In de nieuwe Bijbelvertaling is Maria weer overal maagd (en zijn vrouwen minder serviel)

De auteurs van de nieuwe Bijbelvertaling, die woensdag in het bijzijn van de koning wordt gepresenteerd, hebben de rijkdom van oeroude teksten in hedendaags Nederlands tot uitdrukking willen brengen. Daarbij doet elk woord, elke letter en elk leesteken ertoe.
de Volkskrant
12-10-2021 18:23