Communicatiestrateeg GGD (tijdelijk contract)

Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatiestrateeg GGD (tijdelijk contract). Het Team Communicatie & Gezondheidsvaardigheden levert inzet bij de verschillende afdelingen en adviseert directie en MT. Daarbij werkt het team intensief samen met de verschillende communicatiedisciplines binnen de gemeente en externe partners zoals de Stichting Ouder en Kindteams. Het afgelopen jaar heeft het team intensief gewerkt aan de communicatie rondom de corona-epidemie. In 2022 wil ...
Communicatie & Co
22-04-2022 12:37