De Volkskrant zoekt een freelance infographicsredacteur

De infographicsredactie van de Volkskrant zoekt versterking. De redactie is erop gericht informatie en beeld duidelijk en smaakvol te combineren, en deze zo helder mogelijk aan de lezer te presenteren. We zoeken een getalenteerde infographicsredacteur / datavisualisator die zowel voor online als voor print nieuwe en traditionele vormen van infographics kan maken. Ook zoeken we iemand die infographics weet toe te passen in online storytelling. De infographicsredactie werkt samen met vrijwel al...
de Volkskrant
26-10-2021 19:28