Veertig wetenschappers over wat een samenleving volgens hen gezond maakt

Als we nadenken over gezondheid, gaat de aandacht snel naar de ziekten die we krijgen. Minder belangstelling is er voor de vraag hoe we de samenleving zo kunnen inrichten dat we een gezond leven kunnen leiden. Veertig wetenschappers van de Radboud Universiteit laten zien waarom discussies nodig zijn over waarden en normen en zelfs over liefde om tot een gezonde samenleving te kunnen komen.
de Volkskrant
09-09-2021 15:32