De wantrouwende overheid #2 – Een verkenning van de verzameldrang naar data

De politie vertoont een al even grote hang naar almaar méér (illegale) datavergaring. Zo blijkt dat de vreemdelingenpolitie jarenlang persoonsgegevens van asielzoekers aan strafrechtelijke informatie koppelde. Ook toont een ander NRC-artikel dat politiecamera’s…
Villamedia
18-02-2022 11:05