022 18:03