Zelfs aan het front schreef Apollinaire strijdbare, levenslustige en vernieuwende poëzie

De nacht is zo mooi met zijn koerende kogels is een prachtige bundel gedichten van Guillaume Apollinaire (1880-1918), geselecteerd, ingeleid, vertaald en van aantekeningen voorzien door Kiki Coumans. Het Franse origineel staat steeds naast de, zeer treffende, Nederlandse vertaling. Ook voor de calligrammes van Apollinaire, waarin de typogafie bijdraagt aan het gedicht, heeft Coumans mooie oplossingen.
de Volkskrant
03-03-2022 17:08