'De laatste generatie MD' door FCB Amsterdam

MD (Myotone Dystrofie) is een dodelijke spierziekte. Ongeveer 1 op 2.100 mensen hebben MD: in Nederland zijn er dus ongeveer 7.000 personen die de genetische aandoening hebben die de ziekte veroorzaakt. Toch is er licht aan de horizon: de oorzaak van MD is vastgesteld en met voldoende geld en aandacht kan er gericht gewerkt worden aan een medicijn. Daarom ontwikkelde FCB Amsterdam voor MD Nederland een campagne voor het werven van gelden en aandacht.
Fonk Online
09-11-2021 12:44