‘Tegenwind’ had de tegenstanders van het windmolenpark meer tegengas mogen geven

Zou het kunnen dat Human-documentairemaker Kees Vlaanderen zich het lot van de Groninger Veenkoloniën te veel heeft aangetrokken? Dat hij zich in drie jaar filmen bij het dorp Meeden te veel is gaan identificeren met de twee leidsmannen Jan Nieboer en Jan Hendriks, in hun strijd tegen de komst van een wanstaltig windmolenpark? Dat hij het, net als hun medestanders, nauwelijks kon verkroppen dat de twee – prototypen van brave, betrokken burgers – zijn veroordeeld tot een jaar, omdat de rechter...
de Volkskrant
01-11-2021 14:06