De schaduw van het Nederlandse koloniale verleden hing onverkort over Simone Weimans’ queeste

Het NTR-programma Verborgen verleden weerspiegelt de belangstelling van menigeen voor zijn herkomst: wie waren mijn voorouders, waar komen ze vandaan, waren ze rechtschapen of juist crimineel, vroom of gewelddadig, rijk of arm, angsthaas of avonturier? Of misschien, o gruwel, heel gemiddeld? Al die vragen die zijn bedekt door een dikke mist van eeuwen en zich misschien wel, misschien niet laten beantwoorden door register- en archiefonderzoek.
de Volkskrant
20-02-2022 16:48