Strategisch bestuursadviseur communicatie

Voor de gemeente Roosendaal zoekt Communicatie & Co een strategisch bestuursadviseur communicatie. Primair aandachtsgebied: college van Burgemeester & Wethouders. Je bent verantwoordelijk voor een duidelijke positionering en profilering van het college als geheel en twee wethouders in het bijzonder. Hierbij waak je over de beeldvorming en de reputatie. Je ontwikkelt communicatiestrategieën op thema’s uit het bestuursakkoord en verbindt deze met de samenleving en de organisatie. Verder ben je ...
Communicatie & Co
08-09-2021 11:25